TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2006 » Februari » Theosofie Wereldwijd

Theosofie Wereldwijd

Ierland

De Theosofische Vereniging in Ierland is onlangs aan een nieuwe fase in haar bestaan begonnen. Eind 19e-eeuw en vele jaren daarna was de Theosofie goed en sterk vertegenwoordigd in Ierland. Velen binnen en buiten de Vereniging werden door de Theosofie beïnvloed. Zoals de ‘Irish Literary Revival’ in de eerste helft van de vorige eeuw waarbij de bekende theosofische schrijvers W.B. Yeats en G. Russel (AE) een grote rol speelden. Geleidelijk aan echter daalde het ledental. Loges werden opgeheven en het Charter van de Ierse Afdeling werd ingetrokken, omdat er onvoldoende leden waren. Toch waren er zowel in Noord Ierland als in Ierland (het zuiden)  nog enkelen die probeerden een kern van broederschap te vormen. Zonder de dienstbaarheid van deze betrokken mensen zou de Theosofie in Ierland niet hebben kunnen overleven. In Noord Ierland was dat vooral Hugh Shearman.

Ongeveer twee jaar geleden, in september 2003, ontstond er in Limerick in Ierland een nieuwe loge en ook in Belfast in Noord Ierland werd de kleine theosofische groep sterker en de belangstelling voor Theosofie nam toe. Op 25 juni 2005, in de week van de zomer zonnewende, kwamen theosofen uit Noord Ierland en Ierland bij elkaar voor de conventie van ‘heel Ierland.’ Doel was om vanuit de geest van broederschap een nieuwe vorm van bestuur voor de T.S. in Ierland het licht te doen zien. Dr. John Algeo (vice president van de T.S.) hield een lezing over ‘De zeven stralen: sleutels voor wereldvrede en persoonlijke heelheid.’ Radha Burnier, President van de T.S. zond haar goede wensen aan de Ierse broeders. Het bestuur van de Ierse sectie werd gekozen, met mevr. Marie Harkness als voorzitter.

(verkorte weergave uit: The Theosophist, augustus 2005)

Griekenland

Vier en vijftig jaar geleden bezocht Radha Burnier samen met haar vader voor de eerste keer Griekenland. Van 6 juli t/m 11 juli 2005 bezocht zij de Griekse Afdeling weer en inspireerde en ontroerde veel leden door haar aanwezigheid en door de vier lezingen die zij hield. Haar eerste lezing: ‘Van menselijk tot bovenmenselijk leven’ werd door 200 mensen bezocht. Een bijzonder groot aantal, als we bedenken dat de meeste inwoners van Athene in de zomer de stad verlaten. Haar twee volgende lezingen (respectievelijk voor belangstellenden en leden) werden op het hoofdkantoor van de Afdeling gehouden. Het Parthenon op de Acropolis waar in de oudheid veel wijze mannen en vrouwen spraken, was de plaats van samenkomst voor Radha’s laatste lezing: ‘Volledig leven en vredig sterven.’ De bijeenkomst begon met een ‘hymne van Proclos tot de godin van wijsheid Athena.’

De Griekse Afdeling ontving haar Charter in 1928, maar de eerste loge werd al in 1879 op Corfu opgericht. De laatste twee jaar zijn de activiteiten enorm toegenomen. In Athene komt binnenkort een nieuwe loge: Hypathia. Verder zijn er enkele theosofische boeken vertaald, o.a.: De Sleutel tot de Theosofie en De Stem van de Stilte. De web-site in het Engels en Grieks werd in het eerste jaar al door 120.000 mensen bezocht. De Griekse Afdeling is van plan om meer internationale sprekers uit te nodigen en contact te leggen met theosofische Afdelingen in andere landen.

(verkorte weergave uit: The Theosophist, september 2005)