TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Seminar met Kurt Leland – 2 tot 6 juni 2023 op het ITC te Naarden

Nieuwsbrief

COOPERATIVE WORK WITH INVISIBLE WORLDS [SAMENWERKEN MET ONZICHTBARE WERELDEN] Dit seminar is in het Engels2-6 Juni 2023 Besant Hall, Naarden Kurt Leland (Clairvoyant, Boston, USA) Algemene introductie over het programma.Tijdens deze boeiende workshop leren we over onzichtbare gebieden en wezens, helderziendheid, de innerlijke zintuigen, en de spirituele paden van mystici en zieners. We zullen onderzoeken […]

Lees verder →

Theosofie in Zeeland

Nieuwsbrief

Het Centrum Zeeland van de Theosofische vereniging in Nederland presenteert zich op 20 mei van 10 – 17 u met een eigen stand op de Grote Spirituele Westlicht Beurs in de Maria Magdalena Kerk in Goes.Er wordt ook een lezing gehouden:  Theosofie, de basis van New Age. Drie Powervrouwen Blavatsky, Besant en Bailey hebben de […]

Lees verder →

Het belang van studie 1

Nieuwsbrief

Er zijn mensen die studie verwerpen met het argument dat men moet leven in het Nu, en dat men zo rechtstreeks de Verlichting cq. Bevrijding bereiken kan.Theosofen erkennen het belang van leven in het Nu en praktiseren dit ook, terwijl zij tegelijkertijd het belang van studie niet uitsluiten. Zij volgen het adagium “Theosofie bestaat uit […]

Lees verder →

Het werk van Anand Gholap – een online bibliotheek van de werken van Besant en Leadbeater

Nieuwsbrief

Wat is bewustzijn, wat is ware spiritualiteit? Duizenden mensen proberen antwoorden te vinden op deze fundamentele vragen. Theosofie (goddelijke wijsheid) beantwoordt deze vragen op de meest logische manier, in detail, en in een taal die de moderne mens kan begrijpen. Het stelt niet alleen zoekers naar waarheid tevreden, maar lost ook problemen in ons dagelijks […]

Lees verder →

Lokale activiteiten van de TVN in Mei 2023

Nieuwsbrief

In 13 plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats.Wat wordt aangeboden zijn: Openbare lezingen, ledenavonden, cursussen, studie- en meditatie groepen, zoom bijeenkomsten, video’s.Hieronder wordt een overzicht gegeven van de lokale activiteiten in mei 2023, gerangschikt naar plaats.Voor nadere informatie per plaats kun je klikken op de plaatsnaam in dit overzicht. Of u kunt op de website […]

Lees verder →

Lokale activiteiten van de TVN in juni 2023

Nieuwsbrief

In 13 plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats.Wat wordt aangeboden zijn: Openbare lezingen, ledenavonden, cursussen, studie- en meditatie groepen, zoom bijeenkomsten, video’s.Hieronder wordt een overzicht gegeven van de lokale activiteiten in mei 2023, gerangschikt naar plaats.Voor nadere informatie per plaats kun je klikken op de plaatsnaam in dit overzicht. Of u kunt op de website […]

Lees verder →

ER IS – Abstractie, Creatie, Tijd, Ruimte, Materie en Beweging

Nieuwsbrief

. . . een nieuw boek van Jaap Vos, als opvolger van ZIJN IS. 60 pagina’s Bij voldoende belangstelling gaan we drukken (+/- 15 euro p/stuk). Geschreven en vormgegeven om veelheid te ervaren. Abstractie en Creatie, waarna tijd ruimte, materie en beweging ontstaan. Manifestaties en fenomenen die resulteren in vormen van zijn en worden, zowel […]

Lees verder →

Centrum Haarlem van de TVN

Nieuwsbrief

Recent werd door Georges van den Boorn namens de Theosofische Vereniging in Nederland het Centrum Haarlem nieuw leven ingeblazen. Er vinden inmiddels maandelijkse bijeenkomsten plaats waarin theosofische en esoterische onderwerpen besproken worden die ook wel bekend zijn als Oude Wijsheidsleer. Deze verwijst naar de grote waarheden die sinds de dageraad der mensheid in alle tijdperken door wereldleraren […]

Lees verder →

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam mei 2023, update 24/5

Bibliotheek

Arther, J.Occult chronologyby James Arther. – Adyar, Madras, India : The Theosophical Publishing House, 1943. – 63 p. : ill. ; 19 cm.sign.: THE-2-A-1-ARTH-1cTrefw.: theosofie, occultisme, rassen, wortelrassen, kali-yuga, broederschap, Geheime Leer, aarde, rondten, evolutie, kali yuga, woordindex, abide 1 ability 1 able 4 ablest 1 about 21 above 13 absolute 1 absorbed 2 abused […]

Lees verder →

Krishnamurti middagen in de Tolstraat 154, Amsterdam

Nieuwsbrief

Al enige jaren worden er een keer per maand in de bovenzaal van het hoofdkantoor van de TVN video’s getoond en besproken van Krishnamurti, door een klein groepje geïnteresseerden onder leiding van Pim Kuiper. Vanaf 5 maart 2023 zullen deze worden afgewisseld door een nieuwe gespreksgroep, onder leiding van Peter Jonkers getiteld “Old new school”. […]

Lees verder →