TVN Home » Online Literatuur over Theosofie

Online Literatuur over Theosofie

Hier vindt u de online artikelen uit het tijdschrift  Theosofia, boeken en folders, geordend naar schrijver. Door op de literatuurnaam te klikken wordt het artikel weergegeven. Van de artikelen uit Theosofia wordt de jaargang, aflevering en paginanummer vermeld.

 

 Boer, Ingmar de

Bowen, Patrick

Brooks, Richard W.

Bruteau, Beatrice

Champion, Beverly

Chandler, Daniel Ross

Chandrasekhara Swamy, N.V.

Cianciosi, John

Citroen, Carin

Dai Trandang

Wetenschap en De Geheime Leer
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 4, Augustus 2002)

Dalai Lama

Instructies voor het millennium
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 6, December 2001)

Danser, John

Exacte wetenschap en directe waarnemingExacte wetenschap en directe waarneming
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 2, April 2000)

Davis, Tom

De ethiek van mededogen
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 5, Oktober 2008)

Daw, Muriel

De essentie van mededogen
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 1, Februari 2001)
De elementen
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 2, April 2002)
Boeddhisme en theosofie – onze stamboom, deel 1
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 4, Augustus 2004)
Boeddhisme en theosofie – onze stamboom, deel 2
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 5, Oktober 2004)

Devarajan, R.

Werkelijk en onwerkelijk
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 2, April 2000)

Dijk, R. van

Dinakaran, K.

Moed 
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 4, Augustus 2002)

Diverse auteurs

Over de Mahatma’s
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 3, Juni 2000)
Dialoog
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 3, Juni 2000)
125 jaar Theosophical Society
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 6, December 2000)
In memoriam Henk Dubbink
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 3, Juni 2001)
Dialoog
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 3, Juni 2001)
Oorzaken van lijden bij dieren
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 4, Augustus 2001)
Keuzes
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 6, December 2001)
Dialoog
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 6, December 2001)
Dialoog
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 1, Ferbruari 2002)
Vragen en antwoorden
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 3, Juni 2004)
Theosofie wereldwijd
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 1, Februari 2006)
Theosofie wereldwijd
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 2, April 2006)
Theosofie wereldwijd
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 5, Oktober 2006)
H. Steel Olcott, enkele datums uit zijn leven
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 1, Februari 2007)
Special nummer over Olcott in een nieuw uiterlijk
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 1, Februari 2007)
Theosofie Wereldwijd
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 4, Augustus 2007)
Antwoorden op enkele vragen aan Radha Burnier
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 5, Oktober 2008)
J. Krishnamurti, de theosofie en de Theosophical Society
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 6, December 2008)
Theosofie en vegetarisme
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 6, December 2008)

Dixon, Hugh

Dharma, de morele orde van het universum
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 6, December 2001)

Doornen, Han van

Overpeinzing bij 125 jaar Theosophical Society
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 6, December 2000)

Dresser, Horatio W.

Voldoende voor vandaag
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 5, October 2001)

Dubbink, J.H.

Heilig geloof of kritisch onderzoek?
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 3, Juni 2001)

Dunlop, D.N.

Het mystieke Pad
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 4, Augustus 2003)

Dunningham Chapotin, Diana

Een oneindigheid van binnen om weg te geven
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 1, Februari 2001)
Geven vanuit de innerlijke overvloed
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 2, April 2006)

Eedle, Greta

Goed en kwaad
(Theosofia, Jaargang 111, nummer 2, Lente 2010)

Farthing, Geoffrey

Fox, Michael W.

Euthanasie op dieren
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 2, April 2001)

Freeman, Steven

Waarom de wetenschap aandacht moet besteden aan De Geheime Leer
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 1, Februari 2003)

Gago, Dolores

Herinnering aan Annie Besant
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 4, Augustus 2006)

Garnier, Annie

De vorm en functie van stupa’s
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 1, Februari 2009)

Geertman, Louis

Het mysterie van de mystiek in de literatuur
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 3, Juni 2000)
Wat is Waarheid?
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 4, Augustus 2000)
Wat de Meesters over theosofen en over de Theosophical Society gezegd hebben
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 6, December 2000)
Der Vorleser van Bernard Schlink
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 1, Februari 2003)

Gething, Helen

Reizend naar het sacrale
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 1, Februari 2003)
Esoterische leringen in de TS
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 4, Augustus 2004)

Girardi,Antonio

Leven, sterven, zijn
(Theosofia, Jaargang 111, nummer 2, Lente 2010)

Gomes, Michael

Hoe de Geheime Leer tot stand kwam
(Brochure)

Brieven van Annie Besant 
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 2, April 2000)

Green, Caty

Wie was dat ik?
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 3, Juni 2007)

Haas, Hettie

Dialoog
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 4, Augustus 2004)

Haas, M.

Van kleuterschool tot Gooische villa, jrg. 113 (2012), afl. 2 (mei), pag. 74

Hadland Davis, F.

De mystieke poëzie van Perzië
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 6, December 2003)

Hamilton, Elsie

Wat is Waarheid?
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 3, Juni 2000)

Hansen, Fleming

Naar wat ben je op zoek? Met wie ben je in gesprek?
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 5, October 2001)

Hao Chin jr., Vicente

Kunnen wij liefhebben zonder gehechtheid?
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 4, Augustus 2003)

Haraldsson, Halldór

Mededogen – de basis voor vrede en begrip
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 1, Februari 2009)

Harris, Linda

Het uitbreken uit de cocon
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 2, April 2000)
Innerlijke omwenteling en uiterlijke handeling
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 4, Augustus 2000)

Hartley, Philippa

Alchemie, de wetenschap der transformatie
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 2, April 2000)

Hausenberg, Martin

De ethiek van mededogen
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 6, December 2007)

Hecht, van der H.

Het Evangelie van Mededogen
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 2, April 2008)

Hebert, Barbara B.

Het opvoeden van kinderen en Spiritualiteit
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 6, December 2003)
Theosofie in counseling
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 2, April 2005)

Heijbroek, A.

Hesselink, Katinka

Dialoog
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 6, December 2002)

Hoedemaker, Agnes

Montessori-kleuterschool op het terrein van het ITC
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 4, Augustus 2006)

Ierlant, F. van

Het werken met de tijd
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 6, December 2000)
Over heelheid
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 6, December 2002)
Over de grondbeginselen en de Doeleinden van de Theosophical Society
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 6, December 2004)
De banden versterken
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 3, Juni 2006)
Henry Steel Olcott, met name genoemd
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 1, Februari 2007)
Krishnamurti en de Theosophical Society toen en nu
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 4, Augustus 2007)
Vele wegen, één pad
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 2, April 2008)
Viveka Cudamani, het kroonjuweel van wijsheid
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 2, April 2009)

Jain, D.C.

Het belang van geweldloosheid in het moderne leven
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 1, Februari 2003)

Jinarajadasa, C.

Formalisme en fundamentalisme in de Theosophical Society
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 1, Februari 2007)

Jayaprakash, A.

Spiritualiteit – een levenswijze
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 4, Augustus 2009)

Kamensky, Anna

Ritme in de Cosmos
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 1, Februari 2009)

Kannan, A.

Herontdekken
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 2, April 2009)

Kind, Terezinha Franca

De wet van harmonie
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 6, December 2008)

Klaasse-van Maaren, Erna

Globalisering en Theosofie
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 5, Oktober 2006)

Kooijman, Elly

Wat is theosofie?
(geschreven voor de website, augustus 2003)
Hildegard van Bingen 1098 – 1179
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 5, October 2004)
Liefde voor God en mensen
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 4, Augustus 2005)
TVN – ledendag globalisering
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 3, Juni 2006)

Krishna, P.

Krishnamurti, Jiddu

Vrede en oorlog
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 6, December 2005)

Kuiper, Wies

Studie, meditatie en dienstbaarheid
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 2, April 2003)
Werelwijd denken
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 3, Juni 2005)
De ethiek van compassie
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 4, Augustus 2008)
Geroepen door het Wereldhart
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 6, December 2009)

Lamot, G.

Laszlo, Ervin

Derde millennium: de visie
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 3, Juni 2001)

Leadbeater, C. W.

Hoe men dingen weet
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 5, Oktober 2009)
De verborgen zijde van logebijeenkomsten
(Theosofia, Jaargang 111, nummer 1, Winter 2010)

Leeuw, J.J. van der

Openbaring of realisatie, het conflict in theosofie, deel 1
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 2, April 2005)
Openbaring of realisatie, het conflict in theosofie, deel 2
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 3, Juni 2005)

Leggett, Trevor

De gesloten vuist van de leraar 
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 1, Februari 2001)

Lemkow, Anna

Het Heelheid Principe,De dynamiek van heelheid in wetenschap, religie en samenleving

Letzerich, Erica

De innerlijke reis 
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 3, Juni 2009)

Liezenga, Femmie

En aan het einde van de reis altijd de dood
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 1, Februari 2000)
Leven in het hier en nu
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 6, December 2002)

Lindemann, Ricardo

Het ontdekken van de verborgen volmaaktheid
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 3, Juni 2009)

Loge Amsterdam

Globalisering: hoe kunnen wij deze wereld verantwoord bewonen?
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 6, December 2006)

Maithreya, Dr. Sunita

Hulpverlening op spirituele basis
(Theosofia, Jaargang 111, nummer 1, Winter 2010)

Marathey, Yvonne

Het veld van bewustzijn
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 4, Augustus 2002)

Mead, G.R.S.

De laatste twee jaar
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 2, April 2006)

Messer, Cecil

De Skandhas een kwestie van leven en dood
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 3, Juni 2004)

Miller, Jeanine

Theosofie voor de toekomst
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 4, Augustus 2001)

Mills, Joy

Levende metaforen van wijsheid
(brochure)

Een pad is er om te betreden ; deel 1, jrg. 113 (2012), afl. 2 (mei), pag. 64

Broederschap: van individueel naar groepsbewustzijn
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 5, Oktober 2001)
Zoek naar de Weg
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 3, Juni 2002)
Vragen en antwoorden
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 6, December 2003)
De pelgrimstocht van de mens, deel 1
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 4, Augustus 2004)
De pelgrimstocht van de mens, deel 2
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 5, Oktober 2004)
Het betreden van de Heilige Weg
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 6, December 2004)
De aard van onze vrijheid
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 5, Oktober 2008)

Mirza, Nadarbeg K.

De filosofie van de Islam
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 1, Augustus 2001)

Moreno, Loes

De Kala Hamsa
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 3, Juni 2005)

Mullin, Glenn H.

Boeddhistische perspectieven op geluk en vijandigheid, deel 2
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 1, Februari 2002)
Boeddhistische perspectieven op geluk en vijandigheid, deel 3
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 2, April 2001)
Het Boeddhistische vredesvisioen
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 3, Juni 2007)

Murdoch, H.

Theosofie en Wetenschap
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 3, Juni 2003)

Malykke, Yvonne

Vedanta lessen – zwaar maar waar
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 4, Augustus 2002)

Narayan, Surendra

De aard van volwassenheid
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 2, April 2002)
Van eenzaamheid naar alleenzijn
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 3, Juni 2002)
Leven volgens de natuur
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 5, October 2002)
De aard van stilte
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 3, Juni 2003)
Ons werk – een aantal relevante aspecten
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 2, April 2004)
Verlaat uw wereld en kom in de onze … 
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 3, Juni 2008)

Nehru, K.V.K.

Eeuwige onophoudelijke beweging
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 4, Augustus 2002)

Nicholson, Shirley J.

Het mysterie van het bewustzijn
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 4, Augustus 2003)
Het mysterie van het bewustzijn (vervolg) 
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 5, October 2003)
Concentratie en Meditatie
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 5, October 2005)

Nobre Santos, Isabel

Etty Hillesum – De alchemie van het dagelijks leven
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 4, Augustus 2005)

Ockerse, Tom en Susan

Wees aandachtig
(aanvulling bij Theosofia, Jaargang 101, nummer 6, December 2000)
Covertalk over de Theosofia’s van het jaar 1999
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 1, Februari 2001)
De laatste cover van Thomas Ockerse…
(aanvulling bij Theosofia, Jaargang 103, nummer 6, December 2002)
Wie is Tom Ockerse
(aanvulling bij Theosofia, Jaargang 107, nummer 6, December 2006)

Olcott, Henry Steel

Openingsrede 17 november 1875, H.S. Olcott (PDF)
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 1, Februari 2007)

Oliveira, Linda

Hoe houden we de vlam brandende?
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 1, Februari 2003)

Oliveira, Pedro

Vragen aan Krishnamurti: een onmogelijke dialoog
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 5, October 2003)
Het Zelf heeft geen wensen
(Theosofia Jaargang 105, nummer 6, December 2004)
Een Blavatskyaanse theologie
(Theosofia Jaargang 107, nummer 5, October 2006)
Geweld begrijpen
(Theosofia Jaargang 108, nummer 5, Oktober 2007)
Theosofie als geestelijke praktijk
(Theosofia Jaargang 109, nummer 3, Juni 2008)
Waarom de keuze op Adyar is gevallen
(Theosofia Jaargang 110, nummer 6, December 2009)

Opgenhaffen, L.

De Dalai Lama en de Theosophical Society, jrg. 113 (2012), afl. 1 (feb), pag. 24

Osborn, Arthur W.

Krishnamurti
(Theosofia Jaargang 103, nummer 3, Juni 2002)

Osta, Sabine van

Over het leven na de dood: een beschouwing
(Theosofia Jaargang 109, nummer 6, December 2008)

Parulkar, Sharmila S.

De cyclische wet en onze lotsbestemming
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 5, Oktober 2008)
Het ontwerp van het leven
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 6, December 2009)

Patanjali

Patterson, Jack

Het wonder van eenheid
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 1, Februari 2001)
De ene niet-dualistische realiteit
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 5, Oktober 2001)
Een groot allesomvattend veld van energie (PDF)
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 3, Juni 2004)

Perez, Arturo M.

Krishnamurti over afhankelijkheden en leegte
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 4, Augustus 2006)

Pitkin, Ruby J.

 Geef de krukken door – een gelijkenis
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 6, December 2008)

Poll, Johan van der

Wie is … Hans Gerding, onze nieuwe hoogleraar
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 1, Februari 2006)

Poutz, Mari

De kunst van het mediteren
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 5, October 2006)

Price, Roger

Het Meditatiediagram van HPB en
het Proces van Spirituele Transformatie

(Theosofia, Jaargang 106, nummer 5, Oktober 2005)

Ramanujachari, N.C.

Een filosofie met vastberaden aanhangers
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 3, Juni 2000)

Ravindra, Ravi

Vragen en antwoorden
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 6, December 2003)
Wetenschap en het heilige
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 3, Juni 2005)
De wijsheid van Patanjali en J. Krishnamurti
(Theosofia, Jaargang 112, nummer 1, februari 2011)

Rek, Ad

Dialoog
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 4, Augustus 2003)

Rifkin, Jeremy

Laten wij niet voor God spelen
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 6, December 2003)

Rijneker, Els

De drievoudige evolutie (PDF)
Theosofia, Jaargang 107, nummer 6, December 2006)
Leven na leven
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 4, Augustus 2009)

Ring, Kenneth

Reizen voorbij het licht: ultieme bijna-dood ervaringen
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 2, April 2002)

Rinpoche, Samdhong

Universele verantwoordelijkheid
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 6, December 2001)
De universele verantwoordelijkheid van het individu
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 3, Juni 2003)
Vragen en antwoorden
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 6, December 2003)

Ritsema, Ali

Het mysterie
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 6, December 2000)
De toekomst van de Theosofische Vereniging
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 4, Augustus 2001)
De dynamiek van heelheid
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 6, December 2002)
Door het oog naar het hart, een zoektocht door De Geheime Leer
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 6, December 2004)
HPB en de Geheime Leer
Theosofia, Jaargang 107, nummer 3, Juni 2006)
Mysteriescholen
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 6, December 2007)
Mysteriescholen 2
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 1, Februari 2008)

Sabnis, D.P.

Dr. Annie Besant – een legende
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 6, December 2003)
De Geheime Leer
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 4, Augustus 2004)
Het bereiken van doelen
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 4, Augustus 2007)

Sanat, Aryel

De Geheime Leer, Krishnamurti en transformatie
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 2, April 2003)
Transformatie: vitale essentie van H.P.B.’s Geheime Leer (deel I)
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 2, April 2003)
Transformatie: vitale essentie van H.P.B.’s Geheime Leer (deel II)
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 2, April 2003)

Schmidt, Didier

Liefde
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 6, December 2003)

Schweitzer, Albert

Nederigheid 
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 1, Februari 2000)

Sherman, Rob

Begin met drietallen… U bedoelt zeker bloed, zweet en tranen Mme Blavatsky?
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 1, Februari 2001)

Secrest, Maurice

Atlantis, legende of geschiedenis?
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 5, October 2001)

Sender, Pablo

Krishnamurti’s leringen en theosofie
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 6, December 2005)
De Geheime Leer als spirituele praktijk
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 3, Juni 2007)
Mediteren over De Geheime Leer
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 4, Augustus 2007)
Uitbreiding van ons centrun van bewustzijn
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 5, Oktober 2009)

Senior, Alan

Bulwer Lytton en vrilkracht
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 4, Augustus 2002)

Sharma, L.R.

Fundamentalisme is vreemd aan de Indiase Denkwereld
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 5, Oktober 2002)

Shinde, C.A.

Spiritueel leven in de moderne wereld
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 3, Juni 2001)
Een nieuwe richting van denken
(Theosofia, Jaargang 111, nummer 1, Winter 2010)

Sijnja, Rene

De Orde van de Tafelronde
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 2, April 2002)

Sinclair, Prof. Brian R.

De wenteling van het wiel in het Westen
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 4, Augustus 2000)

Smit, Peter J.

Bewustzijn voorbij de grenzen (Deel 1) 
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 3, Juni 2009)
Bewustzijn voorbij de grenzen (Deel 2)
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 4, Augustus 2009)
Leven, bewustzijn en parapsychologie
(Theosofia, Jaargang 111, nummer 1, Winter 2010)
Mystieke achtergronden van Aan de Voeten van de Meester
(Theosofia, Jaargang 112, nummer 1, februari 2011)

Spierenburg, Henk

Subba Row’s Studies in de Bhagavad Gita:het schema
(Theosofia, Jaargang 101, nummer 6, December 2000)
8 mei 1891: de sterfdatum van H.P. Blavatsky
Theosofia, Jaargang 102, nummer 3, Juni 2001)Valentinus, Blavatsky en het Evangelie der Waarheid)
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 2, April 2004)
Gilles Quispel en H.P. Blavatsky over het Thomas-evangelie
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 1, Februari 2005)

Sri Ram

De dood en zijn betekenis
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 2, April 2002)
Over geen weerstand bieden
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 4, Augustus 2006)
Vernietig ambitie
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 3, Juni 2007)
Ons werk in de Theosofische Vereniging
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 5, Oktober 2007)
Ons werk in de Theosofische Vereniging – II
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 6, December 2007)
Uit de toespraak van de Internationale President
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 1, Februari 2008)

Stoff & Stoff

Onderwijs voor spirituele groei
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 1, Februari 2006)

Swamy, C.R.N.

Sila
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 3, Juni 2002)
Wat het betekent om theosoof te zijn
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 2, April 2004)
Het universum: een theosofische benadering
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 3, Juni 2008)

Taimni, I.K.

Het Licht van Buddhi (PDF)
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 1, Februari 2006)
De ontwikkeling van geestelijke wilskracht 
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 2, April 2009)

The Theosophical Movement, India

Geloof vormt gedrag
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 3, Juni 2003)

Tatray, Dara

Enkele gedachten over religie op zichzelf
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 4, Augustus 2004)
De smaragden tafel: een theosofische lezing
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 2, April 2007)

Trân-Thi-Kim-Diêu

De verticale verbinding van verleden en heden
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 1, Februari 2005)
Een reis zonder doel
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 3, Juni 2006)
Het bevrijden van de geest
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 5, Oktober 2008)

Uitgeverij Theosofische Vereniging

Het embleem van de Theosofische Vereniging
(folder 5)

Vandekerkhove, C.

Verenigingsnieuws

Vila Robuste, Merdedes

Studie, Meditatie en dienstbaarheid
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 5, Oktober 2006)

Vincent, Hans

Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 6, December 2002)

Visser, Frank

Metafysische religie: het domein van de Geest
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 2, April 2001)
Integrale psychologie door Ken Wilber
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 1, Februari 2002)
Ken Wilber als mysticus
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 2, April 2005)

Vledder, W. van

Spirituele evolutie : het goddelijke plan, jrg. 112 (2011), afl. 1 (feb), pag. 17

Vora, Bhupendra R.

Het pad van devotie en liefde
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 6, December 2001)
De betekenis van devotie
(Theosofia, Jaargang 105, nummer 2, April 2004)

Wagemans, Agnes

TVN – ledendag globalisering
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 3, Juni 2006)

Welwood, John

Psychotherapie oost en west
(Theosofia, Jaargang 103, nummer 3, Juni 2002)

Wie was …

Wie was … Johan van Manen
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 5, Oktober 2005)
Wie is … Idarmis Rodriguez
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 6, December 2005)
Wie is … Hans Gerding
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 1, Februari 2006)
Wie was … Karel de Bazel
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 2, April 2006)
Wie was … Dâmodar Mâvalankar
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 3, Juni 2006)
Wie was … Maria Montessori
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 4, Augustus 2006)
Wie was … Meuleman – van Ginkel
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 5, October 2006)
Wie is … Tom Ockerse (PDF)
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 6, December 2006)
Wie was … Annie Besant
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 2, April 2007)
Wie was … George Arundale
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 3, Juni 2007)
Wie was … Jinarajadasa
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 4, Augustus 2007)
Wie was … N. Sri Ram 
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 5, Oktober 2007)
Wie was … John Coats
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 6, December 2007)
Wie was … G.R.S. Mead
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 1, Februari 2008)
Wie was … P.M. Cochius
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 2, April 2008)
Wie was … J.J. van der Leeuw
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 3, Juni 2008)
Wie was … A.J.H. van Leeuwen
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 4, Augustus 2008)
Wie was … I.K. Taimni
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 5, Oktober 2008)
Wie waren … de Zwollo’s 
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 6, December 2008)
Wie was … Tallapragada Subba Row
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 1, Februari 2009)
Wie was … Jaishree Kannan
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 2, April 2009)
Wie was … Gustav Meyrink
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 3, Juni 2009)
Wie was … J. Krishnamurti 
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 4, Augusutus 2009)
Wie was … C.W. Leadbeater
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 5, Oktober 2009)
Wie waren … De Boissevains
(Theosofia, Jaargang 110, nummer 6, December 2009)

Wiklund, Ing-Britt

Opvoeden tot wereldburgerschap
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 6, December 2001)

Wood, Ernest

Is reïncarnatie waar? 
(Theosofia, Jaargang 104, nummer 5, October 2003)

Zirkoff, Boris

H.P. Blavatsky, medium of middelaar?
(Theosofia, Jaargang 106, nummer 2, April 2005)
Madame Blavatsky
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 3, Juni 2008)

Zwollo, Paul

Manifest 2000 voor een cultuur van vrede en geweldloosheid
(Theosofia, Jaargang 102, nummer 1, Februari 2001)
De verborgen zijde van het logewerk
(Theosofia, Jaargang 107, nummer 4, Augustus 2006)
Het opofferen van het zelf 
(Theosofia, Jaargang 108, nummer 5, Oktober 2007)
Ethiek – het overbruggen van vrijheid en verantwoordelijkheid
(Theosofia, Jaargang 109, nummer 5, Oktober 2008)