TVN Home » Nieuwsbrief » Internationale samenkomst van jonge theosofen: 3 – 7 juni in Naarden

Internationale samenkomst van jonge theosofen: 3 – 7 juni in Naarden

25 juni 2022

Van 3 tot 7 juni 2022 vond er een internationale samenkomst van jonge leden van de TS Adyar, t/m 40 jaar plaats op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden. Het evenement werd georganiseerd door een team van jonge leden van Theosofische Verenigingen in Europa onder de auspiciën van het ITC en de EFTS (European Federation of Theosophical Societies).

Het thema van de samenkomst was ‘het bewandelen van het pad naar zelftransformatie’, een onderwerp dat handelt over het proces van  zelfbewustzijn en het spirituele leven. Jonge leden hadden de gelegenheid om hun inzichten te delen met Tim Boyd, de Internationale President van de Theosophical Society, en Vicente Hao Chin Jr, voormalig President van de Theosophical Society in de  Filipijnen. Het programma bevatte lezingen van gastsprekers, gesprekken van jongeren, workshops, studiegroepen, yoga of meditatie, en vrijwilligersactiviteiten op het Centrum.

Het evenement was erop gericht om banden van vriendschap en broederschap te creëren en te versterken  tussen de jongere leden van de TS Adyar. Klik hier voor de foto.

Meer hierover zal te lezen zijn in Theosofia van september 2022