TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Binnenland » Nieuws van het ITC: Lotus House voltooid !

Nieuws van het ITC: Lotus House voltooid !

27 oktober 2019

Op het moment dat deze Nieuwsbrief verschijnt, zal het nieuwe gebouw Lotus House zijn voltooid. Het is zeker een mooi, toekomstbestendig en goed gebouwd huis geworden. Het groene dak bedekt met planten is ook prachtig geworden. Een klein team is betrokken geweest bij de voorbereiding van de inrichting van de kamers. Helaas bleek dat we minder materiaal van het voormalige Arundale House konden gebruiken dan verwacht. Alle matrassen hadden bijvoorbeeld een onaangename en vochtige geur van het voormalige gebouw. Dus moesten we nieuwe kopen.

Fondsenwerving voor Lotus House; wij vragen om uw hulp

Zoals hierboven vermeld, is Lotus House nu klaar: mooi, goed geïsoleerd en met moderne technologie om het energieverbruik te verminderen. Helaas hebben we verschillende tegenslagen ervaren, niet alleen in het bouwproces, maar ook financieel. Omdat we onze gasten niet willen vragen om nog hogere tarieven per kamer dan berekend, vragen we nu met grote tegenzin om uw financiële steun: we zouden uw donaties zeer dankbaar zijn. Zie het bankrekeningnummer hieronder. Veel dank!

Stichting St. Michael, ovv Lotus House: NL42 ABNA 0475 4536 46