Theosofische Vereniging Loge Den Haag

Overige activiteiten

Laan van Meerdervoort 1 A, Den Haag

TAFELRONDE

De Internationale Orde van de Tafelronde is een onafhankelijke organisatie voor kinderen die in 1908 in Londen is opgericht en in Nederland in 1911 werd georganiseerd; ze is nauw verwant aan de Theosofische Vereniging.

Het ceremoniële werk van de Tafelronde is grotendeels geënt op de Arthur legende en gaat uit van diepe menselijke waarden.

Bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk; kinderen kunnen vanaf hun zesde jaar lid worden.

Inlichtingen:

Aukje Boerlage

Tel. 070-3960407

E-mail:  ulco@ziggo.nl

www.ordevandetafelronde.nl


De invloed van de theosofie op het werk van Louis Couperus
door W. Beversluis


Louis Couperus (1863-1923) is zijn leven lang geboeid geweest door het gedachtengoed van de theosofie. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Wat heeft hij dan precies ontleend aan deze 'wjsheidsreligie´, die rond 1900 zoveel Europese kunstenaars inspireerde? Tot nu toe was dit een ´beminnelijk raadsel´. Aan de hand van het boek God en goden (1903) analyseert W. Beversluis welke concepten Couperus aan de theosofie ontleende, en welke mogelijk aan de gnostiek en aan het protestantse geloof van zijn jeugd.
Na een carriere als electrotechnicus studeerde Willem Beversluis (1935-2006) Nederlands aan de Universiteit van Leiden. Dit boek is zijn doctoraalscriptie.

Het is via Jouwboek.nl in eigen beheer uitgegeven door het Louis Couperus Museum in Den Haag.
Paperback, 200x290mm, 85 pag. 
Prijs inclusief BTW: € 12,50 Artikelnummer: 04000111
ISBN 978-90-8759-252-3
 
    Bestellen:  http://www.jouwboek.nl/webshop/?merkid=4&uitgebreid=111