TVN Home » Nieuwsbrief » Boekhandel

Boekhandel

De boeken van Annie Besant

Artikelen

Annie Besant schreef vele opmerkelijke boeken en pamfletten, meer dan 300. Haar vermogen om de moeilijke materie van de Geheime Leer en de Theosofie voor leken begrijpelijk te maken werd geroemd. Ze was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de hele wereld. Onderaan dit artikel vindt u de link naar alle […]

Lees verder →

ZIJN IS – Een boek dat geen boek wil zijn – Jaap Vos

Boekhandel

Een nieuw boek van de Uitgeverij van de Theosofische Vereniging in Nederland. 100 bladzijden – hardcover. ISBN: 9789061751014 – prijs € 10,00 Wereldwijd bestaan bibliotheken met gigantische hoeveelheden boeken, vol met data. Dít boek beoogt al het geschrevene te comprimeren tot het uiterste minimum om de innerlijke bron te raken en beoogt deze veelheid aan […]

Lees verder →

Meditatie – literatuursignalering

Artikelen

Volgens Vicente Hao Chin Jr. (Uit de brochure Richtlijnen voor Meditatie): 1. Meditatie heeft twee doeleinden: het verwerven van dagelijkse gelijkmoedigheid en het verwerven van het transcendente (bovenzintuiglijk) leven. 2. De beoefening wordt gekenmerkt door de groeiende aanwezigheid van een fundamentele factor: bewustzijn zonder te oordelen. 3. Het welslagen hangt af van (a) regelmatige beoefening, […]

Lees verder →

Geoffrey Hodson – Een yoga van Licht

Boekhandel

Een nieuwe publikatie van de Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland.Dit is nummer 3 in de Dharma Reeks. Vertaald uit het engels door Saskia Campert Het eerste doel van meditatie is je eigen spirituele zelf te ontdekken. Het tweede doel is te beseffen dat jouw spirituele zlef voor altijd een integraal onderdeel is van het […]

Lees verder →

Literatuursignalering The Voice of the Silence – De Stem van de Stilte

Boekhandel

Naar aanleiding van het op handen zijnde seminar van Martin Leiderman over “The Voice of the Silence” hierbij een overzicht van de verschillende uitgaven van dit werkje, en de verschillende commentaren die er in de loop van de tijd verschenen zijn, die momenteel in onze webshop verkrijgbaar zijn. Dit bijzondere boekje noopt al vanaf het […]

Lees verder →

De publikaties van Krishnamurti – altijd een bron van inspiratie

Boekhandel

Waarom maken we geen vorderingen in onze ontwikkeling? Is het onophoudelijke denken daar misschien de oorzaak van? We zijn voortdurend in een toestand van fragmentatie. Om hieruit te komen moeten we in een toestand van niet-denken komen, dus ons niet-weten beleven en aanvaarden. In die toestand speelt ook het verleden geen rol meer, en kunnen […]

Lees verder →

Een nieuw boek van onze uitgeverij – Het proces van zelf-transformatie – Onderzoek van ons hogere potentieel om effectief te leven

Artikelen

Een zelfhulpboek voor persoonlijke, spirituele groei en voor wereldburgerschap, nu in het Nederlands verkrijgbaar. 300 p. Paperback. ISBN 9789061750994. Prijs € 22,50 Op 30 juni 2018 zal Vicente Hao Chin in de Besant Hall van het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden een lezing houden over enkele thema’s uit dit boek. Meer informatie volgt in Theosofia […]

Lees verder →

Vakantiesluiting

Bibliotheek

Ons informatiecentrum in de Tolstraat 154, Amsterdam – kantoor, bibliotheek en boekhandel – is gesloten vanaf 10 juli t/m 5 september 2017. U kunt ons wel bereiken per e-mail, en ook leveringen van boeken via de webshop gaan gewoon door.

Lees verder →

Vooroordelen – een les van I.K. Taimni

Artikelen

uit “Een weg tot zelfontdekking”, een uitgave van de UTVN. Laten we eens bekijken hoe vooroordeel ontstaat en ook hoe een zekere mate van vervorming van onze kijk op de dingen onvermijdelijk is totdat we boven het denken uit kunnen stijgen en het leven kunnen bezien zonder de vervormende invloed ervan. We zagen reeds dat […]

Lees verder →

Boeksignalering: Esoterisch Christendom

Boekhandel

Dit najaar vragen de TVN en het ITC aandacht voor het esoterisch Christendom. Op 12 september 2016 werd op het Internationaal Theosofische Centrum de Prof. Van der Stokdag gehouden. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief en in het decembernummer van Theosofia. En op 15 oktober zal de Theosofische Vereniging haar najaarsdag houden, waar David Nieuwejaers […]

Lees verder →