Post image for September

September

Jaargang 122, nummer 3, September 2021

Driemaandelijks tijdschrift van de Theosofische Vereniging in Nederland

Inhoudsopgave

Van de redactie Van de redactie 104
De Theosophical Society
hiërarchie en persoonlijkheid
 Tim Boyd 105
Het geheime boek van Jacobus Kelly Johnson 111
Florence Nightingale’s
wetenschappelijke spiritualiteit
 Janet Macrae 117
Activiteitenagenda  123
Atlantis toen en nu Richard Smoley 127
Avatars genieën en het
channelen van het goddelijke
 Ray Grasse 135
Leren van het verleden Barbara Hebert 140
Interview met Centrum Roermond  144
Adressen Theosofische Vereniging   146