TVN Home » Tijdschrift Theosofia

Tijdschrift Theosofia

Het tijdschrift van de Theosofische Vereniging in Nederland, Theosofia, heeft als  doel om theosofie onder de aandacht te brengen.

Het blad bevat altijd wel een artikel dat met name zeer geschikt is voor uw meditatieve studie van de oude wijsheid.
Het vermeldt nationale en internationale activiteiten van de Theosophical Society (Adyar).
Er worden zowel oorspronkelijk Nederlandse als vertaalde artikelen geplaatst.

Inhoudsopgaven met online artikelen op jaar en op auteursnaam:
In de kolom links hiernaast zijn alle nummers van  het tijdschrift Theosofia sinds 2000 toegankelijk gemaakt door middel van het jaar waarin het nummer verschenen is.
Veel artikelen uit het tijdschrift Theosofia staan bovendien vermeld in een lijst die geordend is op auteursnaam.

Informatie over lidmaatschap: Bij lidmaatschap van de Theosofische Vereniging is een abonnement op Theosofia inbegrepen.

 

 

Historie

Op 1 mei 1892 verscheen het eerste nummer van Theosophia, vijf jaar voor de oprichting van de Theosofische Vereniging in Nederland (toen TVNA) in mei 1897. Aanvankelijk bevatte Theosophia slechts acht bladzijden. Het tijdschrift werd in 1897 door de TVNA overgenomen als verenigingsblad. Naast verenigingsnieuws werden toen voornamelijk vertalingen van buitenlandse theosofische boeken opgenomen.
Vanaf maart 1948 verscheen Theosophia onder de aan de heersende spelling aangepaste naam: Theosofia. Sinds 2010 verschijnt het blad elk kwartaal.

Levensbeschouwing

In een verenigingsblad kunnen advertenties vaak een zeker inzicht geven in de levensbeschouwing of belangstelling voor bepaalde zaken van de leden van de betreffende vereniging. Voor de Tweede Wereldoorlog en daarna tot in de jaren tachtig, werden in Theosofia regelmatig advertenties geplaatst. In Theosofia werd geadverteerd voor zaken als: vegetarisme, astrologie, pacifisme, dierenbescherming, anti-vivisectie, esoterische boekhandels, natuurgeneeswijzen, vakanties in vegetarische pensions, bontimitaties, pianolessen, natuurlijk schoeisel, gezonde voeding, enzovoort.