TVN Home » Home » Hoe kan ik lid worden van de TVN? » Kosten lidmaatschap Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) en Abonnement “Theosofia”

Kosten lidmaatschap Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) en Abonnement “Theosofia”

Kosten lidmaatschap TVN

Lidmaatschapsbijdrage

De contributie voor lidmaatschap bedraagt:

€ 74, – per jaar (inclusief Theosofia) voor het hoofdlid

€ 37, – per jaar (zonder Theosofia) voor een gezinslid van een hoofdlid

De vereniging stelt zich op het standpunt dat gebrek aan financiële middelen geen beletsel mag zijn om lid te worden of te blijven. Daarom bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de voorzitter of de penningmeester, een regeling te treffen tot betaling in termijnen of gedeeltelijke ontheffing van de contributie voor het desbetreffende jaar.

Kosten abonnement Theosofia

Een abonnement op Theosofia kost voor Nederland en België: € 26,00 per jaar

Losse nummers: € 7,00, exclusief eventuele verzendkosten.

Buiten Nederland en België worden extra verzendkosten in rekening gebracht.

Voordelen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt vele voordelen:

  • U bent hierdoor lid van de internationale Theosophical Society, met als hoofdzetel Adyar (India).
  • U ontvangt ter introductie de serie “Brieven aan nieuwe leden”. Aan de hand van 22 brieven wordt u door geschiedenis en literatuur van de theosofie geleid. Met vragen kunt u altijd terecht bij uw plaatselijke afdeling. Bent u daar geen lid van dan is het Secretariaat u graag van dienst.
  • U ontvangt het kwartaalblad Theosofia. Met dit blad krijgt u periodiek een keur aan theosofische artikelen uitgereikt en blijft u op de hoogte van nieuwe boekuitgaven, Verenigingsnieuws en meer; zoals de adressen en activiteiten van afdelingen bij u in de buurt.
  • U krijgt korting bij de meeste nationale bijeenkomsten op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.
  • Deelname aan activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden van de TVN