TVN Home » Tijdschrift Theosofia

Tijdschrift Theosofia

Ieder kwartaal verschijnt het tijdschrift Theosofia in gedrukte vorm. De doelgroep van het tijdschrift is tweeledig, dus de inhoud richt zich zowel op TVN-leden als op nieuw geïnteresseerden. Leden ontvangen het tijdschrift kosteloos. Niet leden kunnen zich abonneren voor € 27,- per jaar.

Inhoud

De redactie, die uit vrijwilligers bestaat, beijvert zich om een gevarieerd en informatief blad samen te stellen. Omdat de Theosophical Society (Adyar) een internationale organisatie is met afdelingen in zo’n zestig landen, vindt u in iedere uitgave een selectie vertaalde artikelen van buitenlandse schrijvers. Het is interessant te lezen hoe in andere delen van de wereld over theosofische onderwerpen wordt gedacht. Als theosofie-studenten beseffen we immers dat de waarheid vele gezichten heeft. Vrijwel ieder nummer bevat een artikel van onze internationale president Tim Boyd. Vanzelfsprekend komen ook theosofen uit de eigen gelederen aan het woord. Jaarlijks verschijnt een register in nummer 4, het decembernummer, waarin alle gepubliceerde artikelen zijn opgenomen.

De lezer vindt naast de artikelen ook informatie over plaatselijke afdelingen. De Activiteitenagenda vermeldt naast de programma’s van de Nederlandse centra en loges, de evenementen op het ITC te Naarden en in België. Daarnaast wordt regelmatig ruimte gereserveerd voor boekennieuws, zoals de nieuwste uitgaven van de Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland (UTVN).

Een traditie leeft voort

Het blad Theosofia kent een lange geschiedenis. Op 1 mei 1892 verscheen het eerste nummer van Theosophia, vijf jaar voor de oprichting van de Theosofische Vereniging in Nederland. Het blad bestond toen uit acht bladzijden. Vanaf maart 1948 komt het blad uit onder de naam Theosofia en omvat achtenveertig bladzijden. Er wordt naa gestreefd eens per jaar een themanummer uit te geven.

Inmiddels zijn we in het digitale tijdperk aangeland en wordt ook een digitale versie van het blad aangeboden. Gezien het feit dat de meeste leden de papieren versie zeer op prijs stellen, behoudt Theosofia vooralsnog zijn huidige vorm. Het is een mooie traditie waar velen graag aan vasthouden.

Inhoudsopgaven met online artikelen op jaar en op auteursnaam:
In de kolom links hiernaast zijn alle nummers van  het tijdschrift Theosofia sinds 2000 toegankelijk gemaakt door middel van het jaar waarin het nummer verschenen is.
Veel artikelen uit het tijdschrift Theosofia staan bovendien vermeld in een lijst die geordend is op auteursnaam.

Informatie over lidmaatschap: Bij lidmaatschap van de Theosofische Vereniging is een abonnement op Theosofia inbegrepen.