TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2006 » Juni » Bijdrage Loge Amersfoort, Elly Kooijman
Elly Kooijman

Bijdrage Loge Amersfoort, Elly Kooijman

Er zitten veel aspecten aan alles wat met globalisering te maken heeft. Ik hoop dan ook, dat er vandaag veel verschillende aspecten naar voren zullen komen.

Wat Loge Amersfoort o.a. bezig houdt is: de verandering van het klimaat in de wereld.

In de verre oudheid bevond zich een groen paradijs vol wuivende palmen op de Noordpool, aldus de oude Griekse geschriften, maar voor zo ver wij weten, is het al duizenden jaren ijs en sneeuw, daar boven in het Noorden. De laatste tientallen jaren echter, zien we dat de ijskap op de Noordpool in een razend tempo aan het smelten is. Slachtoffer hiervan zijn de dieren en mensen die daar leven. De ijsberen zakken door het broze ijs bij de jacht op hun dagelijks voedsel, de vis is dan al weg voordat de ijsbeer deze heeft kunnen vangen. Het gevolg is: broodmagere ijsberen, die nog nauwelijks jongen krijgen en die op zoek naar voedsel de dorpen binnentrekken en de mensen overlast en gevaar bezorgen.

De eskimo’s en andere toendra-volken raken hun bron van bestaan kwijt, omdat er steeds minder dieren zijn en omdat er een toendra ontstaat die zo zompig en drassig is, dat de mensen niet meer van de ene naar de andere plaats kunnen trekken.

Het smelten van de ijskap schijnt het gevolg te zijn van de vele uitlaatgassen van auto’s en fabrieken en van de houtvuren die in de arme gebieden, vooral onder de evenaar, gebruikt worden om eten op te koken.

Op de ledendag globalisering op 12 november 2005 werd door Elly Kooijman namens Loge Amersfoort deze vijf minuten durende bijdrage gegeven.

Theosofia 107/3 · juni 2006        99

We hebben volgens de filosoof Peter Sloterdijk tegenwoordig een mentaliteit van zorgeloosheid, van vrolijke verspilling. Mogelijk is dit waar, wat de rijke landen betreft (en ik ben mij er van bewust dat ik hier ook aan mee doe), maar m.b.t. de arme gebieden op de wereld ligt dit toch iets anders, denk ik.

Aan de globalisering zitten volgens mij ook positieve kanten: m.n. de mondiale informatie mogelijkheden: televisie, informatica, telefoon etc. De gebeurtenissen elders worden dichterbij gebracht. Mensen kunnen gewaarschuwd worden voor orkanen, aardbevingen enz. Onderdrukking van volkeren komt sneller aan het licht, zodat de druk van buitenaf op de onderdrukker aangewend kan worden.

Ik zou willen eindigen met twee vragen vanuit het perspectief van de theosofie:

  1. Er wordt in de theosofie gesproken over universele broederschap. Kunnen wij vanuit die universele broederschap oplossingen zoeken of aanbieden die ook universeel bruikbaar zijn?
  2. En ziet u m.b.t. de enorme mondiale problematiek karma als lot of als mogelijkheid om aan de problemen t.a.v. het klimaat het hoofd te bieden?

Als iemand ontdekt dat zijn diepste Aard één is met het Al, wordt hij verlost van de last van de tijd, van de angst, van zorgen: hij wordt bevrijd uit de ketenen van vervreemding en het afzonderlijke bestaan.

Doordat hij ziet dat het zelf en de ander één zijn, is hij bevrijd van de angst voor het leven; omdat hij ziet dat zijn en niet-zijn één is, is hij verlost van de angst voor de dood.

Als je dus de uiteindelijke Heelheid weer ontdekt, dan overstijg je – zonder deze uit te wissen – iedere denkbare grenslijn, en daardoor iedere vorm van strijd. Het is een conflictloos bewustzijn, heel, gelukzalig.

Maar dit betekent niet dat je het ego-bewustzijn, ieder tijdsbesef helemaal verliest… Want heelheid is niet het tegenovergestelde van egoïstische individualiteit, het is gewoon de Grond ervan, en de ontdekking van de achtergrond doet de figuur op de voorgrond niet verdwijnen.

Ken Wilber