TVN Home » Home » Wat is theosofie? » Vragen en Antwoorden » Lidmaatschap van de TVN

Lidmaatschap van de TVN

Vragen over

Lidmaatschap

Hoe word ik lid?

Wanneer u de drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) kunt onderschrijven, kunt u het lidmaatschap aanvragen. U kunt het Lidmaatschap formulier hier downloaden, dan afdrukken op papier en ingevuld per post opsturen aan het secretariaat (dit moet per post vanwege de handtekening). Nadat dit formulier op het hoofdkantoor is ontvangen, zal de voorzitter of iemand van de plaatselijke afdeling een telefonisch of persoonlijk gesprek met u hebben.
Vervolgens wordt u lid van de TVN en daarmee van de internationale vereniging, de Theosophical Society die haar basis heeft in India, in Adyar bij Chennai. Voor nadere informatie kunt u ook bij het secretariaat terecht.

Wat zijn de kosten van lidmaatschap?

De kosten van lidmaatschap en van een abonnement op Theosofia vindt u bij “Kosten lidmaatschap TVN en abonnement Theosofia”. Ook de voordelen van het lidmaatschap worden daar genoemd.

Moet ik iets ondertekenen voor ik lid word?

Ja, op het Lidmaatschap formulier zet u tweemaal een handtekening, zowel voor de aanvraag van het lidmaatschap zelf als voor het feit dat u de drie doeleinden van de vereniging onderschrijft.

Kan ik ook weer opzeggen?

Natuurlijk kunt u altijd weer opzeggen.

Ik zou graag een gesprek hebben over lidmaatschap. Kan dat?

U kunt een gesprek vragen bij een plaatselijke afdeling. Zie  de pagina over plaatselijke afdelingen met verdere informatie. Verder is het mogelijk om via het secretariaat een afspraak te maken met de landelijk voorzitter.

Houdt lidmaatschap in dat ik dan ook lid ben van de plaatselijke afdeling?

Nee, de plaatselijke afdelingen – die loges of centra worden genoemd – zijn hierin autonoom, hoewel ze verbonden zijn met de Nederlandse overkoepelende afdeling. Ze hebben hun eigen programma’s en contributiebepalingen. Echter, lidmaatschap van een plaatselijke afdeling is alleen mogelijk als u bovendien lid bent van de TVN.
Wordt u lid van een plaatselijke afdeling dan betaalt u naast het lidmaatschap van de TVN dus ook de contributie aan deze plaatselijke afdeling.

Waar vind ik de mogelijkheid om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen?

In bijna alle grote steden in Nederland zijn plaatselijke afdelingen. Zij komen met een bepaalde regelmaat bijeen. Op  de pagina over plaatselijke afdelingen kunt u zien waar deze zich bevinden. Via deze pagina kunt u de eigen (pagina’s of) website van een afdeling vinden met informatie over het programma en hoe u contact op kunt nemen.

Wat is de procedure om lid te worden van een afdeling, nadat ik lid ben geworden van de TVN?

Om lid te worden van een plaatselijke afdeling kunt u direct contact opnemen met deze afdeling. Zij regelen dit dan verder in overleg met u.