Post image for Maart

Maart

Maart 2013, jaargang 114, nummer 1

Driemaandelijks tijdschrift van de Theosofische Vereniging in Nederland

Inhoudsopgave

Conventies in Adyar – Radha Burnier

Het zien van conflicten in leegte – Victor Peñaranda

Vrijheid van denken – Hans van Aurich

Het zoeken naar het eeuwige – Bhupendra R. Vora

Lering van Krishna, ‘Master of Yoga’ – Ravi Ravindra

Boek & periodiek

Verenigingsnieuws