TVN Home » Nieuwsbrief » Het belang van studie 3 – Theosofie en de beperktheid van woorden . . .

Het belang van studie 3 – Theosofie en de beperktheid van woorden . . .

10 september 2023

H.P. Blavatsky 
Theosofie is de oeverloze oceaan van universele waarheid, liefde en wijsheid, die zijn stralen weerkaatst op de aarde. Theosofie is de goddelijke natuur, zichtbaar en onzichtbaar. De Theosofische Vereniging werd gesticht om mensen te laten zien dat er zoiets als Theosofie bestaat en ze te helpen op te klimmen door haar eeuwige waarheden te bestuderen en eigen te maken. 

S. Lancri 
Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een verborgen kennis. Zij is tevens de kennis van het verborgene. Haar onderzoeksveld is het onzichtbare. Zij stelt dat alles wat door de zintuigen wordt waargenomen een verborgen diepte heeft; het oppervlak van voorwerpen, hun uiterlijke horizon, is slechts de grens van een duisternis gevuld met zichtbaarheid. (Citaat van Merleau-Ponty)

Pablo Sender 
Als we naar de diepere aspecten van theosofie kijken, valt ons het unieke vermogen van haar op om nieuwe perspectieven te openen op de aard van het leven en de mens. Misschien is het fundamentele probleem voor de mensheid, de wortel van al onze problemen, dat we niet echt weten wie werkelijk zijn. Theosofische leringen werpen licht op deze fundamentele kwestie en als we ernaar streven hun betekenis te assimileren, bieden ze een onschatbare steun bij het aangaan van de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. 

Pablo Sender 
De beperktheid van woorden. 
Voordat we de leringen over onze ware aard onderzoeken, is het belangrijk om de beperkingen van woorden te begrijpen. Metafysische waarheden kunnen niet echt mondeling of schriftelijk worden overgebracht. Woorden zijn een intellectueel apparaat dat is gemaakt om een ​​bepaalde perceptie van de wereld te beschrijven – die van de fysieke realiteit, maar wanneer we proberen verder te gaan dan dat rijk, brengen ze ons niet de ware betekenis voor de geest van wat we proberen te communiceren. Om deze reden zei Blavatsky dat woorden en symbolen, hoewel ze noodzakelijk zijn om een ​​voorlopig begrip te krijgen, uiteindelijk moeten worden overstegen.