TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2006 » Oktober » Theosofie Wereldwijd

Theosofie Wereldwijd

Rusland

In het Nekrasov Museum in St. Petersburg werd een tentoonstelling gehouden ter ere van H.P. Blavatsky. Oorspronkelijk was deze gepland van 5 april tot 10 mei 2006, maar vanwege de grote belangstelling werd de tentoonstelling verlengd tot 10 juni. Er waren foto’s, boeken, postzegels, reproducties van brieven van de Meesters en andere gedenkwaardigheden op de tentoonstelling die zowel HPB als de Theosophical Society herdacht. Men trof er zowel portretten van alle Presidenten van de Society aan als ook portretten van belangrijke Russische en internationale theosofen. Er was een tentoonstellingsboek met levensbeschrijvingen van HPB en de Presidenten van de Society en een artikel van HPB over ‘Het oorspronkelijk programma van de Theosophical Society.’ De openingsplechtigheid werd goed bezocht, ook door een aantal jonge mensen en er waren toespraken o.a. Van de heer Konstantin Zaitzev van de groep uit Moskou. De toespraken benadrukten de bijzondere bijdrage van H.P. Blavatsky aan de wereld en de men sprak de wens uit dat de T.S. In St.Petersburg weer zou herleven.

Spanje

De Iberische Theosofische ontmoeting vond plaats van 13 tot 16 april in een klooster bij Madrid en had als thema ‘Het ontwaken’. Er waren 75 mensen aanwezig, waaronder 14 uit Portugal. De voorzitter van de Spaanse Afdeling de heer José Tarragó verwelkomde ieder en introduceerde het thema met vragen als: ‘waarom moeten we ontwaken?’ en ‘waaruit moeten we ontwaken?’ Er werden lezingen gehouden door 7 deelnemers.

Ierland

De eerste conventie van ‘geheel Ierland’ werd op 3 juni 2006 gehouden. Er waren vertegenwoordigers uit Limerick, Dublin en Belfast. Het werd ervaren als een bemoedigende gebeurtenis. Marie Harkness ,voorzitter en vice-voorzitter Derry McGrath die deze bijeenkomst hadden georganiseerd, lazen veel steunbetuigingen voor o.a. van de internationaal president Radha Burnier, de internationaal vice-president John Algeo en van vele andere landen en personen. Deze werden erg gewaardeerd en zij herinnerden de aanwezigen er aan, dat zij als werkers voor hetzelfde doel allemaal op een speciale manier met elkaar verbonden waren.

De heer McGrath hield een lezing over ‘Het onderzoek naar de symbolen van het lijdensverhaal.’

Het is een harmonieuze dag geworden – vriendschappen werden gesloten en er werd een goede fundering gelegd voor meer vertrouwen en bereidheid om voor de Theosofie in heel Ierland samen te werken.

Lezingen

Mevr. Mary Anderson, internationaal secretaris heeft veel lezingen gegeven in Zuid-Amerika o.a. in Brazilië en Uruguay, Argentinië, Chili, Bolivia en Colombia. Zij werd vergezeld door mevr. Terezinha Kind, voorzitter van de Inter-Amerikaanse Federatie.

Mevr. Trân-Thi-Kim-Diêu, voorzitter van de Europese Federatie, organiseerde een seminar in Turijn (Italië). Er waren ongeveer vijftig deelnemers. Zij was ook voorzitter van seminars in Brussel en Geneve en op deze manier probeerde zij de TS te versterken.

Ook de School of the Wisdom in Naarden was zeer geslaagd. (zie elders in Theosofia).


Uit: The Theosophist juni en juli 2006