TVN Home » Bibliotheek

Bibliotheek

Slide 05
Slide 10
Slide 13
Slide 18
Slide 21
Slide 28
Slide 31
Slide 38
Slide 42
Slide 49
Slide 48
Slide 47
Slide 46
Slide 45
Slide 44
Slide 43
Slide 42
Slide 41
Slide 40
Slide 39
Slide 38
Slide 37
Slide 36
Slide 35
Slide 34
Slide 33
Slide 32
Slide 31
Slide 30
Slide 29
Slide 28
Slide 27
Slide 26
Slide 25
Slide 24
Slide 23
Slide 22
Slide 21
Slide 20
Slide 19
Slide 18
Slide 17
Slide 16
Slide 15
Slide 14
Slide 13
Slide 12
Slide 11
Slide 10
Slide 09
Slide 08
Slide 07
Slide 06
Slide 05
Slide 04
Slide 59
Slide 02
Slide 60

Voor uitleen van theosofische, religieuze en esoterische literatuur.

Algemeen

Vanwege de toegenomen dreiging van het COVID-19 virus gelden voor de bibliotheek, de boekhandel en het kantoor Tolstraat 154-56 weer strengere maatregelen: mondkapje, handen ontsmetten bij binnenkomst, anderhalve meter afstand bewaren.
De openingstijden zijn woensdag- t/m zaterdagmiddag van 13.00 u tot 17.00 u.

De Theosofische Bibliotheek te Amsterdam bestaat sinds 1899 en is één van de oudste en grootste esoterische bibliotheken van Nederland. Inhoudelijk is de collectie ruim opgezet. Zij omvat literatuur op het brede vlak van theosofie, religie, esoterie en occulte wetenschappen. Ook genres als mystiek, symboliek en spiritualiteit zijn volop aanwezig. De Theosofische Vereniging kent drie doeleinden die de basis vormen voor de opbouw van de collectie, en hierin wordt gestreefd naar een grote mate van universaliteit. Deze drie doeleinden zijn:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur;
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap;
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Bibliotheek is openbaar en vrij toegankelijk, waardoor iedereen gebruik kan maken van de collectie. IBL-aanvragen (Interbibliothecair leenverkeer) van andere bibliotheken worden in behandeling genomen en verzonden. In de studieruimte van de bibliotheek kunnen gedurende openingstijden de boeken en tijdschriften worden geraadpleegd. Een team van medewerkers is graag bereid u te helpen bij uw vragen over specifieke literatuur of onderwerpen. U kunt in de bibliotheek mensen ontmoeten die zich interesseren voor het ruime gebied van spiritualiteit. Er kan digitaal worden gezocht in de catalogus in de bibliotheek en via onze online catalogus.

Een schat aan geestelijk inzicht

De boekencollectie bestaat uit vier hoofdrubrieken, te weten: theosofie, esoterie, religie en randgebieden. De hoofdrubrieken zijn weer onderverdeeld in thema’s. De totale collectie boeken bestaat uit ruim 25.000 banden en bevat naast Nederlandstalige literatuur veel Engelstalige werken. Verder is er een groot aantal Nederlands- en Engelstalige theosofische tijdschriften aanwezig. Tevens zijn er enkele encyclopedieën, woordenboeken en andere naslagwerken op het gebied van theosofie, religie en esoterie aanwezig.

Openingstijden

  • Woensdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
  • Op afspraak.
  • Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 4 januari 2022
    We zijn dan wel per e-mail te bereiken en de webshop is ook bereikbaar

Renger Dijkstra, bibliothecaris TVN