TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen. Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wij zijn gedurende de zomermaanden gesloten, vanaf 2 juli. Weer open op 3 september. Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

Getal – Teken – Woord: Het symbolische universum van het Hebreeuws als taal van de Bijbel

Door Friedrich Weinreb

140 Pagina’s | 2021 | Softcover | Uitgeverij Quintessentia | ISBN 9789079449200

Getal – teken – woord is een heldere inleiding in de mystieke denkwereld van Friedrich Weinreb. Wie zich in zijn benadering van de Bijbel en de joodse overlevering verdiept, zal ontdekken dat er in deze teksten een oud weten bewaard is gebleven, dat antwoorden geeft op fundamentele vragen naar de zin van ons leven.

De Bijbel is niet een receptenboek, met starre regels die voorschrijven wat wel en niet mag, maar biedt een inzicht in de grote structuren van ons leven vanuit één centrale, samenhangende bron, zonder enige vorm van dogmatisme.

Weinreb laat hier zien hoe de Bijbel daadwerkelijk de structuur van de schepping bevat. De Bijbel is als het ware een blauwdruk van de gehele schepping. Het Hebreeuws, de heilige taal waarin de Tora is geschreven, biedt de mens een verbluffend handvat om het wezen der dingen te leren kennen, of beter: te leren herkennen.

Friedrich Weinreb (1910 -1988) heeft in een omvangrijk oeuvre de wereld van de joodse mystiek uitgelegd aan de mens van deze tijd. Uitgaande van de overtuiging dat er in de Bijbel en de joodse overlevering een oud weten is bewaard, zoekt hij naar een vaste leidraad die de mens op zijn weg door deze wereld houvast kan bieden.

Author: Friedrich Weinreb
ISBN: 9789079449200
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Edgar Cayce over de Akasha Kronieken

Door Kevin J. Todeschi

207 Pagina’s | 2021 | Softcover | Uitgeverij Hajefa | ISBN 9789463310291

Edgar Cayce was één van de grote zieners van de uitgeverij twintigste eeuw en een grondlegger van de New Age beweging. Hoewel Cayce driekwart eeuw geleden overleed, heeft zijn boodschap voor de wereld nog niets aan helderheid en zeggingskracht verloren.

In dit boek staat Edgar Cayce’s visie op de Akasha Kronieken centraal. Deze kronieken vormen het geheugen van de mensheid. Ze bevatten alle informatie over ieder individu dat ooit heeft geleefd op aarde; iedere zin, daad, gevoel, gedachte en bedoeling die zich ooit heeft gemanifesteerd.

Cayce werkte veel met de Akasha Kronieken. Hij haalde er informatie uit die de mensen die naar hem toekwamen, hielp in te zien waar ze vandaan kwamen en waar ze mogelijk naar op weg waren. Uit de vele praktijkvoorbeelden in dit boek komt naar voren hoe iedereen uitdrukkelijk in staat is om zijn of haar leven zelf vorm te geven. Het bevat een schat aan diepe inzichten die je in staat stellen om meer te begrijpen van je verleden en je heden, waardoor je beter in staat zult zijn om te leven naar de liefde, vervulling en heelheid van je ware wezenskern.

Kevin J. Todeschi is een bestsellerauteur met meer dan twintig titels op zijn naam, spreker over heel de wereld en een expert op het gebied van droominterpretatie, soulmates en de Akasha Kronieken. Zijn werk heeft veel mensen geholpen bij het omarmen van hun persoonlijke spiritualiteit. Todeschi is directeur van de Association for Research and Enlightenment, de organisatie die is op gericht door Edgar Cayce zelf.

Author: Kevin J. Todeschi
ISBN: 9789463310291
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Oceaan van theosofie

Door William Quan Judge

207 Pagina’s | 2e herziene druk 2013 | Softcover | Uitgeverij Theosophical University Press Agency Den Haag | ISBN 9789491433054

W.Q. Judge bespreekt op een eenvoudige manier de basisgedachten van de theosofie en licht o.a. de volgende onderwerpen toe: theosofie en de meesters; de zevenvoudige samenstelling van de mens; het astrale lichaam; reïncarnatie; karma; cyclussen; spiritisme; paranormale vermogens en verschijnselen. Zijn uiteenzettingen over de bewustzijnstoestanden na de dood in kāmaloka en devachan zijn bijzonder verhelderend.

Author: William Quan Judge
ISBN: 9789491433054
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

De wereld van de ziel: Mundus Imaginalis

Door Daniël van Egmond

160 Pagina’s | 2014 | Hardcover | Uitgeverij Nachtwind | ISBN 9789082143423

Zoals de mens van het dier verschilt, zo verschilt de ziel van de mens. De ziel begrijpt de taal der symbolen. Zij vindt haar huis in de wereld van de mundus imaginalis. Zij is dynamisch, voortdurend in beweging én draagt de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich.
In onze moderne wereld zijn veel mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat. Waar men toch over de ziel spreekt, wordt zij meestal vereenzelvigd met de psyche. Oude mythen en verhalen leren ons wat de ziel is: zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan de fysieke wereld.
Daar waar de ziel verdwenen is, zijn we onze oriëntatie kwijtgeraakt en ontstaat er een niet te bevredigen verlangen en onrust. We zijn dan nog uitsluitend gericht op deze wereld van ruimte en tijd. Zolang we niet weten dat er een verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor deze onrust schijnoplossingen blijven.

Dr. Daniël van Egmond (Leiden 1947) studeerde cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen, en promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Hij geeft al meer dan 15 jaar lezingen en meditatiecursussen voor de stichting Arcana te Utrecht. Eerder verscheen van hem Body, subject and self en De dood serieus nemen.

Author: Daniël van Egmond
ISBN: 9789082143423
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

De mens en zijn engel

Door Daniël van Egmond

254 Pagina’s | 2e druk 2012 | Hardcover | Uitgeverij Nachtwind | ISBN 9789081319645

Het is geen grootse meeslepende God die wij in onze cultuur van de Heilige hebben gemaakt. De moderne mens heeft God, de Heilige, teruggebracht tot een vage energie, een Iets waar je geen relatie mee aan kunt gaan. Maar dit is een dwaalweg, immers de relatie van de mens tot de Heilige is essentieel voor ons bestaan.
In relatie zijn met God transformeert ons van een biologisch organisme me tot een uniek persoon. Juist deze menswording maakt het mogelijk om diepere relaties met onze medemensen aan te gaan; dan pas kunnen wij in hem of haar de Heilige herkennen.
In de meeste culturen, zoals bijvoorbeeld het oude Egypte en India. staan de verborgen Godheid en de mens te ver uit elkaar. Een persoonlijke relatie wordt daarom vaak mogelijk via lagere goden, ofwel engelen.
Ieder van ons heeft een middelaar, een beschermengel.
Deze unieke relatie is van levensbelang om waarlijk persoon te worden. Of anders gezegd: alleen door die relatie aan te gaan en te ontwikkelen, kan het Goddelijke in ons geboren worden.

Dr. Daniël van Egmond (Leiden 1947) studeerde cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen, en promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Hij geeft al meer dan 15 jaar lezingen en meditatiecursussen voor de stichting Arcana te Utrecht. Eerder verscheen van hem Body, subject and self en De dood serieus nemen.

Author: Daniël van Egmond
ISBN: 9789081319645
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Geest en Cognitie

Door Geshe Sonam Gyaltsen (1941-), vertaling uit het Tibetaans door Hans van den Bogaert

310 Pagina’s | 2000 | Softcover | Maitreya Uitgeverij | ISBN 9071886166

Geest of bewustzijn is een bijzonder ongrijpbaar verschijnsel, omdat het niet waarneembaar is te maken met behulp van de zintuigen of zelfs de fijnste instrumenten. Dat maakt de geest tot een verborgen of bijzonder verborgen verschijnsel. De boeddhistische filosofie heeft echter een ander instrument ontwikkeld om de aanwezigheid en de functie van de geest aan te tonen en diep doordachte en ver ontwikkelde methoden van betrouwbare redenering. Op basis van deze redeneringen die getoetst worden met behulp van meditatie, welke als het ware het laboratorium is waarmee de (eigen) geest wordt onderzocht, is de grote kennis ontstaan over de functie en werking van de geest. Deze kennis is onder andere vastgelegd in de Geest en Cognitie (Tib. blo rig), waarin de geest vanuit verschillende oogpunten wordt beschreven.

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen werd op 4 juni 1941 geboren in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op zesjarige leeftijd werd hij tot monnik gewijd in de Gaden Jangtse kloosteruniversiteit en hij behaalde zijn acharya graad aan de Sanskriet universiteit van Varanasi. Sedert 1992 is hij als vaste leraar verbonden aan het Maitreya Instituut in Emst. [nu Loenen]

Author: Geshe Sonam Gyaltsen
ISBN: 9071886166
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Meditatie

Door Geshe Sonam Gyaltsen (1941-), vertaling uit het Tibetaans door Hans van den Bogaert

143 Pagina’s | 2001 | Softcover | Maitreya Uitgeverij, Emst | ISBN 9071886182

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen werd op 4 juni 1941 geboren in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op zesjarige leeftijd werd hij tot monnik gewijd in de Gaden Jangtse kloosteruniversiteit en hij behaalde zijn acharya graad aan de Sanskriet universiteit van Varanasi. Sedert 1992 is hij als vaste leraar verbonden aan het Maitreya Instituut in Emst [nu Loenen].

Dit boekje is een bewerking van de meditatiecursus die de eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen in december 1997 te Emst gaf. Het biedt essentiële informatie over de theorie en praktijk van boeddhistische meditatie en is een betrouwbare handleiding voor de verschillende stappen van concentratiemeditatie zoals gepresenteerd in de Gelukpa orde van het Tibetaans boeddhisme.

Dit boekje is een waardevolle inleiding voor beginners in de beoefening van meditatie en kan geestelijke vrede bevorderen.

Author: Geshe Sonam Gyaltsen
ISBN: 9071886182
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

De Hart Soetra

Door Geshe Sonam Gyaltsen (1941-), vertaling uit het Tibetaans door Hans van den Bogaert

144 Pagina’s | 2020, derde gewijzigde druk | Softcover | Maitreya Uitgeverij, Loenen | ISBN 9789071886171

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen werd op 4 juni 1941 geboren in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op zesjarige leeftijd werd hij tot monnik gewijd in de Gaden Jangtse kloosteruniversiteit en hij behaalde zijn acharya graad aan de Sanskriet universiteit van Varanasi. Sedert 1992 is hij als vaste leraar verbonden aan het Maitreya Instituut in Loenen.

De Hart Soetra is een van de bekendste Mahayana soetra’s. Ze wordt dagelijks gereciteerd van Japan tot India. In het Tibetaans boeddhisme wordt het reciteren van deze korte Perfectie van Wijsheid Soetra gezien als een effectief middel voor het pacificeren van obstakels. Hoewel het reciteren van de Hart Soetra ook werkt wanneer men de woorden niet of niet goed begrijpt, is de wijsheid die erin wordt aangedragen de sleutel tot de weg naar bevrijding en boeddhaschap.

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen laat zijn licht schijnen op de bevrijdende filosofie die achter de woorden van deze korte, maar belangrijke tekst schuilgaat.

Author: Geshe Sonam Gyaltsen
ISBN: 9789071886171
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

Een onstuitbaar verlangen – De werking van de ziel in onze relaties

Door: Joan Slagers

328 Pagina’s | 2019 | Softcover | Cyclus, Antwerpen-Apeldoorn | ISBN: 9789085750796

Waarom gaan we voortdurend relaties aan? Waar komt toch dat instuitbare verlangen vandaan om ons steeds weer met de ander te willen verbinden. Dit boek laat zijn licht schijnen op de bron van dit verlangen, en op de invloed van de ziel op onze relaties. We ontvangen in onze alledaagse situaties voortdurend aanwijzingen van de ziel om naar de grote Eenheid toe te groeien. Het mannelijke en vrouwelijke vormen samen deze Eenheid, maar we voelen deze Eenheid in onze relaties vaak niet. We worstelen heel wat af, omdat ons ego de overhand heeft op ons innerlijk verlangen. Daardoor slaan we de plank nogal eens mis. Wanneer we hiernaar kijken door de ogen van de ziel groeien onze inzichten en groeit ook onze liefde voor de ander.

Joan Slagers is psychosociaal therapeute, evolutiecoach en mindfulnesstrainster. Ze heeft een praktijk voor relatieconsulten en coachingsgesprekken, en geeft al vele jaren lezingen, workshops en cursussen over bewustwording en zingeving, de mechanismen van de ziel, relaties en het mannelijke en vrouwelijke.

Auteur: Slagers, J.
ISBN: 9789085750796
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

ZIJN IS

Door: Jaap Vos

100 Pagina’s | 2022 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061751014

Wereldwijd bestaan bibliotheken met gigantische hoeveelheden boeken, vol met data. Dít boek beoogt al het geschrevene te comprimeren om de innerlijke bron te raken, en beoogt deze veelheid aan data terug te brengen tot het uiterste minimum. Het is als het ware Een boek dat geen boek wil zijn. En vanwege de esthetische vormgeving zou kun je het net zo goed kunnen beschouwen als een kunstwerkHet vraagt intensieve meditatieve aandacht van de lezer, en geduld om te zoeken naar de Waarheid in het Zelf. Theosofie geeft enorm waardevolle inzichten. Het zoeken naar Waarheid adhv De Geheime Leer inspireerde de schrijver. Metafysica niet in lange verhandelingen maar in Kernwoorden, ontdek het Zelf. Dit werk verdient om te worden gepubliceerd, voor alle Theosofen, en voor iedereen die het bevatten kan.

Auteur: Vos, J.
ISBN: 9789061751014
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Het Wonder van de Geboorte

Door Geoffrey Hodson (1886 – 1983), vertaling door Marcel Eeckman.

50 Pagina’s | 2021 | Paperback | Belgische Theosofische Vereniging, Brussel | ISBN: 8170594928.

Oospronkelijke titel: The Miracle of Birth, A Clairvoyant Study of Prenetal Life.

De wetenschap komt steeds meer tot het inzicht dat de grondslagen voor een goede gezondheid worden gelegd vanaf het moment van de conceptie. De twee aspecten van Leven zoals het zich ontplooit – bewustzijn en materie – moeten juist in evenwicht zijn. Een weloverwogen en eerbiedige benadering van het ouderschap stelt kinderen in staat een gezond lichamelijk, emotioneel en geestelijk leven te leiden.
De auteur, de begaafde helderziende Geoffrey Hodson, gaat verder dan de fysieke ontwikkeling van het kind in de baarmoeder, en beschrijft de subtielere aspecten van emotionele, mentale en spirituele groei, en zegt dat ”ouderschap inderdaad een sacrement is, dat niet lichtzinnig ontheiligd mag worden”.
Deze fascinerende studie zal eenieder aanspreken die geïnteresseerd is in het mysterie van leven en geboorte.

Auteur: Hodson, G.
ISBN: 8170594928
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:10:"8170594928";}
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

The Master Pattern

By Paul Foster Case (1884 – 1954).

154 Pages | 2021 | Paperback | ISBN: 9781733162098.

Paul Foster Case, an occultist of the early 20th century, published his insights into the tree of life as a home study course.

The Master Pattern is an overview of the tree of life and the graded advancement in the western mysteries.

Author: Case, P.F.
ISBN: 9781733162098
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

The Tarot – A Key to the Wisdom of the Ages

By Paul Foster Case (1884 – 1954).

238 Pages | 2006, original printed in 1947 | Paperback | Penguin Group, New York | ISBN: 9781585424917.

An occult classic since 1947, Paul Foster Case’s The Tarot is available to a general audience for the first time ever in paperback.

Many students of the Western esoteric tradition consider Paul Foster Case’s The Tarot the finest modern explanation of the hidden meaning of numbers, the construction of the Tarot, and the attribution of the twenty-two major trumps to the Hebrew alphabet.

In clear and understandable language, Case illuminates the occult Tarot tradition and technique for the contemporary thinker. Students of the Tarot will find in these pages the necessary information to understand and apply the principles of Tarot—and the correspondences of symbol, tone, color, and number—to the art of daily living. The author also includes extremely useful chapters on methods of study and Tarot divination.

In this new edition, the book appears for the first time with an indez and an appendix of resources. Here is a genuine underground masterpiece, now available to a general readership.

Author: Case, P.F.
ISBN: 9781585424917
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Karma en Reïncarnatie – Een zoektocht naar liefde en logica

Door Albert Bodde.

127 Pagina’s | 2013, derde druk | Paperback | AnkhHermes, Utrecht | ISBN: 9789020209242.

Reïncarnatie is een onmisbare bouwsteen om antwoorden te kunnen geven op belangrijke levensvragen, antwoorden die zowel hart als verstand bevredigen. Helder en overzichtelijk worden in dit boek de ‘wetten’ van karma en reïncarnatie beschreven. Het reïncarnatieperspectief kan ons helpen de zin te begrijpen van dingen die ons vaak zomaar lijken te overkomen. Veel dingen komen in een ander licht te staan als we er vanuit de reïncarnatiegedachte tegenaan kijken. We zien het diepere verband tussen oorzaak en gevolg, tussen onze daden en de terugwerking. Het weten van karma en reïncarnatie wordt zo een kostbaar gegeven, omdat dit besef het leven een heel ander – buitengewoon liefdevol en zinvol – perspectief verschaft.

Auteur: Bodde, A.
ISBN: 9789020209242
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Blauwdruk voor een nieuwe wereld

Door Ervin Laszlo.

95 Pagina’s | 2021 | Paperback | Edicola Publishing Bv, Deventer | ISBN: 9789493201767.

Oospronkelijke titel: Global Shift Now, uitgegeven door Waterside Productions, California.

In de nasleep van de pandemie komen wij voor een belangrijke keuze te staan: keren we terug naar het leven dat we voor de pandemie hadden of gaan we vooruit naar een betere wereld? Teruggaan naar de oude crisisgevoelige wereld zou betekenen dat we een unieke kans missen en dat zou een misdaad tegen de mensheid zijn, tegen alle mensen die nu leven en geboren worden als de volgende generatie. Dit is een kans die niet meer terugkomt en ons door de schokgolf van de pandemie wordt aangeboden. De vraag is, wat voor een wereld zouden we willen opbouwen? Dit boek biedt een antwoord hierop. En dit antwoord is van noodzakelijk belang voor iedereen die ontwaakt tot de ware kracht en potentie van een bewuste soort die in staat is op een bewuste wijze zijn bestemming te vormen. Dit boek is een oproep om vooruit te gaan: om als soort en als individu te evolueren. Dat is onze ware bestemming en onze kosmische verantwoordelijkheid. Als geen ander weet futurist en visionair denker Ervin Laszlo ons aan te sporen om dit te verwezenlijken.

Auteur: Laszlo, E.
ISBN: 9789493201767
1: s:76:"s:68:"s:60:"a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9789493201767";}";";";
2: s:60:"a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9789493201767";}";
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Egyptische Mythen en Mysteriën

Door Rudolf Steiner (1861 – 1925), vertaald door H.J.M. Wilbers.
Oorspronkelijke titel: Ägyptische Mythen und Mysterien: im Verhältnis zu den wirkenden Geisteskräften der Gegenwart.

235 Pagina’s | 2020, derde druk | Hardcover | Uitgave Steinervertalingen, Apeldoorn | ISBN: 9789083052045.

Steiner onderzoekt de Egyptische cultuur op een unieke manier. Bij hem vinden we geen interpretaties van het Egyptische dodenboek, maar wel een op eigen onderzoek gebaseerde beschrijving van de essentie van de Egyptische inwijding. Hij plaatst de Egyptische cultuur in het grote perspectief van de evolutie van de mensheid en laat aan verschillende voorbeelden zien hoe die cultuur wezenlijk verband houdt met de onze. Zo staat het voor hem vast dat de spirituele bodem heeft bereid voor de huidige materialistische zienswijze.

Gedetailleerd schetst Steiner de ontwikkeling van de aarde en de mensheid in lang vervlogen tijden. Hij vat de Egyptische godenwereld heel concreet op als een afbeelding van geestelijke wezens die de evolutie spiritueel hebben geleid. Zo wordt duidelijk welke rol Isis, Osiris en Horus in deze ontwikkeling hebben gespeeld, onder andere bij de vorming van de menselijke gestalte. Ook spreekt Steiner in dit verband uitvoerig over de cruciale rol van Christus in de ontwikkeling van de mensheid.

In het nawoord gaat egyptoloog Jana Loose nader in op Steiners specifieke benadering van het oude Egypte.

Auteur: Steiner, R.
ISBN: 9789083052045
Quantity

Prijs: € 27,50

Loading Updating cart…

Waarheidzoekers

Door Cees Zweistra.

319 Pagina’s | 2022, vierde druk | Paperback | KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht | ISBN: 9789043536660.

Wat bezielt complotdenkers?

De bestorming van het Capitool en de anti-coronaprotesten hebben het complotdenken definitief in de openbaarheid gebracht. Onder invloed van bekende Nederlanders zoals Lange Frans en Thierry Baudet heeft een nieuwe vorm van complotdenken ook in Nederland stevige voet aan de grond gekregen. Inmiddels kennen we allemaal wel iemand die zich een waarheidszoeker noemt en die meent dat een wereldwijde elite bezig is duistere plannen uit te voeren.

In dit boek maken we kennis met het nieuwe complotdenken. In klare taal maakt Cees Zweistra duidelijk waar het nieuwe complotdenken vandaan komt en welke rol technologie heeft in het ontstaan en verspreiden van complottheorieën. Via aansprekende beelden neemt hij een stevige positie in. Want is het nieuwe complotdenken een vorm van kritiek, een onschuldig tijdverdrijf of een alarmerend signaal van een technologische cultuur die dreigt te ontsporen?

Auteur: Zweistra, C.
ISBN: 9789043536660
Quantity

Prijs: € 24,99

Loading Updating cart…

Spirituele Alchemie – De Zoektocht naar volmaaktheid.

Door Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 – 1986), vertaald uit het Frans.

175 Pagina’s | 2017 | Paperback | Drukkerij Wilco, Amersfoort | ISBN: 9789076916446.

Oorspronkelijke titel: Le travail alchimique ou la quete de la perfection

‘Vecht niet tegen je zwakheden en ondeugden, want zij zullen jou verslaan, maar leer ze te gebruiken door ze aan het werk te zetten. Of het nu gaat om jaloersheid, boosheid, hebzucht, ijdelheid enzovoort, je moet weten hoe je ze kunt mobiliseren zodat zij voor jou werken in de door jou gekozen richting. Neem de natuurkrachten, zoals elektriciteit, wind, wolkbreuken, bliksem… Nu de mens weet hoe ze te beheersen en te gebruiken, verrijkt hij zich. En toch zijn dit oorspronkelijk vijandige krachten. Je vindt het normaal om natuurlijke energieën te gebruiken, waarom ben je dan verbaasd als gesproken wordt over het gebruiken van de primitieve energieën die zich in jou bevinden?… Wanneer je de regels van de spirituele alchemie eenmaal kent, zul je in staat zijn alle negatieve krachten die je in overvloed bezit, te transformeren en te gebruiken. ‘
— Omraam Mikhaël Aïvanhov

Auteur: Aïvanhov, O.M.
ISBN: 9789076916446
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

De Mens verovert zijn Bestemming – Reïncarnatie en Karma.

Door Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 – 1986), vertaald uit het Frans.

203 Pagina’s | 2004 | Paperback | Stichting Prosveta Nederland, Amersfoort | ISBN: 9789076916101.

Oorspronkelijke titel: L’Homme a la conquete de sa destinéee
Waarom word je in een bepaald land of in een bepaald gezin geboren? Waarom is de een gezond, intelligent, rijk, machtig en beroemd, terwijl de ander juist gehandicapt is of beperkt? Wat is de oorsprong en de betekenis van de banden die je aangaat met anderen, vaak bijna onbewust?…Zelfs wie zich de meest vrije mens waant, ondergaat zijn lot, omdat hij de wetten niet kent, die het beheersen. Door deze wetten aan zijn leerlingen te openbaren, helpt een meester hen niet alleen om de ingewikkelde draden van het bestaan te ontwarren, maar geeft hij hen ook alle mogelijkheden om zelf meester te worden over hun lot.

Auteur: Aïvanhov, O.M.
ISBN: 9789076916101
1: s:76:"s:68:"s:60:"a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9789076916101";}";";";
2: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9789076916101";}
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

De Intelligentie van de Kosmos – Grensverleggend wetenschappelijk onderzoek naar de reden van ons bestaan

Door Ervin Laszlo, vertaling door Vera Groen.

205 Pagina’s | 2021, derde druk | Paperback| Edicola Publishing Bv, Deventer | ISBN: 9789492920324.

Een nieuw wetenschappelijk paradigma toont een w2ereld waarin alles met elkaar verbonden is als één samenhangend geheel en die geïnformeerd wordt door kosmische intelligentie.

In het verouderde orthodoxe paradigma wordt de wereld gezien als een reusachtig mechanisme dat functioneert volgens bekende wetten. Het nieuwe wetenschappelijke paradigma biedt een ander concept: de wereld is een samenhangend geheel en wordt geïnformeerd door kosmische intelligentie. Dit is geen mechanisch-materialistische wereld, maar een wereld die met bewustzijn is bezield en een holistisch systeem vormt. Wij zijn bewuste wezens die zich met elkaar ontwikkelen als complexe, door kosmische intelligentie geïnformeerde, vibraties in het Akasha-veld van het universum.

Ervin Laszlo en zijn medewerkers, die de voorhoede vormen in wetenschap, kosmologie en spiritualiteit, tonen aan hoe dit naadloos aansluit bij de wijsheidstradities en het in de wetenschap naar voren komende nieuwe wereldbeeld. Laszlo laat ons zien hoe ons lichaam en onze geest als transmitters fungeren voor bewustzijn vanuit de intelligentie van de kosmos en hoe dit ons in staat stelt onze identiteit en onze reden van bestaan te herontdekken.

Auteur: Laszlo, E.
ISBN: 9789492920324
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

Exploring Karma & Rebirth

By Nagapriya.

160 Pages | 2005, second printing | Paperback | Windhorse Books, Newtown | ISBN: 9781899579617.

Exploring Karma & Rebirth helps us to unravel the complexities of these two important but often misunderstood Buddhist doctrines.

This thought provoking book:
• clarifies these traditional Buddhist teachings,
• examines them in relation to their cultural origins and considers how they are still relevant today, and
• offers an imaginative reading of what the teachings could mean for us now.

Above all, Exploring Karma & Rebirth insists that, to be of enduring value, these doctrines must continue to serve the overriding aim of Buddhism: spiritual awakening.

Author: Nagapriya
ISBN: 9781899579617
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9781899579617";}
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

The Secret Doctrine

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), abridged & annotated by Michael Gomes.

255 Pages | 2009 | Paperback | Penguin Group, London | ISBN:9781585427086.

Madame Blavatsky’s masterpiece of occult philosophy is now sealed down to its essentials, providing the most readable, accessible experience ever of modern history’s seminal work of esoterica.

The Secret Doctrine, Helena Petrovna Blavatsky’s magnum opus on the origin and development of the universe and humanity itself, is arguably the most famous, and perhaps the most influential, occult book ever written. Its publication in 1888 generated in the West a groundwell of interest in esoteric philosophies, the effects of which are still being felt in literature and philosophy, in alternative and mainstream religious traditions, and in popular culture around the world. Yet the book’s availability typically has been limited to hefty, expensive, two-volume editions, its length and price long eluding the grasp of most readers.

Now this single-volume edition, abridged and annotated by historian and Theosophical scholar Michael Gomes, places the ideas and key sections of The Secret Doctrine within reach of all who are curious. In particular, Gomes provides a critical sounding of the book’s renowned stanzas on the genesis of life and the cosmos–mysterious passages that Blavatsky said originated from a primeval source and that form the heart of The Secret Doctrine, Gomes meticulously scales down the book’s most important writings on symbolism to their essentials, and offers notes and a glossary to illuminate arcane references. His historical and literary introduction casts new light on some of the book’s sources and on the career of its brilliant and enigmatic author, one of the most intriguing personages of recent history.

At once compact and representative of the work as a whole, this new edition of The Secret Doctine brings unprecedented accessibility to the esoteric classic of the modern era.

Author: Blavatsky, H.P. / Gomes, M.
ISBN: 9781585427086
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

Paden naar Geluk – Mythen en verhalen als bron van persoonlijke groei

Door Joseph Campbell, vertaling door Marco Noordenbos.

208 Pagina’s | 2009 | Paperback | Uitgeverij Ten Have, Utrecht | ISBN: 9789025909420.

Oospronkelijke titel: Pathways to Bliss: Mythology and Personal Transformation
Eerder verschenen onder de titel: Volg de stem van je hart; Mythologie als bron voor persoonlijke groei

Duizenden jaren vertelt de mens zichzelf al verhalen over goden helden. Tegenwoordig doen we ze vaak af als onzin, omdat we niet geloven dat ze echt gebeurd zijn. Volgens wetenschapper Joseph Campbell verliezen we daardoor iets heel belangrijks: mythen houden ons een ideaal voor waardoor we onszelf verheffen.

Paden naar geluk is een verzameling van de belangrijkste essays van Campbell, waarin hij een brug slaat tussen de mythologische oerthema’s en ons streven naar persoonlijke groei. Wat blijkt? Onze zoektocht is van alle tijden. Met veel humor past hij de grote voorbeelden uit de mythische-religieuze wereldliteratuur toe op onze persoonlijke uitdagingen van alledag. Campbell helpt ons op deze manier om het contact met een vergeten laag in onzxe cultuur en psyche te herstellen met als belangrijkste doel dat je je ware bestemming vindt.

Auteur: Campbell, J.
ISBN: 9789025909420
Quantity

Prijs: € 20,99

Loading Updating cart…

Wordt vervolgd – De logica van Karma en Reïncarnatie

Door Michiel Rietveld.

136 Pagina’s | 2013 | Paperback | Uitgeverij Cichorei, Amsterdam | ISBN: 9789491748042.

Michiel Rietveld heeft de vrucht van een kwart eeuw werken aan en met het thema karma en reïncarnatie op een eigentijdse en frisse manier opgeschreven. De bijzondere aanpak hiervan is dat het de logisch, helder en onbevangen denkende mens aanspreekt. Het hopen en geloven voorbij! De pretentieuze ondertitel wordt dan ook door alledaagse voorbeelden onderbouwd.
De auteur schroomt niet om heikele thema’s als abortus, euthanasie en orgaantransplantatie, alsmede het verklaringsmodel DNA, tegen het licht van lot en wedergeboorte te houden. Hij neemt daarbij geen stelling, maar geeft wel in de maatschappelijke discussie helder de onderbelichte aspecten weer die bij het maken van keuzes ook een rol kunnen spelen. Na het lezen van dit boek wordt het eenvoudiger om de onvermogens en moeilijkheden in je eigen leven, maar vooral dat van anderen, liefdevol te blijven beschouwen. Het boek had dan ook net zo goed Houden van mensen kunnen heten.

Auteur: Rietveld, M.
ISBN: 9789491748042
Quantity

Prijs: € 17,00

Loading Updating cart…

Enkel het Ene – Verwoorde beelden & verbeelde woorden. De Tarot & De Bijbel

Door Peter Samwel.

181 Pagina’s | 2021 | Paperback | Uitgeverij U2pi Bv, Den Haag | ISBN: 9789493240537.

Binnen religie en spiritualiteit bestaat een spanningsveld tussen het traditionele christendom en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelingen en zienswijzen. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk als niet meer van deze tijd te hebben afgeschreven. Dit getuigt niet van wijsheid door of de traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn nieuwe, geestelijke ontwikkelingen op te merken en te volgen.

Hoe zou het zijn als alle knowhow verenigd zou worden, tegenstellingen zouden worden opgeheven, en de moderniteit haar fundament vindt vanuit respect voor het religieuze culturele erfgoed binnen onze traditie, vanuit het perspectief van voortschrijdende geestelijke ontwikkelingen en spirituele inzichten?
‘Welkom samen’ zeg ik dan.

Auteur: Samwel, P.
ISBN: 9789493240537
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Initiation, Human and Solar

By Alice Bailey (1880 – 1949).

240 Pages | 2017, twentieth edition, original printed in 1922 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9781791784904.

An initiation is an expansion of consciousness–a means of opening the mind and heart to a recognition of what already exists in reality.

One of the great values of this book is that it stretches the mind towards a new conception of the intense activity involved at all levels of consciousness on the planet to create conditions in which evolutionary growth can proceed. The work of the planetary Hierarchy, and of some of the responsible workers within the Hierarchy, is outlined in a way which brings everyday human life into focus as an outer expression of qualified purpose through the Ashrams of the Masters. The inter-relationship and interaction of the many kingdoms and centres of consciousness are revealed as tending towards the complete integration and alignment of our Planetary Logos within the systemic whole.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9781791784904
Quantity

Prijs: € 10,95

Loading Updating cart…

The Labours of Hercules – An Astrological Interpretation

By Alice Bailey (1880 – 1949).

229 Pages | 2018, eighth edition | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301370.

The story of the dramatic experiences of the great and ancient Son of God, Hercules or Herakles, will give us a synthetic picture of the progress of the soul from ignorance to wisdom, from material desire to spiritual achievement…. Its theme will be found to be so inclusive that all of us, struggling in our present modern life, can make application to ourselves of the tests and trials, the failures and achievements of this heroic Figure, who strove, centuries ago, towards the same goal as we do.

A secondary object of this study is to present an aspect of astrology which will differ from that usually expressed. We shall trace the story of Hercules as he passed through the twelve signs of the zodiac. In each sign he expressed its characteristics, and in each signm he achieved some fresh knowledge of himself, and through that knowledge demonstrated the power of the sign and acquired the gifts which the sign conferred. In each of the signs we shall find him surmounting his natural tendencies, controlling and governing his destiny, and demonstrating the fact that the stars incline, but do not control.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301370
1: s:60:"a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9780853301370";}";
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Het raadsel Socrates

Door Rico Sneller.

137 Pagina’s | 2021 | Paperback |ISVW Uitgevers, Leusden | ISBN: 9789083121529.

Bij welke filosofische traditie je ook te rade gaat, overal kom je Socrates tegen. Sommigen noemen hem de vader van de filosofie, anderen zien hem als een leermeester in correct denken of morele moed. Zoveel tradities, zoveel Socratessen. En al die Socratessen zijn nog geloofwaardig ook.

Rico Sneller presenteert een geschiedenis van de filosofie aan de hand van alle Socratessen die de filosofische traditie rijk is. Na Xenofons en Aristofanes’ Socrates bespreekt hij de Socrates van Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Strauss en Derrida.

We zijn nog lang niet uitgepraat over Socrates. En wie Het raadsel Socrates leest al helemaal niet.

Auteur: Sneller, R.
ISBN: 9789083121529
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

De Dood, het Grote Avontuur

Door Alice Bailey (1880 – 1949).

152 Pagina’s | 2012, tweede druk | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9789062718177.

”De dood kan meer zijn dan we in eerste instantie denken en kan op vele verschillende manieren tegemoet worden getreden. We kunnen er een bepaalde plaats voor inruimen in leven en gedachten, we kunnen er ons op voorbereiden als iets dat weliswaar onvermijdelijk is, maar wat eenvoudig de brenger van veranderingen genoemd kan worden. Op die manier maken we het proces van de dood tot een geordend deel van ons gehele levensdoel. We kunnen leven met het bewustzijn van onsterfelijkheid en dat zal extra kleur en schoonheid geven aan het leven. We kunnen het bewustzijn van onze toekomstige overgang ontwikkelen en leven in de verwachting van dat wonder. Wanneer de dood wordt beschouwd en gezien als een inleiding tot verdere levende ervaringen dan krijgt hij een geheel andere betekenis, dan wordt het een mystieke ervaring, een vorm van inwijding.”

In dit boek zijn een aantal uitspraken van Alice Bailey over de dood en sterven samengebracht. De tijd is gekomen waarin de dood niet langer uit het dagelijkse leven wordt verbannen. Meer inzicht in wat sterven betekent maakt dat de dood zijn angstaanjagendheid verliest. Een positieve benadering ervan leidt tot een intens en harmonieus ‘leven’.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9789062718177
Quantity

Prijs: € 22,75

Loading Updating cart…

Telepathy, and the Etheric Vehicle

By Alice Bailey (1880 – 1949).

219 Pages | 2018, Sixteenth edition, original printed in 1950 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301165.

The entire subject of telepathic communication can be approached under a more subjective designation or name, but one which is interpretive of the more universal and prior stage than that of direct telepathic reception. The occultist ever approaches the subject connected with the evolutionary process from the angle of the whole and then the part, from the periphery to the centre, from the universal to the particular. Among Themselves, the Masters do not deal with telepathy as a science warranting consideration, endeavor and impartion; They are concerned primarily with the Science of Impression.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301165
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9780853301165";}
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Seventh Ray: Revealer of the New Age

By Alice Bailey (1880 – 1949).

228 Pages | 2011, second edition | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301417.

Seven basic energies, called the seven rays, stream forth from the centre formed by the impact of the will of God upon divine substance, demonstrating the seven qualities of Deity.

Today two rays of great potency are functioning simultaneously: The Seventh Ray of Ceremonial Order or Ritual is coming into manifestation: the sixth Ray of Idealism and Devotion is slowly passing out. This is bringing about a situation which is described in ancient archives in the following terms: ”A time of rending, when the mountains, which have sheltered, fall from their high places and the voices of men are lost in the crash and thunder of the fall.” Such periods come only rarely, and each time they come a peculiarly significant priod ofdivine activity is ushered in: old things pass away, yet the ancient landmarks are restored.

To aid men and women endeavouring to prepare themselves for group service during this transitional era, the Tibetan Master Djwhal Khul suggested the study of all that he had written on the seventh Ray of Ceremonial Order. The Seventh Ray: Revealer of the New Age is a compilation of those statements found throughout the books Djwhal Khul wrote with Alice Bailey.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301417
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Soul and Its Mechanism

By Alice Bailey (1880 – 1949).

165 Pages | 2019, fourteenth edition, first printing in 1930 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301158.

It is an established and accepted occult fact that the soul works through the mechanism of the threefold personality in stimulating the three worlds of human evolution–the mental, the emotional and etheric/physical planes of consciousness.

It is said that the aspirant to discipleship really needs to know only two things: the constitution of man and the next steps ahead. In this book the way the human constitution actually functions in its component parts is made abundantly clear. It is an accepted goal for the aspirant that he learns to make of his personality equipment an instrument for the soul to use.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301158
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9780853301158";}
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

Ponder on This

By Alice Bailey (1880 – 1949).

539 Pages | 2019, twelfth edition, first printing in 1971 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301318.

”Scattered through all my writings over the years is a mass of information which needs collating and bringing together as a basis for the instruction of disciples in training for an initiation. ”
–Djwhal Khul, The Rays and the Initiations

The present compilation by a student is an attempt in this direction.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301318
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9780853301318";}
Quantity

Prijs: € 20,95

Loading Updating cart…

The Animal Kingdom, A Spiritual Perspective

By Alice Bailey (1880 – 1949).

982019 Pages | 2019, third edition, first edition 2005 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301455.

Is there a higher purpose behind the relationships we have with domesticated animals? The answer is a resounding ”yes!” The Animal Kingdom, A Spiritual Perspective will deepen our understanding of the mystery of the animal kingdom.

This book explains the divine purpose of our association with domesticated animals, and the important role humanity has to play in their evolution.

The Animal Kingdom, A Spiritual Perspective is a thought-provoking compilation of extracts from the books of Alice A. Bailey, who wrote:

”The service humanity is to render is that of producing unity, harmony, and beauty in nature, through blending into one functioning, related unity the soul in all forms. This is achieved individually at first, then it takes place in group formation, and finally it demonstrates through an entire kingdom in nature.”
–Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Vol. II, pp. 363-64

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301455
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

A Treatise on White Magic

By Alice Bailey (1880 – 1949).

705 Pages | 2018, twenty second edition, original printed in 1934 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301233.

This book contains Fifteen Rules for Magic, and for soul control, based on these words in the Bhagavad-Gita: ”Though I am Unborn, the soul that passes not away, though I am the Lord of Being, yet as Lord over My nature I become manifest, through the magical power of the soul.”

The soul unmanifest in its essential being, manifest through the nature of its personality equipment, is always a source of mystery. It evades the analytical concrete mind: it reveals its true self to the illumined mind fused with the open heart, seeking not to grasp and to hold for personal progress, but to wield the magical power in service. The power of the soul is always available to the one who seeks, as an aspirant to accepted discipleship, to become of practical service in his own peculiar times, state and environment.

The book closes with a rousing call to the soul in all aspirants: ”I close with an appeal to all who read these instructions, to rally their forces, to renew their vows of dedication to the service of humanity, to subordinate their own ideas and wishes to the group good, to take their eyes off themselves and fix them anew upon the vision. . . . Let all students make up their minds in this day of emergency and of opportunity to sacrifice all they have to the helping of humanity. ”

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301233
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

From Intellect to Intuition

By Alice Bailey (1880 – 1949).

275 Pages | 2019, nineteenth edition, original printed in 1932 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301080.

In this era of a rapid increase in human intelligence and capacity to use the mind we run the risk of overemphasis on intellectualism. ”The mind is the slayer of the Real” is a well-known reflection of an inherent danger.

In this book ”From Intellect to Intuition”, development of the intellect, while necessary, is shown as a means to an end and one step on the way to a fully awakened and active mental body.

Between the intellect and the intuition a gap exists until it has been consciously bridged through meditation. Meditation is sometimes defined as ”thinking in the heart”, correct meditation proceeds only when the heart and mind function together in unison. To touch the intuition, therefore, this blending of heart and mind is a necessity. Right use of the mind in meditation opens consciousness to the beauty, truth and goodness of the soul, through the five stages of concentation-meditation-contemplation-illumination-inspiration. These five stages lead to union with the soul – the ”son of mind” – and direct knowledge of divinty creating an instrument of intelligence for the soul to use in daily life.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301080
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Glamour, a World Problem

By Alice Bailey (1880 – 1949).

290 Pages | 2017, twelfth edition, original printed in 1950 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301097.

This book deals with the misconceptions existing on all levels of the personality life-maya on the etheric level; glamour on the emotional plane; and illusion on the mental plane; climaxing in the sum total of all three combined in the personality-the so-called dweller on the threshold.

A higher form of energy must be brought to bear on the blocked condition. This means in practical terms, maya must be subjected to the inspiration and idealism of the emotional plane; glamour to the illumination of the mental plane; illusions to the light of the intuition, a buddhic energy; and the dweller on the threshold must be confronted by the Angel of the Presence, the soul.

As this clarity and transformation of the personality proceed in the individual, he can begin to serve consciously, preferably in group formation, to lift and enlighten the world condition.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301097
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Seven Rays of Life

By Alice Bailey (1880 – 1949).

365 Pages | 2019, fifth edition, original printed in 1995 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301424.

The Seven Rays

The teaching on the seven rays can enable all true servers to work with greater skill and effectiveness in their chosen field of activity.

As Alice Bailey wrote, a study of the rays will mean that ”…we shall have a practical method of analysis whereby we can arrive at a right understanding of ourselves as ensouling entities, and at a wiser comprehension of our fellowmen. We can then deal more intelligently with ourselves, with our children, and with our friends and associates. We shall find ourselves able to cooperate more wisely with the Plan as it is seeking expression at any particular time”.

Author: Bailey, A.
Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301424
ISBN: 9780853301424
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

The Soul, the Quality of Life

By Alice Bailey (1880 – 1949).

307 Pages | 2020, sixth edition, original printed in 1974 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301325.

Nothing under heaven can arrest the progress of the human soul on its long pilgrimage from darkness to light, from the unreal to the real, from death to immortality, and from ignorance to wisdom.
Djwhal Khul
Problems of Humanity

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301325
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Vivekacudamani – Het Kroonjuweel van Onderscheidingsvermogen.

Door Sri Sankaracarya (700 CE – 750 CE), vertaling door Ferit Arav.

226 Pagina’s | 2021 | Paperback | Brave New Books | ISBN: 9789081653817.

Sri Sankara wordt beschouwd als de grootste spirituele leraar die Advaita Vedanta, ofwel de leer van non-dualiteit, toegankelijk heeft gemaakt voor hen die op zoek zijn naar kennis over de betekenis van het menselijk bestaan. Zij, in wie op een stil moment de vragen oprijzen ”Wie ben ik, wat is de wereld en wat is mijn relatie tot de wereld?”, zullen tijdens hun zoektocht een goede gids en een betrouwbare compagnon vinden in de werken van Sankara ons heeft nagelaten.

Hoewel de aangeboden kennis uit de moeilijk toegankelijke Veda’s stamt, legt Sankara deze kennis voor de rijpe zoeker op een begrijpelijke en herkenbare wijze uit. In Vivekacudamani, een van de omvangrijkste en onderrichtende werken van Sankara, wordt deze kennis aangereikt in de vorm van een dialoog tussen de leraar en de naar zelfkennis dorstende leerling. Een van de voornaamste begaafdheden van de leerling om deze kennis te kunnen ontvangen, is het vermogen tot onderscheid (viveka) dat ook in de titel van het boek genoemd wordt. Andere belangrijke vereisten waaraan de kandidaat leerling moet voldoen is het verlangen naar bevrijding, onthechtheid en een kalme geest.

Sankara legt de leerling stap voor stap uit dat ideeën over de eigen individualiteit en die over de wereld slechts uit identificaties bestaan met wat men als werkelijkheid beschouwt en die de oorzaak zijn van gebondenheid en het menselijke lijden. Deze schijnbare werkelijkheid is echter veranderlijk en voorbijgaand, en bedekt zijn bestaansgrond die onveranderlijk en eeuwig is: puur bewustzijn, of zoals in de Vedische traditie wordt genoemd, Brahman. Het zich bevrijden van deze illusoire bedekkingen leidt tot de uiteindelijke bestemming van de mens die onbeschrijflijk is.

Auteur: Sankaracarya, S.
ISBN: 9789081653817
Quantity

Prijs: € 17,15

Loading Updating cart…

Niets cadeau – Een filosofisch essay over de ziel

Door Gerard Visser.

157 Pagina’s | 2010, tweede druk | Paperback | Valkhof Pers, Nijmegen | ISBN: 9789056253103.

Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in het leven van een mens beschouwde de psuchè te leren kennen, is de ziel tegenwoordig uit het wetenschappelijke en het filosofische discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de omgangstaal het woord nog onverminderd koestert. Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uitdrukkingen als ‘iemand op de ziel trappen’ of ‘met je ziel bloot moeten’.

In dit filosofische essay breekt Gerard Visser een lans voor de ziel. Hij gaat uit van de hypothese dat de ziel in de Europese filosofie is gestorven aan de illusie van haar kenbaarheid. Vervolgens gaat hij na hoe in de moderne levensfilosofische en fenomenologische bezinning op het vraagstuk van de individualiteit een spirituele voeling met de ziel terugkeert, die is gebaseerd op de ervaring van haar ondoorgrondelijkheid. De titel van het essay is ontleend aan het gedicht ‘Niets cadeau’ van Wisława Szymborska, dat de gang van het betoog structureert.

Auteur: Visser, G.
Auteur: Visser, G.
ISBN: 9789056253103
ISBN: 9789056253103
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Atlantis: The Antediluvian World (1882)

By Ignatius Donnelly (1831 – 1901).

No pagenumbers | 2021, original print in 1882 | Paperback | Index | Harper & Brothers, New York | ISBN: 9781722432232.

Atlantis: The Antediluvian World is a book published in 1882 by Minnesota populist potlitician Ignatius L. Connelly, who was born in Philadelphia, Pennsylvania in 1831. Donnelly considered Plato’s account of Atlantis as largely factual and attempted to establish that all known ancient civilizations were descended from this lost land. many of its theories are the source of many modern0day concepts about Atlantis, including these: the civilization and technology beyond its time, the origins of all present races and civilizations, and a civil war between good and evil. Much of Donnelly’s scholarship, especially with regard to Atlantis as an explanation for similarities between ancient civilizations of the Old and New Worlds, was inspired by the publications of Charles Étienne Brasseur de Bourbourg and the fieldwork of Augustus Le Plongeon in the Yucatan.

Author: Donnelly, I.
ISBN: 9781722432232
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

Atlantis – The Antediluvian World

By Ignatius Donnelly (1831 – 1901).

203 Pages | 2021, oorspronkelijke druk in 1882 | Paperback | Compass Circle | ISBN: 9798589853346.

Plato has preserved for us the history of Atlantis. If our views are correct, it is one of the most valuable records which have come down to us from antiquity.

Plato lived 400 years before the birth of Christ. His ancestor, Solon, was the great lawgiver of Athens 600 years before the Christian era. Solon visited Egypt. Plutarch says, ”Solon attempted in verse a large description, or rather fabulous account of the Atlantic Island, which he had learned from the wise men of Sais, and which particularly concerned the Athenians; but by reason of his age, not want of leisure (as Plato would have it), he was apprehensive the work would be too much for him, and therefore did not through with it. These verses are a proof that business was not the hinderance: ”I grow in learning as I grow in age.”
And again: ”Wine, wit, and beauty still their charms bestow, Light all the shades of life, and cheer us as we go.”
–Ignatius Donnelly
Taken from Atlantis: The Antediluvian World

Author: Donnelly, I.
ISBN: 9798589853346
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

The Sacred Symbols of Mu

By Colonel James Churchward (1851 – 1936).

No pagenumbers | 2011, original print in 1933 | Paperback | Zuubooks, US | ISBN: 9781463524203.

Churchward claimed that the landmass of Mu was located vin the Pacific Ocean, and stretched east-west from the Marianas to Easter Island, and north-south from Hawaii to Mangaia. He claimed that according to the creation myth he read in the Indian tablets, Mu had been lifted above sea level by the expansion of underground volcanic gases. Eventually Mu ”was completely obliterated in almost a single night” [8]:p. 44: after a series of earthquakes and volcanic eruptions, ”the broken land fell into that great abyss of fire” and was covered by ”fifty millions of square miles of water.”[8]: p. 50.

Author: Churchward, J.
ISBN: 9781463524203
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Islamitische Filosofie – Een geschiedenis

Door Michiel Leezenberg.

399 Pagina’s | 2020, vierde druk | Paperback | Uitgeverij Bulaaq, Oostpoort | ISBN: 9789054601883.

De islamitische wijsbegeerte heeft zijn wortels in het antiek-Griekse denken, maar zet deze traditie op een geheel eigen wijze voort. Daardoor behandelt ze een voor ons relatief vertrouwde thematiek, maar slaat ze daarbinnen verassende, nieuwe paden in.

Dit helder geschreven overzicht presenteert de uitgangspunten en doctrines van de grote moslimdenkers van het Midden-Oosten, Noord-Afrika, islamistisch Spanje en het Perzische cultuutgebied. Deze denkers, onder wie Avicenna (Ibn Siena), Averroës (Ibn Roesjd), Ibn Chaldoen en Ibn al-Arabi, hebben denkbeelden ontwikkeld die tot op de dag van vandaag hun invloed doen gelden. Islamitische filosofie plaatst hun werk in een culturele en sociale context. Zodoende behandelt het ook de intellectuele achtergronden van allerlei hedendaagse religieuze en culturele stromingen in de islamitische wereld. Speciale aandacht wordt besteed aan poëtica en muziektheorie, mystiek, logica en taalfilosofie, en politieke theorie. Het boek vereist geen filosofische of historische voorkennis.

De auteur ontving voor dit boek de Socrates-wisselbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek van 2002. Deze geheel herziene tweede editie bevat een nieuw hoofdstuk over islamitisch India.

Auteur: Leezenberg, M.
ISBN: 9789054601883
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

Edgar Gayce on Angels and the Angelic Forces

By Kevin J. Todeschi.

135 Pagina’s | 2019 | Paperback | A.R.E. Press, Virginia Beach | ISBN: 9780876049730.

Just who are guardian angels, archangels, spirit guides, and divine messengers? Even the words can produce comfort, reassurance, and hope, for they suggest the presence of celestial beings who are concerned for our welfare and are somehow involved in our lives and acitivities here on earth. In hundreds of readings given over a period of decades, famed psychic Edgar Cayce repeatedly confirmed the existance of angels and spirit guides.

Are these emissaries of light spiritual beings that come directly from God? Are they somehow responsible for bringing us information and guidance? If they truly exist, as Cayce suggests, the what role do they play in our lives, and how can we enhance that role?

Kevin J. Todeschi, MA, is Executive Director and CEO of the Edgar Gayce work (EdgarCayce.org) and Atlantic University (AtlanticUniv.edu). A both student and teacher of the Cayce material for 35 years, he has lectured on six continents in front of thousands of individuals.

Author: Todeschi, K.J.
ISBN: 9780876049730
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Theosophy and the Conscious Mind

By Pablo Sender & H.P. Blavatsky (1831 – 1891).

88 Pages | 2020 | Hardcover | Martil Firrell Company / Modern Theosophy, London | ISBN: 9781912622245.

pablo Sender was born in Argentina in 1975. He trained originally as a molecular biologist and holds a doctorate in Biological Sciences. He was originally drawn to theosophy because he felt, ‘it presented a far wider scope of knowledge’ than studying science alone.

H.P. Blavatsky was a Russian occultist and author. She fuonded the Theosophical Society on 17 November 1875 in New York City along with Henry Steel Olcott and William Quan Judge. She described theosophy as ‘the synthesis of science, religion and philosophy’.

”What we call ‘self’ is nothing but a whirlpool within universal consciousness.”
–Pablo Sender, 2020

”If plants can be shown to have nerves and sensations and instict (but another word for consciousness), why not allow the same in the cells of the human body?
–H.P. Blavatsky, 1895

Author: Sender, P. / Blavatsky, H.P.
ISBN: 9781912622245
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Theosophy & Esoteric Christianity

By Isis Resende, R. Heber Newton (1840 – 1914) & Franz Hartmann (1838 – 1912).

92 Pages | 2019 | Hardcover | Martil Firrell Company / Modern Theosophy, London | ISBN: 9781912622092.

Isis Resende is a life-long member of the Theosophical Society. She is an international speaker and serves as the President of the Inter-American Theosophical Federation.

Richard Heber Newton was a prominent American Episcopalian priest and writer.

Franz hartmann was a German medical doctor, author, and founder of the German Theosophical Society in 1896.

”Throughout history, there has always been an esoteric aspect to Christianity.”
–Isis Resende, 2019

”The qualities the western world lacks, the eastern world holds in escess.”
–R. Heber Newton, 1913

”The best medicine becomes a poison if misapplied.”
–Franz Hartmann, 1911

Author: Resende, I. / Heber Newton, R. / Hartmann, F.
ISBN: 9781912622092
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Art & Theosophy

By Martin Firrell and A.L. Pogosky.

94 Pages | 2019 | Hardcover | Martil Firrell Company / Modern Theosophy, London | ISBN: 9781912622061.

Martin Firrell is a contemporary theosophist and a public artist using language in public space to engage directly with the public. His work promotes constructive dialogues about marginalisation, equality and more equitable social organisation, with the aim of making the world more humane.

Aleksandra Loginovna Pogosskaia, A.L. Pogosky, or Madame Pogosky was a Russian emigre, an activist and business woman promoting Russian art in the West. She became a member of the Theosophical Society in 1909 drawn to the Society’s object of forming a ‘universal brotherhood of humanity’. She applied this idea to communal work in the arts.

”Not all theosophists are artists but perhaps all artists would benefit consideably from being theosophists.”
–Martin Firrell, 2019

”Money is well taken care of. It is only the world’s handicrafts that are neglected, uncared for.”
–A.L. Pogosky, 1917

Author: Firrell, M. / Pogosky, A.L.
ISBN: 9781912622061
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Atlantis en Lemurië

Door Rudolf Steiner (1861 – 1925), vertaling door Mimi Macintosh.

77 Pagina’s | 2021, vijfde druk | Paperback | Uitgeverij Pentagon, Amsterdam | ISBN: 9789490455125.

Is Atlantis reëel? Hoe zag het eruit? Waar bevond het zich? Wat gebeurde daar?
Rudolf Steiner deed er geesteswetenschappelijk onderzoek naar. Hij geeft een uitvoerige beschrijving van Atlantis en schetst hoe het bewustzijn van de atlantische mens van ons bewustzijn verschilde.
Hoe zag Lemurië, de beschaving die zich vóór Atlantis op aarde bevond, eruit? Men gebruikte toen magische krachten; hoe ging dat in zijn werk?
De mens was aanvankelijk eenslachtig. Hoe en wanneer vond de splitsing in man en vrouw plaats? Steiner schetst de ontwikkelingen van de mensheid heel beeldend.

Auteur: Steiner, R.
ISBN: 9789490455125
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…
Pagina’s:1 2 3 4 5Volgende >Laatste >