TVN Home » Bibliotheek » Schenkingen en legaten

Schenkingen en legaten

Toelichting: Onze bibliotheek verkrijgt regelmatig collecties boeken en tijdschriften uit schenkingen en legaten. In de loop der jaren zijn er op die manier duizenden en duizenden boeken door onze handen gegaan. Wij controleren elke boek, elke titel op aanwezigheid in onze collectie. Daarna kijken we of het geplaatst kan worden binnen de al aanwezige rubrieken in onze bibliotheek. Vaak kunnen wij op de manier boeken vervangen en/of vernieuwen. Ook kunnen we op deze manier dubbele exemplaren extra toevoegen. Overtollige boeken en/of titels kunnen wij in principe doorsturen naar onze andere loges verspreid in het land, als daar vraag naar is. De afgelopen jaren hebben we bovenstaande collecties geplaatst. Sommige zijn nog in bewerking en worden nog verwerkt.