TVN Home » Nieuwsbrief » Bibliotheek » Aanwinsten bibliotheek Amsterdam mei 2023

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam mei 2023

11 mei 2023

Arther, J.
Occult chronology
by James Arther. – Adyar, Madras, India : The Theosophical Publishing House, 1943. – 63 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: THE-2-A-1-ARTH-1c
Trefw.: theosofie, occultisme, rassen, wortelrassen, kali-yuga, broederschap, Geheime Leer, aarde, rondten, evolutie, kali yuga, woordindex, abide 1 ability 1 able 4 ablest 1 about 21 above 13 absolute 1 absorbed 2 abused 1 accept 4 accepted 4 accompa…

Bendit, L.J.
The evolution of mind
by L.J. Bendit. – Wheaton, Ill : The Department of Information ; The Theosophical Society in America, [1959]?. – 12 p. ; 16 cm.
LPCo. Ltd 11/59
sign.: THE-2-B-2-BEND-6d
Trefw.: theosofie, evolutie, wetenschap, denken, gedachten, geest, biologie, ontwikkeling

Besant, A.
Ancient ideals in modern life : four lectures delivered at the twenty-fifth anniversary meeting of the Theosophical society, at Benares, December, 1900
by Annie Besant. – London and Benares : Theosophical Publishing Society, 1901. – 145 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-1-BESA-3b
Trefw.: theosofie, idealen, moderne leven, kasten, vrouwen, sociologie, India, leven, systemen, spiritualiteit, onderwijs, goden, religie, woordindex, abandoned 1 ability 2 able 17 abolished 1 abolishing 1 abolition 1 about 19 above 8 abroad 7 absence 3…

Karma
door Annie Besant ; geautoriseerde vertaling uit het Engelsch naar de tweede uitgave door Johan van Manen. – 4e, herz. duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1916. – 64 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 4)
sign.: THE-2-2-BESA-25e
Trefw.: theosofie, karma

Kort begrip der theosofie
door Annie Besant ; vert. uit het Engelsch . – 3e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1899. – 30 p. ; 20 cm. – (Adyar Pamphlets)
Prijs 15 Cent – Aanhangsel. De Theosofische Vereniging ; Lidmaatschap ; Lidmaatschapskosten ; Administratieve Indeeling ; Lijst van Loges en Centra der Nederlandsche Afdeeling, Febr. 1899 ; Boeken over theosofie.
sign.: THE-2-2-BESA-26c
Trefw.: theosofie, inleidingen, beginselen, gebieden, reïncarnatie, karma, broederschap, Theosofische Vereniging, geschiedenis

Leer des harten
door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door K.W. v.d. G.H.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 64 p. ; 18 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-27c
Trefw.: theosofie, meditaties, hart, leer, aforismen

De meest gevaarlijke secte
door Annie Besant. – Weltevreden : N.V. Indonesische Drukkerij, 1921. – 61 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-2-BESA-33a
Trefw.: theosofie, sekten, occultisme, esoterie, vrijmetselarij, jodendom

Het pad van leerlingschap : vier lezingen, gehouden op het twintigste jaarfeest van de Theosofische Vereeniging, te Adyar, Madras, 27, 28, 29 en 30 december 1895
door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. [A.J.K.]. – [herdruk]. – Amsterdam : Naaml. Vennootschap Theosofische Vereenigings Uitgeversmaatschappij, 1923. – [5], 181 p. ; 22 cm.
Vert. van: The path of discipleship. – 1896. – 1e dr. van de Nederlandse vert.: 1903
sign.: THE-2-2-BESA-50b
Trefw.: theosofie, Pad, leerlingschap, discipelschap, karma-yoga, religie, yoga, hindoeïsme, geest, meditatie, karakter, inwijdingen, wetenschap, mensheid, ontwikkeling, evolutie, loutering, denkvermogen, overpeinzingen, karakter, proefpad, mensheid, esoterie, o…

Spiritual life for the man of the world : a lecture delivered in the City Temple, London, Thursday, October 10th, 1907
by Annie Besant. – London : The Theosophical Publishing Society, 1908. – 19 p. ; 19 cm.
(Reprinted from the Christian Commonwealth.) – London : The Theosophical Publishing Society, 161, New Bond Street, W., 1908
sign.: THE-2-1-BESA-281
Trefw.: theosofie, spiritualiteit, lezingen, woordindex, ability 1 able 3 about 1 absence 1 abstractly 1 accept 1 accepting 1 accommodate 1 accomplishment 1 accorded 1 accumulating 1 achieve 1 achieved 1 achievement 1 acquaintance 1 action 6 acti…

Veranderende toestanden (the changing world) : vijftien voordrachten in mei, juni en juli 1909, te London gehouden
door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – 236 p. ; 23 cm.
Op omslag: Komende veranderingen ; Geauthoriseerde uitgave ; Typ. Duwaer & van Ginkel, Amsterdam
sign.: THE-2-2-BESA-71
Trefw.: theosofie, religie, godsdienst, wetenschap, kunst, maatschappij, toekomst, broederschap, rassen, komende christus, J. Krishnamurti, wereldleraar, bewustzijn, onderrassen, sacramenten, witte lotusdag, theosofische vereniging

De wet van wederbelichaming
uit de geschriften van Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – 4-7e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 19XX. – 30 p. ; 15 cm.
Oorspr. titel: The law of rebirth ; Op schutblad: “De eerste waarheid – de ziel des menschen is onsterfelijk, en haar toekomst is de Toekomst van iets, dat wat groei en heerlijkheid betreft geen grenzen heeft” ; Typ. Duwaer & Van Ginkel, Amsterdam
sign.: THE-2-2-BESA-86a
Trefw.: reïncarnatie, wedergeboorte, wederbelichaming, ladder des levens, vroegere levens, vorige levens, onsterfelijkheid, toekomst, ziel, herinneringen, bijbel, bewijzen, religie

De zeven beginselen van den mensch
Annie Besant ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene en verbeterde uitgave (15e duizend) door Johan van Manen. – 3e herziene Hollandsche uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1904. – 126 p. : ill. ; 16 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. 1)
sign.: THE-2-2-BESA-91d
Trefw.: theosofie, zeven beginselen mens, samenstelling van de mens, stoffelijk lichaam, etherisch dubbel, prana, begeerte lichaam, manas, atma-buddhi, monade, zevenvoudigheid, leven, tijd, voordrachten, Bradlaugh, politiek woordindex – aangaande 2 acht 3 a…

Blavatsky, H.P.
Foundations of esoteric philosophy : from the writings of H.P. Blavatsky
H.P. Blavatsky ; arranged with a forew. and notes by Ianthe H. Hoskins. – 2nd ed., revised. – London, Adyar, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 1990. – 68 p. ; 21 cm. – appendix.
ISBN 0722910029
sign.: THE-1-1-BLAV-20c
Trefw.: theosofie, wetten, basisgedachten, grondstellingen, Geheime Leer, studies, commentaren, Akasha, Brahman, Demiurg, Dhyan Chohans, Dzyan, Fohat, Karana, Karma, Mahamaya, Mahat, Manas, Manvantara, Maya, Mulaprakriti, Nastika, Parabrahman, Prakriti, Pralaya,…

Isis unveiled [1901] : a master key to the mysteries of ancient and modern science and theology
by H.P. Blavatsky. – 6th ed. – New York : J.W. Bouton ; Bernard Quaritch, 1901. – [10], iv, 692 p. ; 24 cm. – (Isis Unveiled ; Vol. II. – Theology) – index.
sign.: THE-1-1-ISIS-13II

by H.P. Blavatsky. – 6th ed. – New York : J.W. Bouton ; Bernard Quaritch, 1901. – xlv, 628 p. ; 24 cm. – (Isis Unveiled ; Vol. I. – Science)
sign.: THE-1-1-ISIS-13I

Böhme, J.
Six theosophic points and other writings
Jakob Boehme ; with an introductory essay by Nicolas Berdiyaev ; translated by John Rolleston Earle. – 3rd pr. – Michigan : The University of Michigan Press, 1971. – xli, 208 p. ; 21 cm. – (Ann Arbor paperbacks ; AA 17)
ISBN 0472060171
sign.: ESO-14-1-BOHM-19a
Trefw.: esoterie, theosofie, wereld, licht, eeuwigheid, natuur, geest, goddelijkheid, begeerte, woordindex, abandon 8 abandoned 3 abandoning 2 abandonment 1 abandons 6 abide 1 able 12 abode 2 abolish 1 abomination 4 abominations 1 about 11 above 16 …

Broek, P.W. v.d.
Leerboek der exoterische theosofie : voor eerstbeginnenden
samengesteld door P.W. van den Broek, lid der Theos. Vereeniging. – Semarang : Semarang-Drukkerij en Boekhandel H.A. Benjamins ; voorheen v. Asperen v.d. Velde, ca. 1915. – 658 p. ; 23 cm. – naschrift, errata.
sign.: THE-2-B-1-BROE-1a
Trefw.: theosofie, inleiding, vereniging, leer, lichaam, beginselen, mens, werelden, leven na de dood, karma, reïncarnatie (p. 351-389), evolutie, hierarchieën, yoga

Brunés, T.
Energiebronnen in de oudheid
Tons Brunés ; met een voorwoord van Erich von Däniken ; [vertaald uit het Deens door W.J. Martens]. – Bussum : De Kern, 1979. – 181 p., [8] p.. : ill. ; 23 cm.
Vert. van På sporet af fortidens kraftkilder : energi og hemmelige broderskaber. – Kopenhage : Borgen, 1976 – literatuurlijst.
ISBN 9032500279
sign.: RAN-8-6-BRUN-1
Trefw.: kosmologische beschouwingen, buitenaards leven, energiebronnen, oudheid

Burki, R.
Begegnung mit Dr. Otoman Zar-Adusht Ha’nish : Erinnerungen, Berichte, Gedanken, Betrachtungen
von Robert Burki. – 1. Aufl. – Muri/Bern ; Karlsruhe : Deutsche Mazdaznan Bewegung, 1977. – 30 p. : portr. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-BURK-1 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, Otoman Zar-Adusht Ha’nish

Buschmann, A.
Bodenverjungung durch Kali, Steinmehl und Bittersalz
Auszug aus “Der Gartenbau” von Arthur Buschmann ; zusammengestellt von Walter Trautwein. – Karlsruhe : Wasserman-Arbeitsgemeinschaft, 1997. – 16 p. ; 21 cm. – Verzeichnis der Fussnoten.
sign.: ESO-13-1-BUSC-3 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid

Codd, C.M.
Het pad van de leerling
door Clara M. Codd ; [vert. uit het Engels Wil Burger]. – Amsterdam : Uitgeverij van de Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1970. – 286 p. ; 19 cm.
Vert. van: The way of the disciple. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1964 – naschrift, aanhangsel.
sign.: THE-2-C-2-CODD-11c
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, v…

Theosophy as the masters see it : being an account of the society and its work as outlined in the letters from the masters of the wisdom
by Clara M. Codd. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1953. – viii, 369 p. ; 19 cm. – Appendix: Some words on daily life.
sign.: THE-2-C-2-CODD-18a
Trefw.: theosofie, Pad, leerling, discipel, broederschap, adepten, occultisme, schakels, leerlingschap, inwijdingen, mysteriën, kennis, vermogens, wetten, esoterie, leerlingschap, onzelfzuchtigheid, deugden, moed, wil, intelligentie, geesteljk inzicht, viveka, v…

Collins, M.
Our glorious future : the interpretation of “Light on the Path”
by Mabel Collins. – Edinburgh : Theosophical Book Shop, 1917. – 115 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-6-COLL-23a
Trefw.: theosofie, toekomst, Licht op het pad, interpretaties, commentaren, discipelen, Logos, zelfstudie, contemplatie, transmutaties, begeerte

Cooper, I.S.
Methods of psychic development
by Irving S. Cooper ; foreword by C.W. Leadbeater. – (second edition). – Adyar, Madras, India : The Theosophist Office, 19XX. – iii, 113 p. ; 20 cm. – (Manuals of Occultism ; No. 1)
sign.: THE-2-C-1-COOP-2
Trefw.: theosofie, psychische ontwikkeling, astrale wereld, telepatie, mediums, bewustzijn, helderziendheid

Das, B.
De wetenschap der aandoeningen
door Bhagavan Das ; uit het Engelsch vertaald door A. Terwiel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1905. – XVI, 160 p. ; 20 cm.
Vert. van: The science of the emotions. – London and Benares : Theosophical Publishing Society , 1900 ; Typ. Duwaer & Van Ginkel, Amsterdam – lijst van verwijzingen.
sign.: THE-2-8-DAS-21b
Trefw.: theosofie, aandoeningen, emoties, wetenschap, kunst, gevoelens, liefde, begeerte, smart, bewustzijn, woordindex, aan 262 aanbevelenswaardige 1 aanbiddende 3 aanbidder 1 aanbidding 13 aanblik 3 aanbreken 1 aanbrengt 1 aandacht 21 aandachtig 1 aa…

Devi, R.
Over opvoeding
door Rukmini Devi ; [vert. uit het Engels]. – overdruk. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1956. – 9 p. ; 24 cm.
Overdruk uit Theosofia Maart/April 1956
sign.: THE-2-D-1-DEVI-6

door Rukmini Devi ; [vert. uit het Engels]. – overdruk. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1956. – 9 p. ; 24 cm.
Overdruk uit Theosofia Maart/April 1956
sign.: THE-2-D-1-DEVI-6a

door Rukmini Devi ; [vert. uit het Engels]. – overdruk. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 1956. – 9 p. ; 24 cm.
Overdruk uit Theosofia Maart/April 1956
sign.: THE-2-D-1-DEVI-6b
Trefw.: theosofie, opvoeding, leraren, kinderen, emoties, kunst

Dhammapada
De Dhammapada : met verklarende aantekeningen en een korte verhandeling over Buddha’s denken
[vert. uit het Engels] ; voorwoord De Uitgevers. – Amsterdam : Stichting Theosofie, 1973. – V, [2], 148 p. ; 15 cm.
Oorspr. uitg.: Alhambra, California : The Cunningham Press, 1955
sign.: REL-12-2-DHAM-1a
Trefw.: religie, boeddhisme, Boeddha, leringen, Dhammapada

Fullerton, A.
Theosofie de godsdienst van Jezus
door Alexander Fullerton ; vert. [uit het Engels] door Th. B. ; [bandontwerp Johannes L.M. Lauweriks]. – 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1906. – 32 p. : ill. ; 19 cm. – (Theosofische Brochures)
Vert. van: Theosophy, the religion of Jesus. – New York : Aryan Press, 1890
sign.: REL-6-9-FULL-1a
Trefw.: theosofie, religie, godsdienst, Jezus, esoterisch christendom

Groot, H.
Waarom theosofie? : (inleidende besprekingen over een aantal elementaire theosofische leerlingen)
door H. Groot. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1939. – VI, 200 p. : fig. ; 20 cm. – index.
sign.: THE-2-G-1-GROO-5
Trefw.: theosofie, inleiding, reïncarnatie, cyclussen, karma, evolutie, hiërarchieën, zevenvoudige samenstelling, slaap en dood, gedachtekracht

Hanish, O.Z.A.
Andachts-Ordnung
O.Z. Hanish. – z.p. : z.u., 19XX. – [7] p. : muziek. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-HANI-100

O.Z. Hanish. – z.p. : z.u., 19XX. – [7] p. : muziek. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-HANI-100a
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, muziek, concentratie

Madaznan personal diagnosis
introduction V. Hammerton ; a translation of Pierre Martin’s “Diagnostic phrenologique du temperament” which is based on lectures given in English by Dr. O.Z. Hanish. – z.p. : z.u., 198X?. – 28 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-HANI-99 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid

Mazdaznan Frauenpflege
nach Dr. O.Z.A. Hanish ; zusammengestellt und bearbeitet durch: G. Schroder, M. Trautwein. – Karlsruhe : Selbstverlag der Wasserman-Arbeitsgemeinschaft, 2000. – 19 p. : ill. ; 21 cm. – Literatur-Uberblick, Stichwortverzeichnis.
sign.: ESO-13-1-HANI-96 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid, vrouwen

Mazdaznan Mannenpflege
nach Dr. O.Z.A. Hanish ; zusammengestellt und bearbeitet durch: G. Schroder, M. Trautwein. – Karlsruhe : Wasserman-Arbeitsgemeinschaft, 2000. – 31 p. : ill. ; 21 cm. – Literatur-Uberblick.
sign.: ESO-13-1-HANI-97 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid, mannen, lichaamsverzorging

Mazdaznan was es ist un was es mir bietet
von Dr. O.Z.A. Hanish ; Deutsch von Dr. O. Rauth. – Stuttgart ; Hannover ; Kiebitzrain : Verlag der Silberstreifen ; Verlag Mazdaznan – Ruf an die Welt, 19XX. – 4 p. ; 21 cm.
Op achterzijde: Sag’s heut ; Deutsches Manthra
sign.: ESO-13-1-HANI-95
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, flyers

Umriss und Grundprinzip der Meisterlehre : (Nach einem Vortrag an der Gahanbar 1978 Bad Homburg) ; Harmonische Lebensqualitat aus Selbsterkenntnis
Heinrich Beglinger ; nach Dr. O.Z.A. Hanish. – Zurich : Heinrich Beglinger, 1978. – 9 p. ; 21 cm. – Literatur-Hinweis.
sign.: ESO-13-1-HANI-98 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, meestergedachte

Hanson, V.
H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine : commentaries on her contributions to world thought
edited by Virginia Hanson ; introduction by Joy Mills. – Adyar ; Wheaton ; London : The Theosophical Publishing House, 1971. – xv, 227 p. ; 22 cm. – notes, appendix.
ISBN 0835673200
sign.: THE-4-4-HANS-1
Trefw.: theosofie, biografieën, H.P. Blavatsky, geschiedenis, Geheime Leer, Theosofische Vereniging

Heer, J. de
Theosofie : ster in het Oosten / Joh. de Heer. Antroposofie / F.V. Schalkwijk
door Joh. de Heer ; door F.V. Schalkwijk . – 4de verm. dr. – Zeist : Zoeklicht-Boekhandel, [ca. 1925]. – 63 p. : ill. ; 21 cm.
Uittreksel uit: Antichristelijke stroomingen door Joh. de Heer (Red. van het Zoeklicht)
sign.: THE-5-1-HEER-2a
Trefw.: theosofie, kritieken, religie, antichrist, drie zwarte draden, drie gouden draden, godzaligheid, Theosofisch Genootschap, reïncarnatie, karma, vrouwen, God, Christus, wonderen, vegetarisme, wierook, afgoden, De Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnam…

Heindel, M.
The vital body
by Max Heindel. – 2nd pr. – Oceanside, California ; London : The Rosicrucian Fellowship ; L.N. Fowler, 1971. – 198, [2] p. ; 20 cm. – bibliography.
sign.: ESO-5-3-HEIN-115a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, evolutie, gezondheid, ziekten, dromen, dood, onzichtbare werelden, wedergeboorte, dieren, planten, spirituele ontwikkeling, gebed, rituelen, oefeningen, inwijdingen, Jezus, vitale lichaam, begeerte, bewustzijn, woordin…

Hettema, Y.
Gezond leven
door Y. Hettema, arts. – Hilversum : Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Natuurgeneeskundige Ziekenhuizen en Herstellingsoorden, [1929]. – 16 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-5-1-HETT-5
Trefw.: gezondheid

Voedingsleer
door arts Y. Hettema. – Soest : Ned. Vereeniging voor Natuurgeneeswijze, [ca.1932]. – 22 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-5-1-HETT-4
Trefw.: gezondheid, voedingsleer

Hodson, G.
Clairvoyant research and the life after death
a report of a lecture by Geoffrey Hodson. – London : The Theosophical Publishing House, 1935. – 30 p. ; 19 cm.
Delivered at Cardiff on april 14, 1935
sign.: THE-2-H-2-HODS-16b
Trefw.: theosofie, helderziendheid, onderzoek, leven na de dood, onsterfelijkheid, reïncarnatie

International
International “Federation of Nations” Gahanbar in the Conway Hall, Red Lion Square Holborn-London-W.C.I at Eastertide, 1939 ; April 6th, 7th, 8th, 9th and 10th
London : The British Mazdaznan Association, 1939. – [24] p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-INTE-2 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan

Jinarajadasa, C.
How we remember our past lives : and other essays on reincarnation
by C. Jinarajadasa. – Adyar, Madras, India : Theosophical Publishing House, 1915. – 100 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-10-JINA-45
Trefw.: theosofie, herinneringen, vorige levens, reïncarnatie, essays, natuur, evolutie, woordindex, abilities 2 ability 10 able 7 abnormal 2 abolish 1 aborigine 1 about 10 above 2 absence 1 absolutely 1 abuses 1 ac 6 academic 1 accents 1 accept 1 …

Theosophy and modern thought : four lectures delivered at the thirty-ninth annual convention of the Theosophical Society, held at Adyar, Madras, december, 1914
by C. Jinarajadasa. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1915. – 171 p. : ill. ; 19 cm.
Bevat: I. Theosophy and the problem of heredity ; II. History in the light of reincarnation ; III. The basis of art expression ; IV. The search for reality
sign.: THE-2-10-JINA-114a
Trefw.: theosofie, filosofie, moderne denken, geschiedenis, reïncarnatie, kunst, werkelijkheid, woordindex, abate 1 abbozzi 1 abeyance 1 abide 2 abides 1 abiding 1 ability 2 able 2 abnegation 1 abnormal 2 abnormally 1 abode 2 abodes 1 abolish 2 abo…

Kruisheer, J.
Esoterische Studiën ; 2: De vereisten voor het pad
J. Kruisheer. – Amsterdam : N.V. Drukkerij Duwaer, [ca.1935]. – 18 p. ; 21 cm. – (Esoterische Studiën ; 2. De vereisten voor het pad)
Bevat: I. Viveka ; II. Vairagya ; III. Shatsampati ; IV. Shatsampati (vervolg) ; V. Moemoeksha
sign.: THE-2-K-1-KRUI-15IIa
Trefw.: theosofie, esoterie

Leadbeater, C.W.
The power and use of thought
C.W. Leadbeater. – 7th repr. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1987. – 28 p. ; 19 cm.
Printed at the Vasanta Press, The Theosophical Society, Adyar, Madras 600 020, India
ISBN 8170590639
sign.: THE-2-5-LEAD-45e

C.W. Leadbeater. – 8th repring. – Adyar, Wheaton, London : The Theosophical Publishing House, 1992. – 28 p. ; 18 cm.
Printed at the Vasanta Press, The Theosophical Society, Adyar, Madras 600 020, India
ISBN 8170591902
sign.: THE-2-5-LEAD-45f
Trefw.: theosofie, helderziendheid, waarnemingen, gedachtenkracht, woordindex, able 1 about 17 above 3 absence 1 absolute 2 absolutely 3 accordance 1 according 2 account 3 accumulate 1 accumulated 1 accumulating 1 accurately 1 accustomed 3 acquaint…

Telepathy and mind-cure : a lecture delivered in Steinway Hall, Chicago
C.W. Leadbeater. – London : The Theosophical Publishing House, 1903. – 24 p. ; 22 cm.
Eerder verschenen onde de titel van: The rationale of telepathy and mind-cure : a lecture delivered in Steinway Hall, Chicag. – London : Theosophical Publishing Society, 1903
sign.: THE-2-5-LEAD-57b
Trefw.: theosofie, helderziendheid, telepathie, onderzoek, waarnemingen, evolutie, gezondheid

Lebeau, C.
Exlibris J. Kerkhoven
Chris Lebeau. – z.p. : z.u., 190X?. – 1 p. : ill. ; 15,5 x 9,5 cm.
sign.: RAN-1-2-LEBE-1
Trefw.: kunst, Chris Lebeau, theosofie, ex-librissen, J. Kerkhoven

Linton, G.E.
Readers guide to “The mahatma letters to A.P. Sinnett”
compiled and edited by George E. Linton and Virginia Hanson. – Adyar, Wheaton, London : Theosophical Publishing House, 1972. – xx, 308 p. ; 23 cm. – study notes, appendices.
ISBN 0835674819
sign.: THE-1-11-LINT-1c
Trefw.: theosofie, mahatma-brieven, meesters

Maanen, M. van
Theosofie als kennis, liefde en handeling
een schets door M. van Maanen. – [Amsterdam] : [Theosofische Vereenigings Uitg.-Mij], 1925. – 40 p. ; 20 cm.
Een woord vooraf. Helder, Juli 1925, M. van Maanen ; Wezen en doel van theosofie ; Theosofie als kennis ; Theosofie als liefde ; Theosofie als handeling
sign.: THE-2-M-1-MAAN-1b
Trefw.: theosofie, kennis, liefde, handeling, mens, wereld, lichaam, woordindex, aan 63 aanbidders 1 aanbied 1 aanblazen 1 aanbreken 2 aandrangen 1 aandrijvend 1 aangaande 2 aangaat 2 aangeduid 1 aangenomen 2 aangetrokken 5 aanleg 1 aanneemt 1 aann…

Man
Man and death : a brief outline of the late F.W.H. Myers’ work, “Human personality and its survival of bodily death,” with a critical review and commentary
published for the Northern Federation, Theosophical Society, by Percy Lund, Humphries & Co., The Country Press, Bradford. – Bradford ; London : Percy Lund, Humphries & Co., The Country Press, 1904. – 32 p. ; 18 cm.
Price sixpence ; July, 1904 ; Being a condensed report of a conference of The Northern Federation of Theosophical Branches, held at Harrogate, May 28-29, 1904
sign.: RAN-6-1-MYER-5
Trefw.: dood, leven, gebieden van bewustzijn

Mazdaznan
Mazdaznan pedagogics
Holywell Green, Nr. Halifax, Yorks : Madaznan Training Home, 198X?. – 12 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-PEDA-1 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, pedagogiek, opvoeding

Mazdaznan-Pflegemittel
Bockenem : Lichtweg-Arbeitsgemeinschaft, 1997. – 23 p. : ill. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-13-1-PFLE-1997 (DOOS046)

Bockenem : Lichtweg-Arbeitsgemeinschaft, 2004. – 31 p. : ill. ; 21 cm. – index.
sign.: ESO-13-1-PFLE-2004/5 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan

Muller, N.
Die Geschlechtspflege der Mannes
von Dr. med. Nik. Muller ; herausgegeben von der Internationalen Mazdaznan-Tempel-Gemeinschaft. – Herrliberg (Zurich) : Aryana-Druckerei, 19XX. – 7 p. ; 18 cm.
“Der Ruf Mazdaznan ; guter Gedanke ; gutes Wort ; gute Tat” – Weitere Schriften im Verlag der Mazdaznan-Zentrale Herrliberg (Zurich).
sign.: ESO-13-1-MULL-2 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid, lichaamsverzorging, mannen

Ortt, F.
Innerlijke vrede
door Felix Ortt. – [Apeldoorn]? : [Harmonia}?, [195X?]. – 15 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-66
Trefw.: innerlijke vrede, geluk

Het leven na de dood
door Felix Ortt. – [Apeldoorn]? : [Harmonia}?, 195X?. – 36 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-65
Trefw.: leven na de dood, reincarnatie

Ons levensdoel
door Felix Ortt. – [Apeldoorn]? : [Harmonia}?, [195X]?. – 22 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-67
Trefw.: levensdoel

Ortt-Zeijlemaker, M.Th.
Herinnering aan Ir. Felix Ortt
M.Th Ortt-Zeijlemaker. – z.p. : z.u., [ca. 1959]. – 8 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: RAN-9-2-ORTT-67
Trefw.: Felix Ortt

Osiris : boletim da Sociedade Teosófica de Portugal [Tijdschrift]
1973.
Trefw.: theosofie, tijdschriften, Portugal

Pilger, L.
Finde dich in dir! : ein Wegweiser fur Jedermann
von Ljuba Pilger. – Hannover : Verlag Mazdaznan – Ruf an die Welt, 1980. – 16 p. ; 21 cm. – Weiterfuhrende Literatur.
sign.: ESO-13-1-PILG-1 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan

Purucker, G. de
De dood en daarna
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S. ; International Study-centre for Independent Search for Truth, 1985. – 67 p. ; 15 cm.
Oorspr. titel: Death – and afterwards. – The Theosophical Path, april 1935 ; The Theosophical Forum, april 1936
sign.: THE-3-2-PURU-8
Trefw.: theosofie, dood, leven na de dood, sterven, reïncarnatie, slaap, kâma-loka, ego, jâgrat, swapna, sushupti, angsten, stoffelijk lichaam, devachan, wederbelichaming, astrale licht, elementalen

H.P. Blavatsky : het mysterie
door Gottfried de Purucker ; in samenw. met Katherine Tingley ; [vert. uit het Amerikaans ; voorw. door Helen Todd … [et al.] ; voorw. bij de Nederlandse vert. D.J.P. Kok] . – Den Haag : Stichting ISIS, cop. 1978. – 312 p. ; 22 cm.
Vert. van: H.P. Blavatsky : the mystery. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1974
ISBN 9070163144
sign.: THE-3-2-PURU-62a
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, mysterie, spiritualiteit, psychologie, licht, god, wetenschap, hierarchie, natuur, onzichtbare werelden, evolutie, mens, karma, reïncarnatie, wederbelichaming

The Mahatmas and genuine occultism
by G. de Purucker ; cover design by Margaret Geiger. – 2d ed., revised and edited. – San Diego, Calif : Point Loma Publications, cop. 1972. – 73 p. ; 18 cm.
ISBN 01300407
sign.: THE-3-2-PURU-30a
Trefw.: theosofie, mahatma’s, mahatma-brieven, occultisme, wijsheid, mysterie-scholen, inwijdingen

De meesters en het pad van het occultisme
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1976. – 107 p. ; 15 cm.
Vert. van: The masters and the path of occultism. – Point Loma, Calif. : The Theosophical University Press, 1939 – aanbevolgen theosofische literatuur over dit onderwerp.
sign.: THE-3-2-PURU-32b
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, mahatma-brieven, wijsheid, leringen, Pad, De Geheime Leer, occultisme, mysteriescholen, inwijdingen, heilige jaargetijden, Paasfeest

Redfern, T.H.
Getting ready for 1975 : the Blavatsky lecture delivered at the annual convention of the Theosophical Society in England at Besant Hall, London May 20th, 1961
T.H. Redfern. – London : The Theosophical Publishing House, 1961. – 24 p. ; 22 cm. – notes and references.
sign.: THE-2-R-1-REDF-3
Trefw.: theosofie, toekomst

Reepmaker, M.
Wat is theosophie?
door M. Reepmaker. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1900. – 116 p. : ill. ; 21 cm. – bijlagen, boeken over theosofie.
sign.: THE-2-R-1-REEP-2
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, H.P. Blavatsky, doeleinden, Theosofische Vereniging, geschiedenis, broederschap, evolutie, ziel, reïncarnatie, gedachtekracht, religie, esoterie, vrijmetselarij, occultisme, spiritisme, Logos, bollen, ronden, levenstroom, …

Reinkarnatie
Reinkarnatie de herhaalde wedergeboorte der menschelijke ziel in nieuwe lichamen op aarde (een schets)
z.p. : z.u., 189X?. – 2 p. ; 22 cm.
Op achterkant: De doeleinden der Theosofische Vereeniging
sign.: RAN-6-7-REIN-8
Trefw.: reincarnatie, theosofie, flyers

Ros-Vrijman, W.A.L.
Is theosofie anti-christelijk?
door Mevr. W.L. Ros-Vrijman ; de Bewerker. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, ca. 1925. – 32 p. ; 17 cm.
Het volgende boekje is een bescheiden poging om den hoofdinhoud weer te geven van de buiten-gewoon bezielende en leerrijke voordracht, door Mevr. W.L. Ros-Vrijman op donderdagavond 30 april te Ommen gehouden 30 april – De drie doeleinden der Theosofische Vereniging.
sign.: THE-2-R-1-ROSV-3b
Trefw.: theosofie, christendom, kritieken, God, leven, mens, godsdienst, religie, geloof, goddelijkheid, wijsheid, woordindex, aan 41 aangekweekt 1 aangenomen 2 aanhangsel 1 aanmerking 1 aanmoedigen 1 aannam 1 aanraking 1 aanschijns 1 aantal 3 aanteeke…

Schuver, C.J.
De Bhagavad-Gîtâ : of des heeren lied
metrisch vertaald door Chr. J. Schuver. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis” ; W. Symons & Co, 19XX. – XVI, 111 p. ; 16 cm. – aantekeningen.
sign.: REL-11-3-SCHU-1e
Trefw.: religie, hindoeïsme, Bhagavadgita, theosofie, Lied des Heren

Shearman, H.
Een benadering van het occulte
Hugh Shearman ; vertaling [uit het Engels] A.J.H. van Leeuwen. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1960. – 140 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: An approach to the occult. – Adyar : The Theosophical Publishing House, 1959
sign.: THE-2-S-2-SHEA-2a
Trefw.: esoterie, theosofie, occultisme, wielen, heelallen, exoterie, C.W. Leadbeater, A. Besant, atoom, Mahatma-brieven, individu, Krishnamurti, vrijheid, religie, evolutie, riten, dood, broederschap, Pad

Skolimowski, H.
Het theater van de geest
Henryk Skolimowski ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Manda Plettenburg m.m.v. A. Spijker-Bouuaert]. – Den Haag : Mirananda, 1992. – 170 p. : fig. ; 21 cm.
Vert. van The theatre of the mind : evolution in the sensitive cosmos. – Wheaton, Ill. : The Theosophical Publishing House, 1984 – index.
ISBN 906271823X
sign.: RAN-2-1-SKOL-6
Trefw.: filosofie, theosofie, evolutie

Statuten
Statuten der Amsterdamsche Loge van de Theosofische Vereniging Nederlandsche Afdeling (gevestigd te Amsterdam) ; Huishoudelijk Reglement
Amsterdam : Theosofische Vereniging, 1955. – 15 p. ; 15 cm.
Op omslag: Statuten en Huishoudelijk Reglement der Amsterdamsche Loge van de Theosofische Vereniging Nederlandsche Afdeling
sign.: THE-4-3-STAT-3
Trefw.: theosofie, statuten, huishoudelijk reglementen

Steiner, C.M.
Weltfrieden? : Werden Frauen erreichen, was Männern bisher mißlang?
von Charlotte M. Steiner. – 1. Aufl. – Karlsruhe : Deutsche Mazdaznan Bewegung, 1974. – 16 p. ; 21 cm. – Literaturhinweise.
sign.: ESO-13-1-STEI-1 (DOOS046)
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, wereldvrede, vrouwen

Steiner, R.
De trappen van het hogere bewustzijn : imaginatie-inspiratie-intuïtie
Rudolf Steiner ; vert. uit het Duits door Anna van Fastenhout ; ten geleide Ate Koopmans. – Zeist : Vrij Geestesleven , 1982. – 63 p. ; 21 cm.
Vert. van Die Stufen der höheren Erkenntnis. – Dornach : R. Steiner Verlag, 1959
ISBN 9060380355
sign.: ESO-9-4-STEI-133
Trefw.: esoterie, antroposofie, meditatieve scholingsweg, drie stadia

Stevenson, I.
The evidence for survival from claimed memories of former incarnations
the winning essay of the contest in honour of William Jones by Ian Stevenson. – Tadworth, Surrey : M.C. Peto, 1961. – 43 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-7-STEV-2a
Trefw.: reïncarnatie, wetenschap, theosofie, metempsychose, leven na de dood, filosofie, wetenschap

Stone, R.
Werken aan je gezondheid : een bewuste gezonde levensstijl
Dr. Randolph Stone. – [Wapenveld] : Stichting Polariteit Nederland, 1962. – 59 p. ; 21 cm.
Een verzameling van enkele kranteartikelen, geschreven voor en gepubliceerd in “The Tribune” in Ambala, India in 1962
sign.: RAN-5-1-STON-1
Trefw.: gezondheid

Sypkens, T.
Mazdaznan panopraktiek : kompressen, massage en adem [dvd]
door Tammo Sypkens. – Volendam : T. Sypkens, 2004. – ?? min. ; 20 x 14 cm.
Op schijfje: Mazdaznan Panopraktiek, presentatie: T. Sypkens, Volendam, 15-11-2004
sign.: DVD0250
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, gezondheid, dvd’s

Taub-Bynum, E.B.
The family unconscious : an invisible bond
E. Bruce Taub-Bynum ; foreword by S. Krippner. – Wheaton, Madras, London : The Theosophical Publishing House, 1984. – xvi, 230 p. ; 21 cm. – (A Quest Book) – appendix, notes, glossary, index.
ISBN 0835605825
sign.: RAN-3-2-TAUB-1a
Trefw.: familie, theosofie, samenleving, psychologie, dromen, yoga, biofeedback, chakra’s, bewustzijn, ego, energie, psi, neurologie, Jung

Theosofie
Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk
door verschillende schrijvers ; voorwoord de uitgevers ; [vert. uit het Engels]. – 1e bundel, 1e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1908. – VII, 151 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-M-1-MAN-2b
Trefw.: theosofie, toegepaste theosofie, socialisme, marxisme, politiek, economie, maatschappij, Theosofische Vereniging, vrijheid, gelijkhheid, broederschap, kapitalisme

Thierens, A.E.
Leerboek der astrologie I. (Berekeningen en tafels)
tekst door A.E. Thierens ; tafels van Alan Leo. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1909. – VII, 212 p. : ill. ; 26 cm. – (Leerboek der Astrologie ; I. Berekeningen en tafels)
sign.: RAN-7-6-THIE-1
Trefw.: astrologie, berekeningen, theosofie, huizen, horoscoop, geboorte, maan, zodiac, ascendant, planeten, aspecten, woordindex, aandacht 7 aanduiden 2 aanduiding 2 aanduidt 2 aangebracht 2 aangedaan 2 aangeduid 5 aangegeven 14 aangenomen 13 aangeven …

Twee Werkers
De geest van het ongeborene
door Twee werkers ; geauth. vert. [uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, [1925]. – 144 p. ; 16 cm.
Vert. van: The spirit of the unborn. – Hollywood ; Los Angeles, Cal. : Starlight Pub. Co., 1918
sign.: THE-2-T-1-TWEE-1b
Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, religie, embryo, ongeboren geest, reincarnatie

Übung
Übung macht den Meister [dvd]
Karlsruhe : Jens Trautwein Naturwaren, 2011. – 133 min. ; 13 x 13 cm.
Übung macht den Meister, DVD-Video, Mazdaznan Übungen + Textheft – Begleitheft zur CD und DVD ; mit Liedtexten und Übungserklärungen. – 39 p.
sign.: DVD0251
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, oefeningen, dvd’s

Wadia, B.P.
Growth through service
by B.P. Wadia. – New York : The Theosophical Association of New York, 1922. – 33 p. ; 19 cm. – a systematic course of reading arranged for The Theosophical Association of New York.
sign.: THE-2-W-1-WADI-10
Trefw.: theosofie, innerlijke groei, dienstbaarheid

Waldburger-Langhans, J.
Was ist Mazdaznan?
Verantwortlich: Johannes und Hedwig Waldburger-Langhans. – Lehrheim in Herisau : Mazdaznan-Ostschweiz, 198X?. – [4] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-WALD-1

Verantwortlich: Johannes und Hedwig Waldburger-Langhans. – Lehrheim in Herisau : Mazdaznan-Ostschweiz, 198X?. – [4] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-13-1-WALD-1a
Trefw.: esoterie, Mazdaznan, flyers

Wedgwood, J.I.
Meditatie voor eerstbeginnenden
door J.I. Wedgwood ; geauthoriseerde vertaling [uit het Engels] A.J.K.. – 2e dr. – Amsterdam : Theosofische Vereenignigs Uitgeversmaatschappij, 1923. – 58 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-7-20-WEDG-2c
Trefw.: meditatie,theosofie, ontspanning, psychische ontwikkeling, ademhaling, karakter, bewustzijn, concentratie, oefeningen

Wood, E.
The new theosophy
by Ernest Wood. – Wheaton, Illinois : The Theosophical Press, 1929. – 89 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-W-2-WOOD-29
Trefw.: theosofie, nieuwe theosofie