TVN Home » Home » Plaatselijke afdelingen

Plaatselijke afdelingen

Plaatselijke afdelingen: loges en centra

De Theosofische Vereniging in Nederland heeft afdelingen in verschillende plaatsen. In deze plaatselijke afdelingen, die loge of centrum genoemd worden, worden cursussen, lezingen, gespreks- of studieavonden en meditatieavonden gehouden, voor leden en belangstellenden. Het woord loge betekent werkplaats: een plek waar men werkt aan het eigen innerlijk.

Diverse soorten activiteiten vinden plaats, zoals:

  • Lezingen: gehouden door diverse sprekers (soms theosofisch georiënteerd, soms anders) over spirituele of religieuze onderwerpen.
  • Cursussen: ter inleiding in theosofische begrippen of een vervolg daarop.
  • Gespreks- en studieavonden: vaak wordt een spiritueel of theosofisch boek gelezen of bestudeerd en gezamenlijk in een groep besproken; het gesprek gaat onder andere over hoe het dagelijks leven door de nieuwe inzichten veranderd en beïnvloed wordt.
  • Meditatieavonden: worden op verschillende wijzen georganiseerd.
  • Feestdagen: Meestal worden enkele van de theosofische feestdagen gevierd. In heel de wereld wordt op of rond 8 mei de sterfdag van H.P. Blavatsky herdacht op Witte Lotusdag. Vaak wordt rond 21 december het Lichtfeest gevierd – een vieren van het licht dat weer terug komt (een soort kerst dus).

Bibliotheek: Een aantal plaatselijke afdelingen heeft een eigen bibliotheek met boeken over diverse spirituele en religieuze onderwerpen.

Voor het actuele programma van een afdeling klik op de plaatsnaam in de lijst hiernaast links.

Indien gewenst zijn programma’s op papier verkrijgbaar via het secretariaat van de TVN  (e-mail of tel. 020 – 676 56 72).