TVN Home » Home » ANBI gegevens TVN

ANBI gegevens TVN

Algemeen
Statutaire naam: Theosofische Vereniging in Nederland
RSIN / fiscaal nummer: 002560720
ANBI-status: Ja

Contactgegevens
Telefoonnummer: 020-6765672
E-mailadres:
Website: http://www.theosofie.nl
Postadres: Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Bezoekadres: Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam

Doelstelling
Missie:
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen en verwerkelijken van een zich steeds verdiepend inzicht in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid en spirituele zelf-transformatie.

Doeleinden:
De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:
– Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur;
– Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap;
– Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn;
Daarnaast onderschrijft de Theosofische Vereniging de vrijheid van denken.

Beleidsplan (nieuw venster)

Bestuurders
De heer W.A.M. Leijs (Voorzitter)
De heer F.L. Meijer (Penningmeester)
Mevrouw C. Verhoeven (Secretaris)
De heer I. de Boer (Vice-voorzitter)
De heer R. van den Boomen (Bestuurslid)

Beloningsbeleid
“De bestuursleden kunnen van de TVN vergoeding ontvangen voor uitgaven, reis- en verblijfkosten, gemaakt bij de uitoefening van hun functie. Zij zijn verplicht daarvoor behoorlijk gespecificeerde declaraties bij de penningmeester in te dienen.”
Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Vrijwilligers ontvangen geen beloning. Vrijwilligers kunnen hun reiskosten vergoed krijgen. Een klein aantal vrijwilligers krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Uitgeoefende activiteiten (nieuw scherm)

Financieel jaarverslag (nieuw venster)