TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » Blavatsky en Confucius

Blavatsky en Confucius

25 december 2016

In januari 2016 hield Kim-Dieu Tran-Thi een School of the Wisdom in Adyar over Chinese filosofie in relatie tot theosofie. Zij behandelde de I-Tjing en de grote meesters als Confucius, Lao Tze en Chuang Tze.
Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden heeft met haar afgesproken dat ze dit seminar in 2018 in Nederland komt houden.
Reden te meer voor ons om ons alvast in te lezen in de Chinese filosofie voor zover we dat nog niet al zijn.
In het herfstnummer van Quest magazine publiceerde John Algeo een artikel Blavatsky and Confucius. Hij wijst daarin op de paralellen die men kan vinden tussen het werk van Confucius en dat van Blavatsky. In haar vroege publicaties lijkt Blavatsky nog niet zo veel met hem op te hebben, maar in de Geheime Leer en in De Sleutel tot de Theosofie verwijst ze met steeds meer instelling en sympathie naar ‘Meester Kung’. In deel 1 van de GL vind je op p. 162 (Engelse oorspronkelijke editie) dat Confucius en Plato ‘vijfde-ronders’ zijn, omdat zij reeds psychisch, mentaal en spiritueel tot dat niveau zijn gestegen waar de hele mensheid – nu in de vierde ronde – in haar volgende ronde zal zijn.
Algeo somt negen punten op waarin de leringen van Confuius en HPB parallel aan elkaar zijn, zoals hij dat noemt. In De sleutel tot de theosofie wordt men gewaar dat tegen het einde van haar leven Confucius zeer gestegen was in Blavatsky’s waardering, vooral vanwege de morele kracht van zijn leringen. Ze zegt dat De theosofische ethiek de essentie van ’s werelds grote ethische beginselen is, zoals je die kunt vinden bij Confucius en Zoroaster, Lao Tze en in de Bhagavad Gita, Gautama Buddha en Jezus van Nazareth, van de school van Hillel, en van Pythagoras, Socrates, Plato en hun scholen. Op p. 239 van het voornoemde boek spreekt ze de wens uit dat mensen zouden leven naar de norm van Confucius en hun andere wijzen.

Lees hier het hele artikel van John Algeo

confucius