TVN Home » Nieuwsbrief » “De Waarheid wordt geleefd, niet gedoceerd”

“De Waarheid wordt geleefd, niet gedoceerd”

1 juni 2022

‘Een absoluut volmaakte en alleen wijs makende leer is er niet. Je moet ook helemaal niet naar een volmaakte leer verlangen, maar naar vervolmaking van jezelf. De Godheid is in jou, niet in begrippen en boeken. De waarheid wordt geleefd, niet gedoceerd.’
Hermann Hesse in ‘Het Kralenspel’.

Het Hermetisch axioma: Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten:
Zo binnen, zo buiten
Zo groot, zo klein
Zo boven, zo beneden
Er is slechts één Leven en Wet
En de besturende Kracht is één
Er is geen binnen, geen buiten
Geen groot, geen klein
Geen hoog, geen laag
In het goddelijk bestel.

Voorbeeld van het bovenstaande:

Verwantschap microkosmos (mens), met de macrokosmos (ons zonnestelsel):
Het Lentepunt van de Zon doorloopt in 72 jaar 1 graad van de Dierenriem. 30 graden dus in 72 x 30 jaar = 2160 jaar. De gehele dierenriem in 12 x 2160 = 25920 jaar.
De Mens heeft gemiddeld 18 ademhalingen per minuut. Per uur: 60 x 18, per etmaal 24 x 60 x  18 = 25920 ademhalingen.

Uit “De sleutel tot de Theosofie” van H.P. Blavatsky:
“Theosofie is de oeverloze oceaan van universele waarheid, liefde en wijsheid, die zijn stralen weerkaatst op de aarde. Theosofie is goddelijke natuur, zichtbaar en onzichtbaar. De Theosofische Vereniging werd gesticht om mensen te laten zien dat zoiets als Theosofie bestaat en ze te helpen op te klimmen door haar eeuwige waarheden te bestuderen en eigen te maken”.

Bhagavad Gita, Sloka 2, hoofdstuk 16
Nooit was de geest geboren
Nooit zal zij ophouden te zijn,
Nooit was er een tijd dat zij niet was.
Begin en einde zijn een droom.
Onsterfelijk – zonder begin,
Onveranderlijk – bestaat de geest altijd.
Dood kan haar niet raken,
Dood raakt slechts haar huis.