TVN Home » Home » Hoe kan ik lid worden van de TVN?

Hoe kan ik lid worden van de TVN?

Als u lid wilt worden van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) dan kunt u met een aanvraagformulier een verzoek daartoe indienen. Hoe dit in zijn werk gaat staat beschreven op de pagina “Lidmaatschap”.

Om kennis te maken met de vereniging zijn er bovendien andere mogelijkheden:

  • U kunt een informatiepakket aanvragen (u beslist zelf of u de kosten van           € 5,- aan de vereniging overmaakt).
  • U kunt een plaatselijke afdeling bij u in de buurt bezoeken. Sommige afdelingen geven een kennismakingscursus  theosofie.
  • U kunt via de link op deze website rechtstreeks naar de Bibliotheek of naar de Boekhandel om te zien wat voor theosofische en andere esoterische literatuur daar aanwezig is.

Voetnoot

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.