TVN Home » Nieuwsbrief » Nieuwe website van de TVN met uitgebreide activiteiten agenda

Nieuwe website van de TVN met uitgebreide activiteiten agenda

20 april 2024

Onlangs is besloten de papieren driemaandelijkse activiteiten agenda van alle plaatselijke afdelingen in de Theosofia, en de vermelding hiervan in de digitale nieuwbrief, te vervangen door een website. https://www.agendatheosofie.nl/

De voordelen van een website ten opzichte van een papieren agenda zijn als volgt:

– De deadline voor kopij voor de Theosofia ligt ruim voor de publicatiedatum. Last minute georganiseerde evenementen kunnen daarom niet meer aan de op papier gedrukte agenda worden toegevoegd, op de website wel.
– Ook eventuele wijzigingen zoals annulering of gewijzigde datum of tijdstip kunnen op papier gedrukt niet doorgevoerd worden. De website daarentegen kan direct gewijzigd worden.
– Theosofia wordt merendeels door TVN-leden gelezen. De website is voor een breder publiek toegankelijk. Zo vergroten we de zichtbaarheid van de theosofie, de TVN en haar afdelingen en het ITC.
– De website biedt een mooi overzicht van alle activiteiten die er op het gebied van theosofie in ons land georganiseerd worden. Ook kunnen plaatselijke afdelingen bij elkaar inspiratie opdoen qua onderwerpen voor studiegroepen of  lezingen.
– Indien beschikbaar is in de agenda bij een activiteit een link naar de website van de plaatselijke afdeling opgenomen, waar men meer informatie over de activiteit kan vinden.
– Er is een speciale pagina voor ZOOM-bijeenkomsten die voor mensen uit het hele land toegankelijk zijn. De adressen voor het opvragen van de ZOOM-link staan erbij vermeld.
– Op elke maandkalender staan de contactgegevens en website van een afdeling vermeld zodat je ook als je de Theosofia niet bij de hand hebt, het e-mailadres of telefoonnummer van een afdeling makkelijk kan vinden.
– Er is een speciale pagina voor podcasts waar we de uitzendingen van Radio Lila onder de aandacht kunnen brengen.

https://www.agendatheosofie.nl/