TVN Home » Theosofie-0

Theosofie-0

Verrijkende activiteiten

Waardevolle literatuur

Persoonlijke ontwikkeling

Bij de Theosofische Vereniging houden we ons bezig met het bestuderen van de theosofie. We streven ernaar om de waarheid van grote levensvragen te ontdekken en nieuwe inzichten over theosofie te ontwikkelen. Zo richten we ons op christelijke theosofie en de religieuze praktijken die daarbij horen. Bent u geïnteresseerd in spirituele groei en ontwikkeling van eigen potentieel? Ga met ons op zoek naar de waarheid op levensvragen en vind uw eigen weg in de theosofie.

Wilt u meer leren over theosofie?


Bekijk onze producten

Ontdek wat theosofie voor u betekent

Theosofie is nauw verbonden met de godsdienstwetenschappen. Het omvat onderwerpen, zoals de filosofie van religies en religieuze praktijken. Binnen de christelijke theosofie richten we ons op de zoektocht naar waarheid van levensvragen door middel van spirituele praktijken. Bij onze vereniging bestuderen we de religiestudies en geloven we dat spirituele waarheid kan worden gevonden door middel van persoonlijke ervaring en introspectie. We streven naar persoonlijke transformatie om de beste versie van onszelf te worden.

De drie doeleinden van onze vereniging

Binnen onze vereniging richten we ons op christelijke theosofie, maar ook de studie van andere religies, zoals het boeddhisme. De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  • Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  • Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  • Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

We streven ernaar om goddelijke waarheid te ontdekken en de levensvragen in de theosofie te beantwoorden. Door middel van bezinning en reflectie ontstaan er nieuwe ontwikkelingen en inzichten binnen de theosofie. Door de christelijke theosofie te bestuderen, leren we meer over bepaalde inzichten en toepassingen voor spirituele groei.

Word lid van onze vereniging

Door onderwerpen in de christelijke theosofie en andere religies te bestuderen komen we tot nieuwe inzichten. Ga met ons op zoek naar de waarheid om levensvragen in de theosofie te beantwoorden. We organiseren diverse activiteiten bij onze loges en centra. Deze activiteiten zijn gericht op het verrijken van uw kennis. Werk aan uw eigen persoonlijke groei en word lid van onze vereniging.

Bezoek onze bibliotheek in Amsterdam

Onze producten:

Een introductie tot de Geheime Leer

Door H.P. Blavatsky

127 Pagina’s | 2021 (4e herziene druk) | Softcover | Uitgeverij Theosophical University Press | ISBN 9789491433214

Een introductie tot De Geheime Leer bevat de essentie van H.P. Blavatsky’s meesterwerk De geheime leer.

Opgenomen zijn fragmenten uit De geheime leer zoals het voorwoord, de proloog, de stanza’s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De geheime leer.

Daarnaast bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De geheime leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De geheime leer.

Author: H.P. Blavatsky
ISBN: 9789491433214
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Kybalion

Door Three Initiates

64 Pagina’s | 2020 | Softcover | Uitgevrij e-artnow | ISBN 9788027308095

The “Three Initiates” who authored The Kybalion chose to remain anonymous. As a result, a great deal of speculation has been made about who actually wrote the book. The most common proposal is that The Kybalion was authored by William Walker Atkinson (1862 -1932), either alone or with others, such as Paul Foster Case (1884 -1954) and Elias Gewurz.

The Kybalion is based on the extensive research and study of the world-old Hermetic Teachings. The book has dedicated to everyone interested in Secret Doctrines.

‘There has been so little written upon this subject, not withstanding the countless references to the Teachings in the many works upon occultism, that the many earnest searchers after the Arcane Truths will doubtless welcome the appearance of this present volume. The purpose of this work is not the enunciation of any special philosophy or doctrine, but rather is to give to the students a statement of the Truth that will serve to reconcile the many bits of occult knowledge that they may have acquired, but which are apparently opposed to each other and which often serve to discourage and disgust the beginner in the study. Our intent is not to erect a new Temple of Knowledge, but rather to place in the hands of the student a Master-Key with which he may open the many inner doors in the Temple of Mystery through the main portals he has already entered.’

Three Initiates, The Kybalion

Author: Three Initiates
ISBN: 9788027308095
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

Inzicht is nu

Door J. Krishnamurti

142 Pagina’s | 2e druk 2018 | Softcover | Uitgeverij Synthese | ISBN 9789062711079

De wereldberoemde Indiase leraar Jiddu Krishnamurti wilde geen goeroe zijn en noemde zichzelf evenmin een filosoof. Toch wordt hij gezien als een van de meest oorspronkelijke denkers van onze tijd. Hij hield lezingen over de hele wereld en bood praktische antwoorden op belangrijke levensvragen. In Inzicht is nu zijn deze waardevolle lessen gebundeld in een handzaam boekje.

De kunst van het leven is volgens Krishnamurti leven in het nu, zonder gisteren of morgen. Inzicht in het nu kan ons in vele opzichten verder helpen. Door alleen te kijken naar dat wat is en vooroordelen, negatieve herinneringen en persoonlijke ervaringen los te laten, kunnen we leren leven zonder conflicten. Leven in het nu betekent bovendien een leven vrij van angsten. In Inzicht is nu gaat Krishnamurti in op onderwerpen als kwaliteiten en helderheid van handelen, leven en sterven, meditatie en het tijdloze in het dagelijkse leven.

Deze compacte uitgave is een klein juweeltje. In heldere taal geeft Krishnamurti ons adviezen om eenvoudig en verstandig te leven.

J. Krishnamurti werd in 1895 in Zuid-India geboren en groeide op in Engeland. Gedurende meer dan zestig jaar reisde hij de hele wereld af om toespraken te houden, met geen andere bedoeling dan mensen geheel en onvoorwaardelijk vrij te maken van elke theorie of geloof, van iedere leer, dogma of autoriteit, inclusief die van hemzelf Krishnamurti bracht de mensheid originele, vernieuwende en vooral inspirerende gedachten.

Author: J. Krishnamurti
ISBN: 9789062711079
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Kybalion – A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece

Door Three Initiates

139 Pagina’s | 2008 | Softcover | Uitgeverij Jeremy P. Tarcher/Penguin | ISBN 9781585426430

Wie schreef deze mysterieuze gids over esoterische psychologie en werelds succes? De geschiedenis laat ons hiernaar slechts raden. Onderzoek zelf deze occulte klassieker die zoekers al generaties lang heeft geïntrigeerd en verlicht.

Dit zijn de leringen van de legendarische wijze Hermes Trismegistus, opnieuw geinterpreteerd voor de moderne mens. Naar verluidt was de mythische figuur van Hermes een oude Egyptische mens-god die de vader was van astrologie, alchemie en andere magische kunsten. Eeuwenlang heeft hij lezers van occulte literatuur gefascineerd. Tovenaars en gnostici in de late oudheid identificeerden Hermes Trismegistus als de auteur van vele esoterische leringen, die zijn mysterieuze afstamming hebben gevormd.

Sinds 1908 heeft Het Kybalion, geschreven door de “Three Initiates”, zelf tot discussie en controverse geleid. Wie zit erachter? Komen deze ideeën werkelijk voort uit de geheimen van een ver vervlogen tijdperk? En, belangrijker nog, zijn ze van nut ze voor de hedendaagse zoeker?

In deze beknopte en meeslepende gids bundelen de drie ingewijden de hermetische leer in zeven boeiende principes, en bieden ze praktische methoden om deze ideeën toe te passen ten dienste van zelfontplooiing in het dagelijks leven.

Het is de definitieve tekst van een esoterische klassieker, volledig opnieuw opgebouwd en opnieuw vertaald voor een prettige leeservaring.

Author: Three Initiates
ISBN: 9781585426430
Quantity

Prijs: € 11,95

Loading Updating cart…

Uitspraken van Paramahansa Yogananda

Door Paramahansa Yogananda

127 Pagina’s | 2016 | Softcover | Uitgeverij Self-Realization Fellowship | ISBN 9780876127278

Deze verzameling informele uitspraken geeft een intieme blik in de geest van een van de grote spirituele personen van onze tijd. Als Paramahansa Yogananda antwoord gaf op de vragen van degenen die zijn leiding zochten, deed hij dat met openhartigheid, spontaniteit en met diep inzicht. Hij wist feilloos wanneer hij een sombere situatie kon verlichten met een humoristische opmerking en was in staat de diepste filosofische waarheden om te vormen tot eenvoudige en onvergetelijke richtlijnen voor het dagelijkse leven.

Uitspraken van Paramahansa Yogananda laat de lezer delen in persoonlijke ontmoetingen met de Meester en biedt zo een schat aan spirituele inspiratie en praktische adviezen voor persoonlijke ontwikkeling. Zijn medeleven en begrip voor de mensheid en zijn grenzeloze liefde voor God geven glans aan elke bladzijde van dit boek.

Paramahansa Yogananda is … een man wiens inspiratie in alle uithoeken van de wereld met eerbied is ontvangen … Er is iets onbeschrifflijk moois in de spirituele leer uit het Oosten. Ze is in staat de ziel van het Westen te helen en te transformeren.

—Riders Rev

Author: Paramahansa Yogananda
ISBN: 9780876127278
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

Hegel – A Very Short Introduction

Door Peter Singer

131 Pagina’s | 2001 (first publ. 1983) | Softcover | Uitgeverij Oxford University Press | ISBN 9780132301975

Singers boek vormt een ideale kennismaking met Hegel; zoveel duidelijk te hebben gemaakt in [zo’n kort] boek is een opmerkelijke prestatie.

Anthony Manser, Times Higher Educational Supplement

Author: Peter Singer
ISBN: 9780132301975
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

De Ziel: vanwaar, waarheen?

Door Inayat Khan

235 Pagina’s | 5e druk 2000 | Softcover | Uitgeverij Panta Rhei | ISBN 9073207037

De gelukzaligheid van het godsbewustzijn kan worden bereikt door het innerlijk leven te ontwikkelen en overal, in ieder mens en in alle omstandigheden God vertegenwoordigd te zien. Dit is een van de aanwijzingen die Soefi-mysticus Hazrat Inayat Khan ons geeft in zijn boek De Ziel, vanwaar, waarheen?, dat centraal staat in de Soefi-boodschap. In heldere, concrete beelden brengt hij hierin op een unieke manier zijn innerlijke kennis van het bestaan naar voren.

‘Wie ben ik?’ vraagt de mens, ‘wat is de oorsprong van mijn leven? Gaat het nog verder na de dood of houdt het bestaan daarmee op?’ Deze vragen zijn gesteld door mensen van alle tijden.

Inayat Khan geeft in De Ziel, vanwaar, waarheen? een boeiend inzicht, vanuit een mystiek weten, in de kringlopen die de ziel maakt van God tot God.

Het pad van ieder mens is voor hemzelf Laat hem zijn eigen verlangens vervullen, zodat hij op die manier in staat zal zijn er bovenuit te stijgen, naar het eeuwige doel.

Author: Inayat Khan
ISBN: 9073207037
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Leer denken!

Door Mieke Mosmuller

111 Pagina’s | 2021 | Softcover | Uitgeverij Occident | ISBN 9789075240610

Nadenken kunnen we allemaal, maar nadenken is iets anders dan het denken dat ons het vermogen geeft onderscheid te maken tussen waarheid en onwaarheid. Dit waarheidsdenken kun je leren, maar je moet er wel wat voor doen! In Leer Denken! wordt inzicht gegeven in ons huidige denken en door oefening getracht dit denken te ontwikkelen. Voor iedereen die zich afvraagt waar de waarheid gevonden kan worden, is dit boek een uitstekend begin.

Mieke Mosmuller is arts en filosoof. Zij heeft meer dan 50 boeken gepubliceerd, waarvan een aantal tevens in het Duits, Engels, Frans en Deens. Op haar website (https://www.miekemosmuller.com) en op YouTube (https://www.youtube.com/c/MiekeMosmullerBlog) publiceert ze blogs en video’s over het denken en over de actualiteit.

Author: Mieke Mosmuller
ISBN: 9789075240610
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Brotherhood of Angels and Men

Door Geoffrey Hodson

94 Pagina’s | 2021, oorspr. 1927 | Softcover | Uitgeverij The Theosophical Publishing House | ISBN 9780835609517

Geoffrey Hodson, een van de meest bekende van alle hedendaagse helderzienden, heeft meer dan veertig boeken geschreven. The Brotherhood of Angels and Men heeft vele drukken ondergaan sinds het voor het eerst werd uitgegeven in 1927. Vanwege zijn blijvende populariteit werd besloten om deze Quest-editie uit te geven als aanvulling op de vele eerdere drukken.

The Brotherhood of Angels and Men bestaat uit boodschappen rechtstreeks van het engelenrijk aan de auteur – boodschappen van vrede, geduld, vreugde en eenheid van The Angels of Power, The Angels of Healing en The Guardian Angels of the Home.

Een boek voor alle zielen die veronderstellen dat onze schepping meer inhoudt dan waar we ons met onze vijf zintuigen bewust van zijn, of wat de wetenschap zou kunnen bieden door het gebruik van geavanceerde apparatuur.

Geoffrey Hodson, wereldwijd beroemd om zijn helderziende vermogens, bracht een groot deel van zijn leven door als docent voor de Theosophical Society. Hij schreef meer dan veertig boeken, waaronder het prachtig geïllustreerde Kingdom of the Gods, en ook de beroemde Bijbel-serie, The Hidden Wisdom in the Holy Bible.

Author: Geoffrey Hodson
ISBN: 9780835609517
Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

Fairies at Work and Play

Door Geoffrey Hodson

126 Pagina’s | First Quest Edition 1982 | Softcover | ISBN 9780835605533

“Betreed de fascinerende wereld van het Elfenrijk”

De gevierde helderziende Geoffrey Hodson beschrijft de grote verscheidenheid aan kleine wezens die met de natuur werken. Maak kennis met prachtige waterdieren, delicate elfen, hardwerkende brownies, komische kabouters en meer.

Natuurgeesten worden geleid door hun innerlijke gevoel voor het plan van de natuur voor de ontplooiing van het leven. Elven kunnen bijvoorbeeld stralende energie door hun lichaam geleiden om vitaliteit over te brengen aan planten en bomen. Hun werk staat onder leiding van de deva’s, de Stralenden (Shining Ones), die spirituele krachten kunnen uitstralen over grotere gebieden. De “kleine mensen” tonen vaak liefde voor stoeien, dansen en spelen. Doe mee en omarm het wonder van de elfenwereld!

Geoffrey Hodson (1886-1983) inspireerde generaties van spirituele zoekers. Enkele van zijn vele boeken zijn Call to the Heights, The Kingdom of the Gods en Hidden Wisdom in the Holy Bible.

Author: Geoffrey Hodson
ISBN: 9780835605533
Quantity

Prijs: € 15,50

Loading Updating cart…

The Real World of Fairies – A First-Person Account

Door Dora van Gelder (Dora Kunz)

180 Pagina’s | Second Edition Eight Printing 1999 | Softcover | Uitgeverij The Theosophical Publishing House | ISBN 9780835607797

The Real World of Fairies is een bevoorrechte blik in een blijmoedig en geanimeerd universum. Dora van Gelder’s betoverende beeld van haar ontmoetingen met het elfenrijk brengt de magische en mysterieuze wereld van de elfen op een vitale, aansprekende, en oprechte manier tot leven. Haar zachtmoedige verhalen zullen het kind in ons in verrukking brengen, onze volwassen verbeelding prikkelen, onze creativiteit en energie aanwakkeren ons gevoel van verbondenheid met de natuur verdiepen.

Deze nieuwe editie bevat een voorwoord van een expert op het gebied van Keltische folklore, Caitlin Matthews, wiens persoonlijke ervaringen en diepe kennis van de wereld van de elfen een frisse blik bijdragen aan dit opmerkelijke eerstehands verslag.

Als we geduldig en hoffelijk zijn, kunnen ook wij feeënbondgenoten vinden in de wilde plekken in de natuur, op de geheime paden van onze dromen, in de diepe wijsheid van de oude en voorouderlijke tradities van ons land, zoals Dora van Gelder heeft aangetoond.

Caitlin Matthews, uit het voorwoord

Dora van Gelder Kunz werd geboren in 1904 met helderziende vermogens, verder opgeleid tijdens haar samenwerking met C.W. Leadbeater. Ze is al vele jaren verbonden met nieuwe technieken voor genezing, inclusief het ontwikkelen van Therapeutic Touch, samen met Dr. Dolores Krieger. Dora van Gelder Kunz is voormalig voorzitter van The Theosophical Society in America, en auteur van The Chakras and Human Energy Fields (met Dr. Shafica Karagulla), The Personal Aura, en de bloemlezing Spiritual Healing.

Quest Books bij TPH: www.questbooks.com

ISBN: 9780835607797
Author: Dora van Gelder Kunz
Quantity

Prijs: € 19,00

Loading Updating cart…

Basic Theosophy – The Living Wisdom

Door Geoffrey Hodson

571 Pagina’s | Seventh Reprint 2023 | Softcover | The Theosophical Publishing House | ISBN 9788170591702

Tegenwoordig is er een groeiende ontevredenheid over het steriele mechanische raamwerk dat ons leven is gaan domineren. In dit boek geeft Geoffrey Hodson ons terug wat we onbewust hebben opgegeven toen we voor een ​​cultuur van materiële productie hebben gekozen! De filosofie is geen dromerige wereldontkennende doctrine, maar bevestigt eerder de goddelijkheid van het universum, de onsterfelijkheid van de ziel van de mens en de ultieme eenheid van de schepping met het absolute. Dit is de tijdloze wijsheid waarover in Veda’s, Purana’s en Upanishads wordt verteld. Het is een boodschap over de werkelijkheid, over wetenschap, kunst, filosofie, psychologie, kosmologie, geneeskunde en wiskunde die geïntegreerde elementen vormen in de wetenschap van het leven. Hodsons helderziendheid stelde hem in staat een intiem begrip te verwerven van de universaliteit van het zijn, kennis en vreugde en een diepe en oprechte sympathie voor de schepping te verwerven. Hij heeft een enorme hoeveelheid materiaal gesynthetiseerd met een indrukwekkende helderheid die deze tekst ideaal maakt voor degenen die op hun spirituele reis gaan.

De waarde van dit boek ligt in zijn eenvoud en toepasbaarheid op het dagelijks leven. De geest overwinnen en zuiverheid van hart bereiken, is de innerlijke vrede bereiken die we allemaal zoeken.

Author: Geoffrey Hodson
ISBN: 9788170591702
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

Approaching The Secret Doctrine – Its Teachings and Practical Application

Door Pablo Sender

313 Pagina’s | 2023 | Softcover | Uitgeverij Fohat Productions | ISBN 9798985638301

H.P. Blavatsky wordt algemeen erkend als de leidende figuur achter de heropleving van de westerse esoterische traditie, en heeft ook een grote invloed gehad op de moderne spiritualiteit. Onder haar omvangrijke geschriften wordt De Geheime Leer (GL) als haar meesterwerk. Ongetwijfeld het meest invloedrijke occulte boek ooit geschreven, dit werk is een uitdagende studie vanwege de reikwijdte, de diepgang en de verborgen – maar fascinerende – aard van het onderwerp.

Approaching The Secret Doctrine: Its Teachings and Practical Application geeft een zorgvuldig verslag van de belangrijkste begrippen in het eerste deel van Blavatsky’s werk, dat een esoterisch verslag geeft van de oorsprong en samenstelling van de kosmos, de wetten die de evolutie sturen, en het uiteindelijke doel. In dit boek biedt Pablo Sender aanzienlijk meer dan een metafysische uiteenzetting van het onderwerp.

Deel I beschrijft een benadering van de SD die de studie ervan verandert in een vorm van yoga, waardoor de student dieper inzicht krijgt in hogere werkelijkheden.

Deel II onderzoekt de belangrijkste leringen van het eerste deel van de GL, Cosmogenesis, en zet ze op een duidelijke en systematische manier uiteen. Door het hele boek heen worden diagrammen en grafieken gebruikt en worden alle niet-Engelse technische termen vertaald, waardoor een veelvoorkomend struikelblok dat studenten tegenkomen, wordt weggenomen.

Ten slotte presenteert deel III een vernieuwende methode om leringen over kosmische principes toe te passen op de menselijke geest en het menselijk bewustzijn. Het bevat ook een reeks meditaties en oefeningen die bedoeld zijn om de serieuze student te helpen groeien in zelfkennis en de ervaringen van het dagelijks leven tegemoet te treden vanuit het diepgaande perspectief dat naar voren wordt gebracht door Blavatsky’s opmerkelijke tekst.

Pablo Sender PhD, trad in 1996 toe tot de Theosophical Society (TS) in zijn geboorteland Argentinië, waar hij zijn doctoraat in de biologische wetenschappen behaalde. Hij heeft gewoond en gewerkt op het internationale hoofdkantoor van de TS in Adyar, India en het nationale centrum van de TS in Amerika. Hij is momenteel verbonden aan het Krotona Institute of Theosophy in Ojai, Californië. Als internationaal spreker en auteur bestudeert Pablo al meer dan vijfentwintig jaar de leringen van H.P. Blavatsky. Zijn achtergrond omvat zowel theosofie als wetenschap, waardoor hij in staat is spirituele leringen op een diepgaande, precieze en praktische manier te presenteren. Bezoek zijn website op PabloSender.com

Fohat productions: www.fohatproductions.com

Author: Pablo Sender
ISBN: 9798985638301
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9798985638301";}
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Homo Universalis – Moreel kompas voor een nieuwe Europese Renaissance

Door Klaas van Egmond

236 Pagina’s | 2019 | Uitgeverij De Geus | ISBN 9789044542349

Zorgwekkende ontwikkelingen: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel. Deze problemen zijn terug te voeren op de overwaardering van materialistische en individualistische waarden, waardoor de mens een karikatuur van zichzelf geworden is. De menselijke maat is verloren gegaan.

Om die te hervinden kunnen we terugkeren naar het mensbeeld van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde homo universalis. Aan dat mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg vinden uit deze zorgwekkende ontwik-kelingen. Wanneer we het evenwicht weten te bewaren tussen de funda-mentele waarden kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid.

Jan Terlouw: ‘Dit boek laat op indrukwekkende wijze zien hoe mens, mensbeeld en moraliteit steeds weer zijn veranderd en welke gevolgen dat heeft gehad. In een tijd waarin individualisme en materialisme dominante factoren zijn, waarin we de aarde verwoesten, waarin het financieel-economische bestel niet meer dienstbaar is aan de samenleving, biedt dit boek hoop op een nieuw moreel kompas.’

Prinses Irene: ‘De homo universalis is deel van een groter geheel. Dat zijn we vergeten en daardoor zijn we de weg kwijt. Alleen door de verbinding te herstellen kunnen wij onze waarlijke menselijkheid hervinden. Daarin is de natuur, waar wij deel van zijn, basis en ijkpunt. Op basis van dat evenwichtige mensbeeld wordt u in dit doordachte boek een moreel kompas aangereikt’.

Laurens Knoop, The School of Life: ‘Klaas van Egmond laat zien hoe we het klassieke beeld van Da Vinci – de homo universalis – kunnen gebruiken om de naderende catastrofes in de Europese samenleving te trotseren: met een aristotelische renaissance van het midden. Dit boek is kraakhelder, intelligent, urgent en constructief.’

Author: Klaas van Egmond
ISBN: 9789044542349
Quantity

Prijs: € 26,99

Loading Updating cart…

Living Ethically – Advice from Nagarjuna’s Precious Garland

Door Sangharakshita

202 Pagina’s | 2009 | Softcover | Uitgeverij Windhorse Publications | ISBN 9781899579860

In een wereld waar steeds meer sprake is van een verwarde ethiek kijkt Living Ethically terug op de eeuwen heen voor begeleiding van Nagarjuna, een van de grootste leraren van de Mahayana-traditie. Op basis van de thema’s van Nagarjuna’s beroemde geschrift, Precious Garland of Advice for a King, verkent dit boek de relatie tussen een ethische levensstijl en de ontwikkeling van wijsheid. Sangharakshita behandelt zowel persoonlijke als collectieve ethiek en beschouwt duurzame thema’s als trots, macht en zaken, evenals vriendschap, liefde en vrijgevigheid.

Sangharakshita (1925-2018) was de oprichter van de Triratna Boeddhistische Gemeenschap, een wereldwijde beweging. Hij heeft een leven lang lesgegeven en geschreven en is nog steeds Triratna’s belangrijkste leraar en gids.

Author: Sagharakshita
ISBN: 9781899579860
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Living Wisely – Further advice from Nagarjuna’s Precious Garland

Door Sangharakshita

128 Pagina’s | 2013 | Softcover | Uitgeverij Windhorse Publications | ISBN 9781907314933

Hoe leven we verstandig? Dit is de brandende vraag die Sangharakshita probeert te beantwoorden in dit tweede deel van zijn commentaar op de beroemde tekst Precious Garland of Advice for a King. Het advies is dat van de grote Indiase boeddhistische leraar Nagarjuna. In het eerste deel, Living Ethically, liet Sangharakshita ons zien dat we, om een ​​boeddhistisch leven te leiden, een ethisch fundament moeten ontwikkelen: leven op een manier die in toenemende mate wordt gemotiveerd door liefde, tevredenheid en bewustzijn. Vanuit boeddhistisch oogpunt is ‘goed zijn’ echter niet goed genoeg. We moeten onze positieve ethische positie, ons voortbewegen in goedheid, gebruiken om wijsheid te ontwikkelen, een diep begrip van de ware aard van het bestaan. We worden goed om te leren wijs te zijn.

Dit boek leert ons dat het ontwikkelen van wijsheid geen gemakkelijke taak is. De waarheid der dingen is ongrijpbaar, subtiel en kan zelfs beangstigend zijn, en om die te benaderen moeten we een minder letterlijke, meer reflectieve intelligentie ontwikkelen, evenals meer volwassenheid en moed. Ondanks de uitdagingen is verstandig leren leven uiteindelijk de meest bevredigende van alle menselijke inspanningen.

Sangharakshita is de oprichter van de Triratna Boeddhistische Gemeenschap, een wereldwijde boeddhistische beweging. Hij heeft een leven lang onderwijservaring en is de auteur van meer dan 40 boeken.

Author: Sangharakshita
ISBN: 9781907314933
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Leer Voelen!

Door Mieke Mosmuller

95 Pagina’s | 2022 | Softcover | Uitgeverij Occident | ISBN 9789075240634

Met de waarheid valt niet te spotten, niet te spelen, je kunt de waarheid niet anders maken dan zij is. De waarheid heeft met beleving te doen – in die beleving me je te weten van iets waar is, van iets niet waar is van dat je het niet kunt beoordelen. Waar kunnen we deze waarheidsbelevenis vinden?

Leer Voelen! beschrijvingen van de techniek om te komen tot een actieve waarheidsbelevenis. Dit leeft in het gevoel. Waarheidsgevoel is er vanzelf Je hoeft alleen te leren hoe je voor de beleving van de waarheid kunt openen. Van intuïtie naar sterke waarheidsbeleven: het ware gevoel kun je leren!

Mieke Mosmuller is kunst en filosoof. Zij heeft meer dan 60 boeken gepubliceerd, waarvan een aantal tevens in het Duits, Engels, Frans en Deens. Op haar website en op Youtube publiceert ze blogs en video’s over het denken en de actualiteiten.

Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

The Great Seal of the United States – Its History, Symbolism and Message for the New Age

Door Paul Foster Case

34 Pagina’s | 2021 | Softcover | Uitgeverij Must Have Books | ISBN 9781773238043

The Great Seal of the United States is een fascinerende uiteenzetting van de geschiedenis en spirituele symboliek van een belangrijk Amerikaans embleem waarin de principes en idealen van de grondleggers van de Verenigde Staten zijn neergelegd.

In dit boek onthult de Amerikaanse occultist, B.O.T.A. oprichter, leraar en auteur Dr. Paul Foster Case dat het grootzegel een diepzinnige esoterische voorstelling is, gemaakt door de founding fathers als weergave van de idealen van de Novo Ordo Seclorum, de nieuwe wereldorde.

Dit werkje is één van de beroemdste verhandelingen van occulte onderzoekers uit de 20e eeuw, over de verborgen betekenis achter het meest-besproken symbool van de Amerikaanse politiek.

Boeiend en tot nadenken stemmend leesmateriaal.

Author: Paul Foster Case
ISBN: 9781773238043
Quantity

Prijs: € 11,95

Loading Updating cart…

Nagarjuna’s Tree of Wisdom – a Translation

Door Dennis Waller

101 Pagina’s | 2012 | Softcover | ISBN 9781481169028

The Tree of Wisdom van Nagarjuna is een verhandeling over moraal en ethiek die meer dan 2000 jaar geleden is geschreven. Dit commentaar op moreel leven lijkt sterk op andere teksten zoals de Tao Te Ching van Lao Tzu, de Shin Shin Ming van Seng Ts’an, de Enchiridion van Epictetus, en Meditaties door Marcus Aurelius. Het is opmerkelijk dat dit pas de tweede Engelse vertaling is van deze oude tekst van deze grote Indiase filosoof. De eerste vertaling naar het Engels werd gedaan door W.L. Campbell in 1918. Ten tijde van Campbell’s vertaling was er in de allegorieën al zoveel voor de geschiedenis verloren gegaan dat de betekenis niet voor alle verzen kon worden geëxtrapoleerd. Deze versie is geïnterpreteerd in een modernere hedendaagse stijl, maar bevat nog steeds de essentie van de boodschap die Nagarjuna naar voren bracht. Ik gebruik liever het woord interpretatie dan het woord vertaling, omdat dit meer een weergave is die is geconstrueerd om de betekenis zo te verduidelijken dat het gemakkelijk is om de concepten te begrijpen.

Author: Dennis Waller
ISBN: 9781481169028
Quantity

Prijs: € 10,95

Loading Updating cart…

Esoteric Keys of Alchemy

Door Paul Foster Case

145 Pagina’s | 2006, first published 1932 | Uitgeverij Ishtar Publishing | ISBN 9780978053512

Terwijl ze ooit alleen toegankelijk waren voor particuliere leden, zijn deze sleutels van esoterische wijsheid nu eindelijk beschikbaar voor het publiek. Ontgrendel de opzettelijk cryptische alchemistische geschriften die zoveel zoekers in verwarring hebben gebracht, en ontdek de verborgen leringen over de ware spirituele en transformationele aard van het alchemistische proces. Verken de historische geschriften van de alchemisten van weleer. Paul Foster Case ontcijferde deze mysteries voor studenten van zijn School of Ageless Wisdom in een stapsgewijs proces. Terwijl hij aan de draad van het tapijt trekt, ontrafelt de hele sluier en vang je een glimp op van de verborgen betekenis en bedoeling. The Esoteric Keys of Alchemy combineert op unieke wijze de leringen van de Westerse Mysterie Traditie met de geschriften van de Yogi’s van het Oosten om de universele aard van die mysteries te onthullen.

Paul Foster Case (3 oktober 1884 – 2 maart 1954) wijdde zijn leven aan het dienen van de mensheid door middel van zijn esoterische beoefening. Hij was een vooraanstaand lid van de rozekruisersorde van de Alpha et Omega onder leiding van S. L. MacGregor Mathers, voordat hij zijn eigen mysterieschool oprichtte, The School of Ageless Wisdom. Later richtte hij de Builders of the Adytum (B.O.T.A.) op, die blijft bestaan ​​als een internationale organisatie die uitgebreide training geeft in de westerse mysterietraditie, tarot, kabbalah en alchemie. Paul Foster Case was een productief schrijver en enkele van zijn boeken zijn: The Kybalion, An Introduction to the Study of the Tarot (1920), A Brief Analysis of the Tarot (1927), The True and Invisible Rosicrucian Order (1927), The Book of Tokens (1934), The Great Seal of the United States (1935), The Open Door (1938) en The Tarot: A Key to the Wisdom of the Ages (1947).

Author: Paul Foster Case
ISBN: 9780978053512
Quantity

Prijs: € 20,95

Loading Updating cart…

Learning Tarot Essentials – Tarot Cards for Beginners

Door Paul Foster Case

191 Pagina’s | 2009, first published 1932 | Softcover | Uitgeverij Ishtar Publishing | ISBN 9781926667089

Ontdek de ware esoterische wijsheid die vervat zit in de sleutels van de tarot. De tarot kan je meenemen op een ontdekkingsreis door het verhaal van je persoonlijke en kosmische bewustzijn. Ook jij zult in staat zijn om de diepste symboliek van de tarot te ontsluiten dankzij deze complete cursus over het begrijpen van de verborgen mysteries door een van ’s werelds toonaangevende tarotisten. Meer dan een halve eeuw sloten slimme studenten van over de hele wereld zich aan bij Paul Foster Case’s School of Ageless Wisdom, en later bij de Builders of the Adytum (BOTA), om geavanceerde leringen van de tarot te verkennen die nergens anders te vinden waren.

Nu kun jij ook deel uitmaken van het best bewaarde geheim van een hele generatie tarotmeesters. Paul Foster Case heeft een hele generatie tarotstudenten geïnspireerd. Learning Tarot Essentials: Tarot-kaarten voor beginners zijn gebaseerd op kabbalah- en Golden Dawn-tradities en gaan diep in op de symboliek en ideeën van elke kaart van de grote arcana. Het geeft de kaarten ook een modern psychologisch perspectief op basis van afbeeldingen en occulte symboliek. Dit bijzonder handige naslagwerk biedt een beknopt en leesbaar boek voor zowel de beginnende als de gevorderde tarotstudent.

Paul Foster Case (3 oktober 1884 – 2 maart 1954) wijdde zijn leven aan het dienen van de mensheid door middel van zijn esoterische praktijk. Hij was een vooraanstaand lid van de rozekruisersorde van de Alpha et Omega onder leiding van S. L. MacGregor Mathers, voordat hij zijn eigen Mysterieschool oprichtte, The School of Ageless Wisdom. Later richtte hij de Builders of the Adytum (BOTA) op, die voortbestaat ​​als een internationale organisatie die uitgebreide training geeft in de westerse mysterietraditie, tarot, kabbalah en alchemie. Paul Foster Case was een productief schrijver en enkele van zijn boeken zijn: The Kybalion, An Introduction to the Study of the Tarot (1920), A Brief Analysis of the Tarot (1927), The True and Invisible Rosicrucian Order (1927), The Book of Tokens (1934), The Great Seal of the United States (1935), The Open Door (1938), and The Tarot: A Key to the Wisdom of the Ages (1947).

Author: Paul Foster Case
ISBN: 9781926667089
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols

Door J.C. Cooper

208 Pagina’s | Softcover | Uitgeverij Thames & Hudson | ISBN 9780500271254

Mensen over de hele wereld hebben altijd symbolen gebruikt om de dingen uit te drukken en te communiceren die het meest voor hen betekenen. Van de vlag van een land, die meer kan betekenen dan patriottisme, tot een bedelarmband met zijn ‘draagbare herinneringen’, symboliek neemt verschillende vormen aan. Bekendheid met symboliek opent niveaus van begrip waarvan de meesten van ons zich waarschijnlijk nooit bewust zijn geweest. Waarom delen we bijvoorbeeld een geheim met de woorden ‘een vogeltje vertelde me’? Wat is het toch met een hoefijzer dat, in de juiste omstandigheden, geluk brengt? Waarom een hoefijzer? Hoe oud is het hakenkruis en waar is het als symbool gebruikt (en wat bedoelde Jung toen hij zei dat de nazi’s het ‘achterwaarts’ gebruikten)? In bijna 1500 inzendingen, waarvan vele opvallend en vaak verrassend geïllustreerd, heeft J.C. Cooper de geschiedenis en evolutie van symbolen vanaf de prehistorie tot onze tijd gedocumenteerd. Levendig, informatief en vaak ironisch, bespreekt en verklaart ze een enorme verscheidenheid aan symbolen die zich uitstrekken van het Noordpoolgebied tot Dahomey, van de Iroquois tot Oceanië, en afkomstig zijn uit systemen zo uiteenlopend als Tao, Christendom, Jodendom, Boeddhisme, Islam, Tantra, de oude cultus van Cybele en de Grote Godin, de precolumbiaanse religies van het westelijk halfrond en de voodoo-culten van Brazilië en West-Afrika. J.C. Cooper schreef uitgebreid over filosofie, vergelijkende godsdienstwetenschap en symboliek. Ze is de auteur van Taoism, The Way of the Mystic, Yin and Yang, Symbolism and Fairy Tales, Chinese Alchemy and Symbolic and Mythological Animals, en redacteur van de Dictionary of Christianity en Brewer’s Book of Myth and Legend.

‘De inzendingen zijn beknopt, erudiet en bestrijken vele culturen.’ — Financial Times

‘Een zeer uitgebreid naslagwerk.’ – Jewish Chronicle

ISBN: 9780500271254
Author: J.C. Cooper
Quantity

Prijs: € 22,95

Loading Updating cart…

The Book of Signs

Door Rudolf Koch

104 Pagina’s | Softcover | Uitgeverij Dover Publications | ISBN 9780486201627

Deze ongebruikelijke verzameling primitieve en middeleeuwse symbolen vormt een van de meest vruchtbare bronnen van decoratieve ideeën die vandaag de dag beschikbaar zijn. Het is ook een grafische geschiedenis van de ontwikkeling van schriftelijke communicatie en biedt een uniek inzicht in de psychologie van de primitieve geest. The Book of Signs bevat 493 geclassificeerde en gedocumenteerde illustraties, verzameld, getekend en toegelicht door de gevierde typograaf Rudolf Koch. Verdeeld in 14 verschillende categorieën, omvat het algemene tekens, het kruis, monogram van Christus, andere christelijke tekens, monogrammen van middeleeuwse kerk- en staatsleiders, stenen metselaarstekens, de vier elementen, astronomische tekens, astrologische tekens, botanische tekens, alchemistische tekens, huis- en eigendomstekens, varia en runen.

“Biedt de hedendaagse kunstenaar een rijk ontwerpvocabulaire waarop hij kan improviseren”, Art in Focus. “Een inspiratie voor grafische kunstenaars overal,” Graphis. “Een artistieke en typografische prestatie van aanzienlijke schoonheid en waarde”, Psychiatry Quarterly. Vertaald uit het Duits door Vyvyan Holland. Opmerking vooraf door A.J.A. Symons. HEt boek is gezet in Professor Koch’s eigen “magere deutsch” lettertype.

Author: Rudolf Koch
ISBN: 9780486201627
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

Psyche en Astrologisch Symbool – Een astrologische beschouwing over psychische energieën

Door Karen Hamaker-Zondag

255 Pagina’s | Softcover | Uitgeverij Symbolon | ISBN 9789076277042

De grote verdienste van dit boek is, dat door de toevoeging van psychologische achtergronden aan de reeds gangbare astrologische begrippen, de tot nu toe gebruikte astrologische inhouden logischer en begrijpelijker worden en een veel wijder perspectief krijgen. In dit opzicht is dit boek op de nederlandse astrologische markt enig in zijn soort en als zodanig onmisbaar voor iedere beginner en gevorderde in de astrologie.

Author: Karen M. Hamaker-Zondag
ISBN: 9789076277042
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

De Kracht van Symbolen

Door Abe J. van der Veen

216 Pagina’s | 2021 | Softcover | ISBN 9789403642208

Dit boek geeft een uitgebreide beschrijving van de krachtigste symbolen uit de Westerse esoterie. Maak kennis met o.a. de graal, het pentagram, het labyrinth, de groene man en de Sheela na Gig! Een symbool is te zien als een poort of een wegwijzer naar de ‘andere’, geestelijke werkelijkheid. Het verwijst naar een aspect van de diepere dimensie waarvan wij deel uitmaken.

Lees hoe de graal symbool staat voor de mystieke eenwording van de vier elementen en hoe het salomonszegel het samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke symboliseert. Ontdek de groene man als symbool voor de verbinding russen mens en natuur, het labyrinth als levensweg en de regenboog als weg naar de goddelijke wereld, Al deze symbolen kunnen je helpen bij je levensvragen. Uiteindelijk kunnen zij het inzicht geven hoe je in ideale harmonie kan zijn tussen de microkosmos en de macrokosmos. De taal van symboliek wordt begrijpelijker en komt voor jou tot leven!

Abe van der Veen is auteur van vijf boeken waarin verhalen en symboliek een grote rol spelen: De symboliek van bomen, De wijsheid van bomen en kruiden, De verhalen van Amersfoort, Witte wieven, weerwolven en waternekkers en De kracht van symbolen. Daarnaast is Abe professioneel verhalenverteller. Hij vertelt op zijn eigen gepassioneerde wijze sprookjes, mythen en sagen. Hierdoor heeft hij een expertise opgebouwd op het gebied van de diepere betekenis van symbolen en verhalen. In De kracht van symbolen geeft hij verslag van zijn grondige onderzoek naar de meest krachtige symbolen uit de Westerse esoterie.

Zie ook zijn website: www.abedeverteller.nl

Author: Abe J. van der Veen
Author: Abe J. van der Veen
ISBN: 9789403642208
ISBN: 9789403642208
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Introduction to the Occult

Door Richard Smoley

174 Pagina’s | 2022 | Softcover | Uitgeverij Gildan Media (G&D Media) | ISBN 9781722505899

Magie, het occulte, het mystieke: zit er iets achter die woorden behalve clichés uit horrorfilms? Mensen over de hele wereld hebben deze verborgen krachten altijd gekend en er mee omgegaan. Maar tegenwoordig zijn er maar heel weinig manieren om waarheid van onzin te onderscheiden. In dit boek duikt Richard Smoley, een expert op het gebied van het occulte, in de kracht van de geest, magie, suggestie en de rijken van het ongeziene. Hij spreekt eenvoudig en duidelijk, in termen van gezond verstand over deze mysterieuze krachten, hoe ze voor je kunnen werken en wat je moet vermijden. Deze reis door ongeziene werelden zou wel eens het meest opwindende avontuur van je leven kunnen zijn als je leert over: meditatie, magische kleuren, de levenskracht, het astrale licht, gedachtekracht, profetie, paranormale krachten, astrologie, de tarot, spoken, engelen en geesten, leven na de dood, kwade hekserij en satanisme, atlantis en verloren beschavingen, het laatste oordeel, het koninkrijk van God, genezing, reïncarnatie, de Broederschap, en psychedelica en spiritualiteit.

Richard Smoley is redacteur van Quest, het officiële tijdschrift van de Theosofische Vereniging in de Verenigde Staten, en voormalig redacteur van “Gnosis: A Guide to, the Western Inner Traditions”. Hij heeft elf boeken gepubliceerd, waaronder Forbidden Faith: The Secret History of Gnosticism, Innerlijk christendom: een gids voor de esoterische tradities, en Supernatural: geschriften over een onbekende geschiedenis. Hij heeft meer dan vijfenveertig jaar studie gemaakt van de mystieke tradities van de gehele wereld.

Author: Richard Smoley
ISBN: 9781722505899
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

Pseudo-Dionysius de Areopagiet – Over mystieke theologie

Door Ben Schomakers

256 Pagina’s | 2e gewijzigde druk, 2002 | Uitgeverij Damon | ISBN 9789055733194

Dionysius – of Pseudo-Dionysius, zoals hij eigenlijk genoemd moet worden, omdat hij een naam en een identiteit heeft aangenomen, die zeker niet de zijne waren – is raadselachtig en fascinerend als een mal die nog niet ontcijferd is, maar waarvan we zeker weten dat er grote dingen in geschreven zijn. Dionysius doet het voorkomen alsof hij in de eerste eeuw leefde en met de apostel Paulus meereisde sinds de dag dat die op de Atheense Areopaag een redevoering hij het altaar gewijd aan de verborgen god gehouden had. In werkelijkheid leefde hij in de vijfde eeuw en was hij vermoedelijk uit Syrië afkomstig. Het is onmiskenbaar dat de neoplatoonse metafysica, zoals die vanaf de derde eeuw door Plotinus verwoord werd, het denken van Dionysius zijn vorm gegeven heeft. Tegelijk stelde het Dionysius ook grenzen, die het hem af en toe moeilijk maakten zijn andere intellectuele passie en overtuiging te verdedigen. Dionysius was naast een neoplatoons filosoof ook een christelijk theoloog. In feite leefde hij op de grens van twee culturen, die van het Griekse speculatieve denken en die van de vroege christelijke theologie, die elkaar aan de grens overlapten. Dionysius bewoog met provocerend gemak heen en weer over die grens en verkende wat de metafysica en theologie met elkaar gemeen hadden. Dit boek heeft het meest raadselachtige en het meest invloedrijke van alle werken van Dionysius tot thema, het kleine, zelfs minuscule tractaatje Over mystieke theologie. Naast een vertaling, een gedetailleerde interpretatie en een uitvoerige bibliografie, bevat het boek een essay waarin Ben Schoenakers het filosofisch belang nagaat van de ‘negatieve theologie’, die vermoedelijk de voornaamste, ook in moderne tijden gretig aanvaarde erfenis van Over mystieke theologie is.

Author: Ben Schomakers
ISBN: 9789055733194
Quantity

Prijs: € 22,90

Loading Updating cart…

Cusanus – De leek over de geest

Door: Inigo Boeken

144 Pagina’s | 2001 | Hardcover | Uitgeverij Damon | ISBN 9789055731305

De leek over de geest (1450) behoort tot de sleutelgeschriften van de vroegmoderne filosoof Nicolaus Cusanus (1401-1464). In dit werk probeert Cusanus de ontdekking van menselijke vrijheid en creativiteit te integreren in een meer omvattende waarheidstheorie. Wie over de waarheid wil nadenken, is aangewezen op het concrete doen en laten van de handelende en denkende mens. De waarheid moet niet meer in donkere hoekjes of stoffige universiteitszalen gezocht worden, maar “roept in alle straten en stegen”. Het gesprek tussen een geleerde filosoof en een haast ongeletterde ambachtsman dat Cusanus in De leek over de geest ensceneert, vormt de speel-ruimte waarin hij de filosofie op zoek laat gaan naar de verschillende wijzen waarop de mens de waarheid tot uitdrukking brengt. In deze nieuwe bepaling van de taak van de filosofie ziet Cusanus een antwoord op de eindeloze pluraliteit van levensvormen, en dat zijn ook vormen van waarheid, waarmee hij in zijn tijd geconfronteerd wordt. Cusanus reikt in De leek over de geest, een werk waarin alle grote thema’s van Cusanus’ denken de revue passeren, het moderne denken over de waarheid maar ook over de verhouding van de mens tot de werkelijkheid een nieuw perspectief aan. Het gaat niet om de unieke maat, de ene waarheid of het ene leven, maar om het verzamelend overzien en waarderen.

Author: Inigo Boeken
ISBN: 9789055731305
Quantity

Prijs: € 17,90

Loading Updating cart…

Vademecum van de islam – De islam in 400 begrippen

Redactie: Peter Derie, Remi Hauman en Wim van Rooij

189 Pagina’s | 2016 | Softcover | Uitgeverij DAMON | ISBN 9789460362200

Dit vademecum behandelt vierhonderd essentiële begrippen uit de islam, samengesteld door een team van islamologen uit België en Nederland. Alle lemmata zijn inzichtelijk opgedeeld in zes relevante hoofdstukken: basisbegrippen, religieuze terminologie, recht, koran, sjiisme en fundamentalisme. Alle woorden worden in een dubbele transcriptie behandeld, die zowel de juiste uitspraak als de vertaling weergeeft.

Dit is een onmisbaar boek voor journalisten, studenten, beleidsmedewerkers en iedereen met een algemene interesse in een onderwerp dat steeds meer de actualiteit beheerst.

Author: Peter Derie
ISBN: 9789460362200
Quantity

Prijs: € 18,90

Loading Updating cart…

The Apocalypse Unsealed – Being an Esoteric Interpretation of the Initiation of Iôannês, Commonly Called the Revelation of St. John

Door James M. Pryse

126 Pagina’s | 2023, first published 1910 | Softcover | Uitgeverij Pantianos Classics | ISBN 9781789871845

James M. Pryse investigates early Christianity, explaining and demystifying the Apocalypse — also called the Book of Revelation. His examination reveals what is hidden in the ancient Biblical text.

The events of the Book of Revelation are considered by Biblical scholars and believers to hold great significance. In Pryse’s interpretation, the Revelation is not an unsolvable enigma, or a mystery shrouded in secrets, but a wealth of esoteric information. The original Greek of the book, which Pryse translated to aid his investigation, is proposed to be the key to understanding its meanings.

In making his case for the Apocalypse being a reflection of Greek wisdom, Pryse draws upon the philosophy of Plato and the terms of ancient Greek that describe parts of the body. Though learning these principles, an understanding of what the Apocalypse means is possible. In addition we receive instruction on Greek number theory, which Pryse uses to further unravel this New Testament text. Several charts and illustrations accompany his explanations, that the reader may arrive at the fullest understanding.

A novel and original approach to one of the Bible’s most famous texts, The Apocalypse Unsealed is a valuable piece of occult lore.

Author: James M. Pryse
ISBN: 9781789871845
classic-editor-remember: classic-editor
1: a:2:{s:3:"key";s:23:"classic-editor-remember";s:5:"value";s:14:"classic-editor";}
2: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9781789871845";}
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Brief aan een vriend : Boeddhisme voor drukbezette mensen

Door Acharya Nagarjuna, met een uitleg van Geshe Sonam Gyaltsen

193 Pagina’s | 2020 | Softcover | Uitgeverij Maitreya | ISBN 9789071886423

Brief aan een vriend werd geschreven door de beroemde Indiase filosoof Acharya Nagarjuna die leefde rond het begin van onze jaartelling. In alle boeddhistische stromingen wordt Acharya Nagarjuna zeer gerespecteerd, omdat hij buitengewoon goed in staat was om het onderricht van Boeddha te verhelderen en uit te leggen.

Deze tekst is vrij eenvoudig. Acharya Nagarjuna was met koning Udayibhadra bevriend en schreef hem deze brief met het doel de boeddhistische leer op een begrijpelijke manier uit te leggen. De koning was uiteraard een druk bezet man, die midden in het leven stond en de leider was van een groot aantal mensen. Daarom is deze tekst ook zo goed bruikbaar voor drukke mensen in onze tijd. Het hele boeddhistische pad wordt op een heel toegankelijke manier uitgelegd in 123 verzen en met een helder commentaar van eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen.

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen werd op 4 juni 1941 geboren in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op zesjarige leeftijd werd hij tot monnik gewijd in de Gaden Jangtse Klooster Universiteit en hij behaalde zijn Acharya graad aan de Sanskriet Universiteit van Varanasi. Sedert 1992 is hij als vaste leraar verbonden aan het Maitreya Instituut in Loenen.

Author: Acharya Nagarjuna
ISBN: 9789071886423
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Alchemie Wijsheid – Notes & Quotes

Door Dirk Oellibrandt

Pagina’s | 2019 | Softcover | Uitgeverij Du Mai / Life Projects | ISBN 9789402106251

Alchemie is de oorspronkelijke spirituele wetenschap. Het toont ons hoe het leven echt in elkaar zit. Als we verstillen en het leven als de ware meester kunnen zien, ervaren we deze diepe wijsheid.

Dirk Oellibrandt is al meer dan 30 jaar geboeid door alchemie in zijn authentieke vorm. Wij geeft dit op een zeer diepgaande, unieke manier door in zijn lessen en heeft zo al duizenden mensen geraakt en geholpen in het ontdekken en leven van hun ware levenspotentieel.

ln dit boekje vind je de wijsheden die voor zijn studenten een blijvende impact hebben gehad en die ze nog steeds meedragen als inspiratie, op weg naar het “her-inneren” van de grootsheid van leven.

"Veel uitdagingen op ons levenspad
ontstaan doordat we ons ware levenspotentieel
niet gebruiken en iets proberen te zijn
wat niet aansluit op onze ware natuur.
Een pompoenplant zal nooit peren voortbrengen."

Author: Dirk Oellibrandt
ISBN: 9789402106251
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Jezus als goeroe – Het beeld van Jezus Christus onder hindoes en christenen in India

Door Jan Peter Schouten

267 Pagina’s | 2007 | Softcover | Uitgeverij DAMON | ISBN 9789055737826

Mensen in India vormen zich een beeld van Jezus Christus dat aansluit bij hun eigen cultuur. Voor hindoes krijgt Jezus een plaats tussen de leraren en goden van de eigen religie. Zij herkennen in zijn levensverhaal iets van de wijsheid en de mystiek, die in het hindoeïsme zo centraal staat. Ook christenen in India maken gebruik van de begrippen die het hindoeïsme aanreikt, als zij de betekenis van Christus onder woorden willen brengen.

Zo wordt Jezus in ieder geval – voor hindoes én christenen – een goeroe, een wijsheidsleraar die met goddelijk gezag spreekt. Maar voor menig hindoedenker en christelijk theoloog is er nog veel meer over hem te zeggen in een Indiaas kader. Zo kan hij als avatara, neerdaling van een godheid, worden beschreven of in verband gebracht worden met het Brahman, de allesomvattende Werkelijkheid. In deze studie komen hindoes en christenen aan het woord, te beginnen met de hindoeïstische hervormer Rammohan Roy uit het begin van de negentiende eeuw, alsmede de eerste christelijke theologen van India. Mahatma Gandhi en de monniken van de Ramakrishna Mission worden besproken, maar ook invloedrijke christelijke stromingen als de Ashram-beweging en de Dalit-theologie.

In een vijftal intermezzo’s wordt getoond hoe kunstenaars in India Jezus Christus uitbeelden.

Dr. Jan Peter Schouten studeerde theologie en sociologie en heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over het hindoeïsme. Hij is predikant bij de Protestantse gemeente te Bloemendaal.

ISBN: 9789055737826
Author: Jan Peter Schouten
Quantity

Prijs: € 19,90

Loading Updating cart…

Waar gaan we eigenlijk naartoe? Bevrijdende wijsheid

Door Hille J. Huigens

221 Pagina’s | 2020 | Softcover | Uitgeverij Van Warven | ISBN 9789493175105

Bij onze geboorte zijn we keurig afgeleverd. Maar de leverancier is vergeten er een handleiding bij te doen. Misschien lijkt alles vanzelfsprekend, intuïtief. Maar dat is het niet. De realiteit is, dat we het elkaar en onszelf vaak knap lastig maken. Omdat we niet weten hoe met onszelf om te gaan. We kennen onszelf niet.

Dit boek biedt je de ontbrekende handleiding. De korte versie. Met kennis, praktische oefeningen, meditaties en reflecties. De handleiding is gebaseerd op oude tradities en moderne neurowetenschap. En leert ons dat de mens bedoeld is om zich spiritueel te ontwikkelen. Op weg te gaan, met een doel.

Hille Huigens weet het eenvoudig uit te leggen, met tal van praktische voorbeelden uit het dagelijks leven. Hoe het werkt: lichaam, geest, bewustzijn, aandacht, taal, ruimte en tijd, de krachten die op ons inwerken, wat we ontvangen en wat we uitzenden.

Als we dat beginnen waar te nemen, kunnen we aan het werk gaan. Daarvoor kunnen we het beste ons gewone werk gebruiken. Onze dagelijkse handelingen. We transformeren onszelf door ons werk te doen als spirituele weg. Zo wordt gewoon werk tot Werk, met een hoofdletter. En we kiezen een weg, die past bij onze eigen aard.

Hille zelf volgt het pad van de ervaringswetenschap. Dat leidt tot het zien van structuur en samenhang. Dat is ook de essentie van dit boek. Structuur is bedoeld om samenhang, het verband der dingen te kunnen ervaren. Het resultaat is dat je gaat zien hoe het werkt, en dat kan zeer bevrijdend zijn.

Author: Hille J. Huigens
ISBN: 9789493175105
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Wordt Vervolgd – De logica van karma en reïncarnatie

Door Michiel Rietveld

136 Pagina’s | 2013 | Softcover | Uitgeverij Cichorei | ISBN 9789491748042

Hans Stolp in het voorwoord bij dit boek: ‘Wie het boek Wordt vervolgd leest, begint aan een gevaarlijk avontuur: het verandert je leven. Wanneer een schrijver dat weet te bewerkstelligen is zijn werk geslaagd.’

Michiel Rietveld heeft de vrucht van een kwart eeuw werken aan en met het thema karma en reïncarnatie op een eigentijdse en frisse manier opgeschreven. De bijzondere aanpak hiervan is dat het de logisch, helder en onbevangen denkende mens aanspreekt. Het hopen en geloven voorbij! De pretentieuze ondertitel – ‘de logica van karma en reïncarnatie’ – wordt dan ook door alledaagse voorbeelden onderbouwd.

De auteur schroomt niet om heikele thema’s als abortus, euthanasie en orgaantransplantatie, alsmede het verklaringsmodel DNA, tegen het licht van lot en wedergeboorte te houden. Hij neemt daarbij geen stelling, maar geeft wel in de maatschappelijke discussie helder de onderbelichte aspecten weer die bij het maken van keuzes ook een rol kunnen spelen. Na het lezen van dit boek wordt het eenvoudiger om de onvermogens en moeilijkheden in je eigen leven, maar vooral dat van anderen, liefdevol te blijven beschouwen. Het boek had dan ook net zo goed Houden van mensen kunnen heten.

De thematiek van een leven na de dood gezien vanuit deze kant, wordt treffend verwoord door Steve Jobs aan het begin van dit boek. Een in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde kunstenaar verwoordt via zijn zuster de thematiek van de andere kant. Daarmee eindigt dit boek.

Michiel Rietveld (1946) is landbouwkundig ingenieur. Na zijn studie richtte hij Centrum Kraaybeekerhof in Driebergen op, een opleidings- en cursuscentrum voor biologische en biologisch-dynamische landbouw, natuurvoeding en bewustzijnsontwikkeling, waarvan hij tot voor kort algemeen directeur was (zie www.kraaybeekerhof.nl). In 2011 verscheen zijn eerste boek Houden van de aarde, waarin hij de grondslagen voor een respectvol omgaan met de natuur beschrijft en daarmee ook van een landbouw van de toelomst zoals daar nu al de eerste aanzetten voor zichtbaar zijn in de biologisch-dynamische landbouw. Hij geeft veel lezingen en cursussen in binnen- en buitenland en staat bekend als inspirator met visie en bovenal als bevlogen spreker en docent.

Site van de auteur: www.michielrietveld.nl

ISBN: 9789491748042
Author: Michiel Rietveld
Quantity

Prijs: € 17,00

Loading Updating cart…

Getal – Teken – Woord: Het symbolische universum van het Hebreeuws als taal van de Bijbel

Door Friedrich Weinreb

140 Pagina’s | 2021 | Softcover | Uitgeverij Quintessentia | ISBN 9789079449200

Getal – teken – woord is een heldere inleiding in de mystieke denkwereld van Friedrich Weinreb. Wie zich in zijn benadering van de Bijbel en de joodse overlevering verdiept, zal ontdekken dat er in deze teksten een oud weten bewaard is gebleven, dat antwoorden geeft op fundamentele vragen naar de zin van ons leven.

De Bijbel is niet een receptenboek, met starre regels die voorschrijven wat wel en niet mag, maar biedt een inzicht in de grote structuren van ons leven vanuit één centrale, samenhangende bron, zonder enige vorm van dogmatisme.

Weinreb laat hier zien hoe de Bijbel daadwerkelijk de structuur van de schepping bevat. De Bijbel is als het ware een blauwdruk van de gehele schepping. Het Hebreeuws, de heilige taal waarin de Tora is geschreven, biedt de mens een verbluffend handvat om het wezen der dingen te leren kennen, of beter: te leren herkennen.

Friedrich Weinreb (1910 -1988) heeft in een omvangrijk oeuvre de wereld van de joodse mystiek uitgelegd aan de mens van deze tijd. Uitgaande van de overtuiging dat er in de Bijbel en de joodse overlevering een oud weten is bewaard, zoekt hij naar een vaste leidraad die de mens op zijn weg door deze wereld houvast kan bieden.

Author: Friedrich Weinreb
ISBN: 9789079449200
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Edgar Cayce over de Akasha Kronieken

Door Kevin J. Todeschi

207 Pagina’s | 2021 | Softcover | Uitgeverij Hajefa | ISBN 9789463310291

Edgar Cayce was één van de grote zieners van de uitgeverij twintigste eeuw en een grondlegger van de New Age beweging. Hoewel Cayce driekwart eeuw geleden overleed, heeft zijn boodschap voor de wereld nog niets aan helderheid en zeggingskracht verloren.

In dit boek staat Edgar Cayce’s visie op de Akasha Kronieken centraal. Deze kronieken vormen het geheugen van de mensheid. Ze bevatten alle informatie over ieder individu dat ooit heeft geleefd op aarde; iedere zin, daad, gevoel, gedachte en bedoeling die zich ooit heeft gemanifesteerd.

Cayce werkte veel met de Akasha Kronieken. Hij haalde er informatie uit die de mensen die naar hem toekwamen, hielp in te zien waar ze vandaan kwamen en waar ze mogelijk naar op weg waren. Uit de vele praktijkvoorbeelden in dit boek komt naar voren hoe iedereen uitdrukkelijk in staat is om zijn of haar leven zelf vorm te geven. Het bevat een schat aan diepe inzichten die je in staat stellen om meer te begrijpen van je verleden en je heden, waardoor je beter in staat zult zijn om te leven naar de liefde, vervulling en heelheid van je ware wezenskern.

Kevin J. Todeschi is een bestsellerauteur met meer dan twintig titels op zijn naam, spreker over heel de wereld en een expert op het gebied van droominterpretatie, soulmates en de Akasha Kronieken. Zijn werk heeft veel mensen geholpen bij het omarmen van hun persoonlijke spiritualiteit. Todeschi is directeur van de Association for Research and Enlightenment, de organisatie die is op gericht door Edgar Cayce zelf.

Author: Kevin J. Todeschi
ISBN: 9789463310291
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Oceaan van theosofie

Door William Quan Judge

207 Pagina’s | 2e herziene druk 2013 | Softcover | Uitgeverij Theosophical University Press Agency Den Haag | ISBN 9789491433054

W.Q. Judge bespreekt op een eenvoudige manier de basisgedachten van de theosofie en licht o.a. de volgende onderwerpen toe: theosofie en de meesters; de zevenvoudige samenstelling van de mens; het astrale lichaam; reïncarnatie; karma; cyclussen; spiritisme; paranormale vermogens en verschijnselen. Zijn uiteenzettingen over de bewustzijnstoestanden na de dood in kāmaloka en devachan zijn bijzonder verhelderend.

Author: William Quan Judge
ISBN: 9789491433054
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

De wereld van de ziel – Mundus Imaginalis

Door Daniël van Egmond

160 Pagina’s | 2014 | Hardcover | Uitgeverij Nachtwind | ISBN 9789082143423

Zoals de mens van het dier verschilt, zo verschilt de ziel van de mens. De ziel begrijpt de taal der symbolen. Zij vindt haar huis in de wereld van de mundus imaginalis. Zij is dynamisch, voortdurend in beweging én draagt de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich.

In onze moderne wereld zijn veel mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat. Waar men toch over de ziel spreekt, wordt zij meestal vereenzelvigd met de psyche. Oude mythen en verhalen leren ons wat de ziel is: zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan de fysieke wereld.

Daar waar de ziel verdwenen is, zijn we onze oriëntatie kwijtgeraakt en ontstaat er een niet te bevredigen verlangen en onrust. We zijn dan nog uitsluitend gericht op deze wereld van ruimte en tijd. Zolang we niet weten dat er een verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor deze onrust schijnoplossingen blijven.

Dr. Daniël van Egmond (Leiden 1947) studeerde cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen, en promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Hij geeft al meer dan 15 jaar lezingen en meditatiecursussen voor de stichting Arcana te Utrecht. Eerder verscheen van hem Body, subject and self en De dood serieus nemen.

Author: Daniël van Egmond
ISBN: 9789082143423
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

De mens en zijn engel

Door Daniël van Egmond

254 Pagina’s | 2e druk 2012 | Hardcover | Uitgeverij Nachtwind | ISBN 9789081319645

Het is geen grootse meeslepende God die wij in onze cultuur van de Heilige hebben gemaakt. De moderne mens heeft God, de Heilige, teruggebracht tot een vage energie, een Iets waar je geen relatie mee aan kunt gaan. Maar dit is een dwaalweg, immers de relatie van de mens tot de Heilige is essentieel voor ons bestaan.
In relatie zijn met God transformeert ons van een biologisch organisme me tot een uniek persoon. Juist deze menswording maakt het mogelijk om diepere relaties met onze medemensen aan te gaan; dan pas kunnen wij in hem of haar de Heilige herkennen.
In de meeste culturen, zoals bijvoorbeeld het oude Egypte en India. staan de verborgen Godheid en de mens te ver uit elkaar. Een persoonlijke relatie wordt daarom vaak mogelijk via lagere goden, ofwel engelen.
Ieder van ons heeft een middelaar, een beschermengel.
Deze unieke relatie is van levensbelang om waarlijk persoon te worden. Of anders gezegd: alleen door die relatie aan te gaan en te ontwikkelen, kan het Goddelijke in ons geboren worden.

Dr. Daniël van Egmond (Leiden 1947) studeerde cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen, en promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Hij geeft al meer dan 15 jaar lezingen en meditatiecursussen voor de stichting Arcana te Utrecht. Eerder verscheen van hem Body, subject and self en De dood serieus nemen.

Author: Daniël van Egmond
ISBN: 9789081319645
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Geest en Cognitie

Door Geshe Sonam Gyaltsen (1941-), vertaling uit het Tibetaans door Hans van den Bogaert

310 Pagina’s | 2000 | Softcover | Maitreya Uitgeverij | ISBN 9071886166

Geest of bewustzijn is een bijzonder ongrijpbaar verschijnsel, omdat het niet waarneembaar is te maken met behulp van de zintuigen of zelfs de fijnste instrumenten. Dat maakt de geest tot een verborgen of bijzonder verborgen verschijnsel. De boeddhistische filosofie heeft echter een ander instrument ontwikkeld om de aanwezigheid en de functie van de geest aan te tonen en diep doordachte en ver ontwikkelde methoden van betrouwbare redenering. Op basis van deze redeneringen die getoetst worden met behulp van meditatie, welke als het ware het laboratorium is waarmee de (eigen) geest wordt onderzocht, is de grote kennis ontstaan over de functie en werking van de geest. Deze kennis is onder andere vastgelegd in de Geest en Cognitie (Tib. blo rig), waarin de geest vanuit verschillende oogpunten wordt beschreven.

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen werd op 4 juni 1941 geboren in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op zesjarige leeftijd werd hij tot monnik gewijd in de Gaden Jangtse kloosteruniversiteit en hij behaalde zijn acharya graad aan de Sanskriet universiteit van Varanasi. Sedert 1992 is hij als vaste leraar verbonden aan het Maitreya Instituut in Emst. [nu Loenen]

Author: Geshe Sonam Gyaltsen
ISBN: 9071886166
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Meditatie

Door Geshe Sonam Gyaltsen (1941-), vertaling uit het Tibetaans door Hans van den Bogaert

143 Pagina’s | 2001 | Softcover | Maitreya Uitgeverij, Emst | ISBN 9071886182

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen werd op 4 juni 1941 geboren in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op zesjarige leeftijd werd hij tot monnik gewijd in de Gaden Jangtse kloosteruniversiteit en hij behaalde zijn acharya graad aan de Sanskriet universiteit van Varanasi. Sedert 1992 is hij als vaste leraar verbonden aan het Maitreya Instituut in Emst [nu Loenen].

Dit boekje is een bewerking van de meditatiecursus die de eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen in december 1997 te Emst gaf. Het biedt essentiële informatie over de theorie en praktijk van boeddhistische meditatie en is een betrouwbare handleiding voor de verschillende stappen van concentratiemeditatie zoals gepresenteerd in de Gelukpa orde van het Tibetaans boeddhisme.

Dit boekje is een waardevolle inleiding voor beginners in de beoefening van meditatie en kan geestelijke vrede bevorderen.

Author: Geshe Sonam Gyaltsen
ISBN: 9071886182
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:10:"9071886182";}
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

De Hart Soetra

Door Geshe Sonam Gyaltsen (1941-), vertaling uit het Tibetaans door Hans van den Bogaert

144 Pagina’s | 2020, derde gewijzigde druk | Softcover | Maitreya Uitgeverij, Loenen | ISBN 9789071886171

De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen werd op 4 juni 1941 geboren in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op zesjarige leeftijd werd hij tot monnik gewijd in de Gaden Jangtse kloosteruniversiteit en hij behaalde zijn acharya graad aan de Sanskriet universiteit van Varanasi. Sedert 1992 is hij als vaste leraar verbonden aan het Maitreya Instituut in Loenen.
De Hart Soetra is een van de bekendste Mahayana soetra’s. Ze wordt dagelijks gereciteerd van Japan tot India. In het Tibetaans boeddhisme wordt het reciteren van deze korte Perfectie van Wijsheid Soetra gezien als een effectief middel voor het pacificeren van obstakels. Hoewel het reciteren van de Hart Soetra ook werkt wanneer men de woorden niet of niet goed begrijpt, is de wijsheid die erin wordt aangedragen de sleutel tot de weg naar bevrijding en boeddhaschap.
De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen laat zijn licht schijnen op de bevrijdende filosofie die achter de woorden van deze korte, maar belangrijke tekst schuilgaat.

Author: Geshe Sonam Gyaltsen
ISBN: 9789071886171
1: s:60:"a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9789071886171";}";
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

Een onstuitbaar verlangen – De werking van de ziel in onze relaties

Door: Joan Slagers

328 Pagina’s | 2019 | Softcover | Cyclus, Antwerpen-Apeldoorn | ISBN: 9789085750796

Waarom gaan we voortdurend relaties aan? Waar komt toch dat instuitbare verlangen vandaan om ons steeds weer met de ander te willen verbinden. Dit boek laat zijn licht schijnen op de bron van dit verlangen, en op de invloed van de ziel op onze relaties. We ontvangen in onze alledaagse situaties voortdurend aanwijzingen van de ziel om naar de grote Eenheid toe te groeien. Het mannelijke en vrouwelijke vormen samen deze Eenheid, maar we voelen deze Eenheid in onze relaties vaak niet. We worstelen heel wat af, omdat ons ego de overhand heeft op ons innerlijk verlangen. Daardoor slaan we de plank nogal eens mis. Wanneer we hiernaar kijken door de ogen van de ziel groeien onze inzichten en groeit ook onze liefde voor de ander.

Joan Slagers is psychosociaal therapeute, evolutiecoach en mindfulnesstrainster. Ze heeft een praktijk voor relatieconsulten en coachingsgesprekken, en geeft al vele jaren lezingen, workshops en cursussen over bewustwording en zingeving, de mechanismen van de ziel, relaties en het mannelijke en vrouwelijke.

Auteur: Slagers, J.
ISBN: 9789085750796
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

ZIJN IS

Door: Jaap Vos

100 Pagina’s | 2022 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN 9789061751014

Wereldwijd bestaan bibliotheken met gigantische hoeveelheden boeken, vol met data. Dít boek beoogt al het geschrevene te comprimeren om de innerlijke bron te raken, en beoogt deze veelheid aan data terug te brengen tot het uiterste minimum. Het is als het ware Een boek dat geen boek wil zijn. En vanwege de esthetische vormgeving zou kun je het net zo goed kunnen beschouwen als een kunstwerkHet vraagt intensieve meditatieve aandacht van de lezer, en geduld om te zoeken naar de Waarheid in het Zelf. Theosofie geeft enorm waardevolle inzichten. Het zoeken naar Waarheid adhv De Geheime Leer inspireerde de schrijver. Metafysica niet in lange verhandelingen maar in Kernwoorden, ontdek het Zelf. Dit werk verdient om te worden gepubliceerd, voor alle Theosofen, en voor iedereen die het bevatten kan.

Auteur: Vos, J.
ISBN: 9789061751014
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Het Wonder van de Geboorte

Door Geoffrey Hodson (1886 – 1983), vertaling door Marcel Eeckman.

50 Pagina’s | 2021 | Paperback | Belgische Theosofische Vereniging, Brussel | ISBN

The Great Seal of the United States is een
fascinerende uiteenzetting van de geschiedenis en spirituele symboliek van een
belangrijk Amerikaans embleem waarin
de principes en idealen van de grondleggers van de Verenigde Staten zijn neergelegd.

In dit boek onthult
de Amerikaanse occultist,
B.O.T.A. oprichter, leraar en auteur Dr. Paul Foster Case dat het grootzegel een
diepzinnige esoterische voorstelling is,
gemaakt door de founding fathers als weergave van de idealen
van de Novo Ordo Seclorum, de nieuwe
wereldorde.

Dit werkje is één
van de beroemdste verhandelingen van occulte onderzoekers uit de 20e eeuw, over de verborgen betekenis
achter het meest-besproken
symbool van de Amerikaanse politiek.

Boeiend en tot nadenken stemmend leesmateriaal.

Oorspronkelijke titel: The Miracle of Birth, A Clairvoyant Study of Prenetal Life.

De wetenschap komt steeds meer tot het inzicht dat de grondslagen voor een goede gezondheid worden gelegd vanaf het moment van de conceptie. De twee aspecten van Leven zoals het zich ontplooit – bewustzijn en materie – moeten juist in evenwicht zijn. Een weloverwogen en eerbiedige benadering van het ouderschap stelt kinderen in staat een gezond lichamelijk, emotioneel en geestelijk leven te leiden.
De auteur, de begaafde helderziende Geoffrey Hodson, gaat verder dan de fysieke ontwikkeling van het kind in de baarmoeder, en beschrijft de subtielere aspecten van emotionele, mentale en spirituele groei, en zegt dat ”ouderschap inderdaad een sacrement is, dat niet lichtzinnig ontheiligd mag worden”.
Deze fascinerende studie zal eenieder aanspreken die geïnteresseerd is in het mysterie van leven en geboorte.

Auteur: Hodson, G.
ISBN: 8170594928
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:10:"8170594928";}
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

The Master Pattern

By Paul Foster Case (1884 – 1954).

154 Pages | 2021 | Paperback | ISBN: 9781733162098.

Paul Foster Case, an occultist of the early 20th century, published his insights into the tree of life as a home study course.

The Master Pattern is an overview of the tree of life and the graded advancement in the western mysteries.

Author: Case, P.F.
ISBN: 9781733162098
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

The Tarot – A Key to the Wisdom of the Ages

By Paul Foster Case (1884 – 1954).

238 Pages | 2006, original printed in 1947 | Paperback | Penguin Group, New York | ISBN: 9781585424917.

An occult classic since 1947, Paul Foster Case’s The Tarot is available to a general audience for the first time ever in paperback.

Many students of the Western esoteric tradition consider Paul Foster Case’s The Tarot the finest modern explanation of the hidden meaning of numbers, the construction of the Tarot, and the attribution of the twenty-two major trumps to the Hebrew alphabet.

In clear and understandable language, Case illuminates the occult Tarot tradition and technique for the contemporary thinker. Students of the Tarot will find in these pages the necessary information to understand and apply the principles of Tarot—and the correspondences of symbol, tone, color, and number—to the art of daily living. The author also includes extremely useful chapters on methods of study and Tarot divination.

In this new edition, the book appears for the first time with an indez and an appendix of resources. Here is a genuine underground masterpiece, now available to a general readership.

Author: Case, P.F.
ISBN: 9781585424917
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Karma en Reïncarnatie – Een zoektocht naar liefde en logica

Door Albert Bodde.

127 Pagina’s | 2013, derde druk | Paperback | AnkhHermes, Utrecht | ISBN: 9789020209242.

Reïncarnatie is een onmisbare bouwsteen om antwoorden te kunnen geven op belangrijke levensvragen, antwoorden die zowel hart als verstand bevredigen. Helder en overzichtelijk worden in dit boek de ‘wetten’ van karma en reïncarnatie beschreven. Het reïncarnatieperspectief kan ons helpen de zin te begrijpen van dingen die ons vaak zomaar lijken te overkomen. Veel dingen komen in een ander licht te staan als we er vanuit de reïncarnatiegedachte tegenaan kijken. We zien het diepere verband tussen oorzaak en gevolg, tussen onze daden en de terugwerking. Het weten van karma en reïncarnatie wordt zo een kostbaar gegeven, omdat dit besef het leven een heel ander – buitengewoon liefdevol en zinvol – perspectief verschaft.

Auteur: Bodde, A.
ISBN: 9789020209242
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Blauwdruk voor een nieuwe wereld

Door Ervin Laszlo.

95 Pagina’s | 2021 | Paperback | Edicola Publishing Bv, Deventer | ISBN 9789493201767

Oospronkelijke titel: Global Shift Now, uitgegeven door Waterside Productions, California.

In de nasleep van de pandemie komen wij voor een belangrijke keuze te staan: keren we terug naar het leven dat we voor de pandemie hadden of gaan we vooruit naar een betere wereld? Teruggaan naar de oude crisisgevoelige wereld zou betekenen dat we een unieke kans missen en dat zou een misdaad tegen de mensheid zijn, tegen alle mensen die nu leven en geboren worden als de volgende generatie. Dit is een kans die niet meer terugkomt en ons door de schokgolf van de pandemie wordt aangeboden. De vraag is, wat voor een wereld zouden we willen opbouwen? Dit boek biedt een antwoord hierop. En dit antwoord is van noodzakelijk belang voor iedereen die ontwaakt tot de ware kracht en potentie van een bewuste soort die in staat is op een bewuste wijze zijn bestemming te vormen. Dit boek is een oproep om vooruit te gaan: om als soort en als individu te evolueren. Dat is onze ware bestemming en onze kosmische verantwoordelijkheid. Als geen ander weet futurist en visionair denker Ervin Laszlo ons aan te sporen om dit te verwezenlijken.

Auteur: Laszlo, E.
ISBN: 9789493201767
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…
Pagina’s:1 2 3 4 5Volgende >Laatste >