TVN Home » Nieuwsbrief » Krishnamurti in de Tolstraat, Amsterdam

Krishnamurti in de Tolstraat, Amsterdam

20 maart 2024

“You are the world and the world is you” 

Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam 
Bel: bovenzaal (inloop vanaf 13.30 uur) 
Bijeenkomsten 1e zondag van de maand. Vast onderdeel van het middagprogramma is een Krishnamurti dvd-videofilm (Nederlands ondertiteld). Na afloop is er gelegenheid tot een nabespreking (dialoog). 

2024 
Aanvang: 14.00 uur | Einde: 17.00 uur 

3 Mrt. Relationship between desire, thought and action 
7 Apr. Can a conditioned mind free itself? 
5 Mei Is there a way of living in which self-centered activity ends? 
2 Juni What is the root of fear? 
1 Sept. The art of observing the book of mankind 

In de oneven maanden (maart, mei et cetera) gaat het om ‘Old New School’ sessies. De bijeenkomsten beginnen dan als eerste met een gezamenlijk onderzoek van het (dag)thema.
Juli en augustus zomerreces. 

Info: 06 24 65 04 10 (Ery) | 06 27 45 78 37 (Peter) 

Toegang: vrije donatie | Boekentafel aanwezig