TVN Home » Home » Hoe kan ik lid worden van de TVN?

Hoe kan ik lid worden van de TVN?

Als u lid wilt worden van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) dan kunt u daar met een aanvraagformulier een verzoek toe indienen. Hoe dit in zijn werk gaat staat beschreven op de pagina “Lidmaatschap”.

We raden u echter aan zich van te voren goed te oriënteren omtrent wat het lidmaatschap van de TVN en de TVN in haar algemeenheid precies inhouden. Hieronder vindt u een aantal nuttige tips om u goed voor te bereiden.

  • U kunt een informatiepakket aanvragen. Dit is erg handig, want het bevat een heleboel informatie die je later rustig kunt bekijken.
  • U kunt een plaatselijke afdeling bij u in de buurt bezoeken. Het voordeel is, dat je daar de mensen persoonlijk ontmoet. Bovendien kunt u zich een tijdlang zonder verplichting oriënteren, lezingen volgen, meedoen aan gespreksavonden. Sommige afdelingen geven zelfs een oriëntatiecursus in de Theosofie.
  • U kunt via de link op onze website rechtstreeks naar de Bibliotheek of naar de Boekhandel om eens uitgebreid te zien wat voor Theosofische literatuur we in huis hebben. Er is vast wat voor u bij.

Voetnoot

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.