TVN Home » Nieuwsbrief » Boekhandel » Boeksignalering – Zeven Sferen, Theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing. Door Frank Visser

Boeksignalering – Zeven Sferen, Theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing. Door Frank Visser

16 februari 2014

Als er meer is dan de materiële wereld van geboorte, leven en dood, hoe ziet de werkelijkheid er dan hoogstwaarschijnlijk uit? Kunnen we op deze vraag een helder en tegelijkertijd diepgaand antwoord krijgen? In de theosofische traditie wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Vragen over het wezen van de mens, het leven na de dood of het proces van spirituele ontwikkeling worden in deze traditie behandeld op een manier die de moderne mens aanspreekt.

In Zeven Sferen treft de lezer een overzicht aan van het wereldbeeld van de theosofie, waarbij veel aandacht wordt besteed aan recente ontwikkelingen in de psychologie, met name de transpersoonlijke psychologie. Deze tak van de psychologie probeert een spiritueel mensbeeld te formuleren, dat recht doet aan de diepste ervaringen die menselijkerwijs mogelijk zijn. De theosofie beschikt over een begrippenkader dat het moderne onderzoek tot steun kan zijn.

Daarnaast worden in dit boek aspecten van het theosofische wereldbeeld belicht die meestal onbesproken blijven. Zo wordt de wereld van de religies op een nieuwe manier in kaart gebracht, worden filosofische vragen die verband houden met de diepte-dimensie van de werkelijkheid opgeworpen, en komt tenslotte op genuanceerde wijze de waarheidsvraag aan bod.

INHOUD

  1. Traditie: een kader voor de wetenschap
  2. Mensbeeld: de mens als zevenvoudig wezen
  3. Wereldbeeld: de leer van de zeven sferen
  4. Hiernamaals: is er leven na de dood?
  5. Reïncarnatie: leven we maar eenmaal?
  6. Evolutie: ons collectieve verleden
  7. Mystiek: onze spirituele toekomst
  8. Religie: een terreinverkenning
  9. Metafysica: is theosofie waar?

Te koop via onze webshop: www.theosofie.nl/products-page/theosofische-vereniging-in-nederland/zeven-sferen-theosofie-als-leidraad-voor-psychologie-en-levensbeschouwing/

En in onze boekhandel aan de Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam

Tel. 020-6765672, books@theosofie.nl

Openingstijden di. t/m vr. 13.00-17.30 uur, za. 13.00-17.00 uur

Voor het complete aanbod, Nederlands en Engels, zie www.theosofie.nl