TVN Home » Bibliotheek

Bibliotheek

Voor uitleen van theosofische, religieuze en esoterische literatuur.

Algemeen

De Theosofische Bibliotheek te Amsterdam bestaat sinds 1899 en is één van de oudste en grootste esoterische bibliotheken van Nederland. Inhoudelijk is de collectie ruim opgezet. Zij omvat literatuur op het brede vlak van theosofie, religie, esoterie en occulte wetenschappen. Ook genres als mystiek, symboliek en spiritualiteit zijn volop aanwezig. De Theosofische Vereniging kent drie doeleinden die de basis vormen voor de opbouw van de collectie, en hierin wordt gestreefd naar een grote mate van universaliteit. Deze drie doeleinden zijn:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur;
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap;
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Bibliotheek is openbaar en vrij toegankelijk, waardoor iedereen gebruik kan maken van de collectie. IBL-aanvragen (Interbibliothecair leenverkeer) van andere bibliotheken worden in behandeling genomen en verzonden. In de studieruimte van de bibliotheek kunnen gedurende openingstijden de boeken en tijdschriften worden geraadpleegd. Een team van medewerkers is graag bereid u te helpen bij uw vragen over specifieke literatuur of onderwerpen. U kunt in de bibliotheek mensen ontmoeten die zich interesseren voor het ruime gebied van spiritualiteit. Er kan digitaal worden gezocht in de catalogus in de bibliotheek en via onze online catalogus.

Een schat aan geestelijk inzicht

De boekencollectie bestaat uit vier hoofdrubrieken, te weten: theosofie, esoterie, religie en randgebieden. De hoofdrubrieken zijn weer onderverdeeld in thema’s. De totale collectie boeken bestaat uit ruim 25.000 banden en bevat naast Nederlandstalige literatuur veel Engelstalige werken. Verder is er een groot aantal Nederlands- en Engelstalige theosofische tijdschriften aanwezig. Tevens zijn er enkele encyclopedieën, woordenboeken en andere naslagwerken op het gebied van theosofie, religie en esoterie aanwezig.

Openingstijden

Voor openingstijden klik hier

Renger Dijkstra, bibliothecaris TVN