Post image for December

December

December, jaargang 114, nummer 4

Driemaandelijks tijdschrift van de Theosofische Vereniging in Nederland

Inhoudsopgave

Radha – Els Rijneker

Vorm en maat – Klaas van Harten

De filosofie van het boeddhisme – Bhupendra R. Vora

Kolonel Olcott en de Adyar Bibliotheek – A. Schwarz

Wat zouden theosofische groeperingen moeten bestuderen? – John Algeo

Wat theosofische groepen zouden moeten bestuderen – John Algeo

Verenigingsnieuws