TVN Home » Nieuwsbrief » De Yoga van Jezus – 23 maart 2023

De Yoga van Jezus – 23 maart 2023

12 maart 2023

Deze online lezing via Zoom wordt gegeven door José van der Loop www.yogafilosofie.nl in samenwerking met de Theosofische Vereniging in Nederland www.theosofie.nl 

De Yoga van Jezus


Op donderdag 23 maart van 19.30-21.30 uur geeft José ’s avonds een online lezing via Zoom over ‘De Yoga van Jezus’, waarin wordt ingegaan op de overeenkomsten tussen de Vedische- en Christelijke tradities. In deze lezing krijg je inzicht in de overeenkomsten tussen fundamentele Waarheden bezien in het licht van zowel de Vedische- en yogatradities als de Christelijke tradities.
Zo zijn bijvoorbeeld zowel non-dualistische Advaita Vedanta als de weg van liefde, overgave en devotie van de Vedische Bhakti stroming, ook terug te vinden in de Christelijke geschriften. Maar er is veel meer!
Het evangelie van Issa beschrijft dat Jezus jaren in India en Tibet verbleef. Klopt dat en wat leerde hij daar? Het is verrijkend om tradities naast elkaar te leggen, overeenkomsten te ontdekken, de betekenis ervan te voelen, en erin op te gaan!
Jezus bracht de leer van onvoorwaardelijke liefde. Vaak denken we dat zachtheid zwakte is, maar dat is het niet! In deze lezing gaan we in op de kracht en onbegrensde ruimte van zachtmoedigheid, hoe dit leidt tot innerlijke vrede en het Christusbewustzijn in jezelf ontvouwt. Een Bewustzijn dat in de Veda’s beschreven staat als Oneindig, Tijdloos en Gelukzalig Bewustzijn, dat ervaren kan worden door degene die het persoonlijk ik achter zich laat. Zei Jezus dat niet ook? Het onkenbare, dat zich voorbij het denken in het Absolute bevindt.
‘In den beginne was het Woord en het Woord was God’, zo begint het evangelie van Johannes in het Nieuwe Testament. Hier is ook echt een heel mooie verbinding te maken met de Vedische tradities! Want volgens de leer van mantra yoga vindt allereerste manifestatie plaats door geluid als een oervibriatie, die in de bekende Yoga Sutra’s van Patanjali dat Sabda of Woord betekent en waarvan we de expressie ‘Om of AUM’ kennen.
‘Het Koninkrijk der hemelen is in U’! Schrijven de Veda’s niet over hetzelfde? Het koninkrijk van God – van eeuwig, onveranderlijk, gelukzalig kosmisch bewustzijn – bevindt zich in ons hart. Als een weerspiegeling van de onsterfelijke Geest, waarbij het Zelf, de Ziel, het oneindige rijk van God omvat. De innerlijke relatie met het goddelijke is zo mooi beschreven in de Christelijke mystieke tradities, want het Absoluut Bewustzijn is een levendige aanwezigheid in jezelf waarmee je een relatie aan kunt gaan en die tot Eenwording leidt. Ook dit vinden we in de Veda’s en het Christendom terug.
Voor de mysticus bestaat redding dan ook niet alleen uit een verlossend gebaar van bovenaf, maar eerder uit het begrijpen van de realiteit dat het individuele zelf nu en altijd perfect is geweest, één met het Universele Zelf in het hart van de mensen aanwezig en bereikbaar via meditatie en gebed.
Dat is precies waar de yogatechnieken op inzetten! Zowel in de yogatradities als in het Christendom vinden we contemplatie, meditatie en een innerlijke verbinding maken met het Absolute, met het goddelijke in jezelf.
Inzichten vanuit verschillende wegen kunnen tot een dieper begrip en beleving leiden!
Onderwerpen in deze lezing:

 • Inspirerende overeenkomsten tussen Christelijke en Oosterse Vedische- en yogatradities
 • Hoe begrippen als het beginsel Ohm, Siddhi’s (bijzondere vermogens) en non-dualistische Advaita Vedanta ook in de Christelijke leer terug te vinden zijn
 • Welke principes en methoden van de Veda’s en yoga parallel lopen met de leer van de grootste christelijke heiligen en mystici
 • De Heilige Drie-eenheid bezien vanuit de Vedische- en yogatradities
 • De verloren jaren van Jezus in India
 • Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften en boeken, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden.
 • De lezing wordt gegeven door: José van der Loop
 • Wanneer: donderdag 23 maart van 19.30 – 21.30 uur
 • Waar: online via Zoom
 • Kosten: 15 euro – na betaling via Tikkie of per bank ontvang je een Zoom link
 • Aanmelden: via
 • Meer informatie over die lezing tref je ook hier: https://www.yogafilosofie.nl/#agenda-online-lezingen