Post image for Februari

Februari

Februari 2012, Jaargang 113, nummer 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Theosofische Vereniging in Nederland

Inhoudsopgave

Het geheel zien – Radha Burnier

Een korte inleiding tot de Stanza’s van Dzyan – Ingmar de Boer

De Eeuwige Moeder, verslag van het TVN-najaarsweekend op 8 en 9 oktober 2011 – Hans van Aurich

De Dalai Lama en de Theosophical Society – Lieve Opgenhaffen

Het Internationaal Theosofisch Centrum – een korte geschiedenis, deel 1 – Arend Heijbroek