TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2007 » Februari » Speciaal nummer over Olcott in nieuw uiterlijk

Speciaal nummer over Olcott in nieuw uiterlijk

Beste lezers,

Theosofia staat dit keer geheel in het teken van de herdenking van de 100 e sterfdag van H. S. Olcott, de eerste president van The Theosophical Society.

Daarnaast zal het u opvallen dat dit tijdschrift anders van uitvoering is dan u gewend bent.

De qua uiterlijk vernieuwde Theosofia bevat voortaan 48 bladzijden (drie katernen van elk 16 pagina’s) in één papierdikte, waarbij in het buitenste katern kleurendruk kan worden toegepast. Dit kunt u al zien op de vaste pagina’s die onze vaste ontwerper Richard van Dijk van een lichte kleurstelling voorzien heeft.

Er is gekozen om het gebruikte lettertype iets te vergroten, als antwoord op een eerder geuit verzoek.

Tegelijkertijd wordt met deze veranderingen tegemoetgekomen aan gevraagde bezuinigingen, want een en ander levert aanzienlijke besparingen van de drukkosten op.

Inhoudelijk zal er weinig aan uw Theosofia veranderen. De invalshoek voor de artikelen wordt bepaald door de drie doeleinden van de vereniging.

U zult ook altijd een of meerdere “stevige” artikelen aantreffen, die zeer geschikt zijn voor uw meditatieve studie van de oude wijsheid.

Redactie en medewerkers van Theosofia