TVN Home » Audoin, D.

Audoin, D.

Een benadering van theosofie

De schrijfster van ‘Een benadering van Theosofie’, mevr. Danielle  Audoin, is jaren lang lid geweest van de Franse afdeling. Zij was juriste en gaf  muziek lessen. Na haar pensionering heeft zij zich toegelegd op  theosofisch werk en hield zij in Europa vele lezingen. Zij is overleden in 2017. Zie het ‘In memoriam’ over haar in het tijdschrift Theosofia.

‘Een benadering van Theosofie’  is ook in boekvorm uitgegeven en verkrijgbaar bij onze boekhandel. De theosofische literatuur omvat een uitgebreid gebied en belicht eeuwenoude vragen aangaande mens, universum en God. Danielle licht op theosofische wijze toe dat de mens als wezen  uit verschillende lagen van bewustzijn bestaat. Stap voor stap laat zij zien dat er een oneindig aantal mogelijkheden bestaat om het bewustzijn te ontplooien, beginnend met de eerste stap op weg naar zelfkennis.