TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

Onze boekhandel in de Tolstraat is geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Bekijk voor het volledige assortiment de boekenlijst.

Vedic and Mesopotamian Interactions

90 p. | 2007 | Paperback | The Adyar Library Pamphlet Series No. 62 | The Adyar Library and Research Center

The Rgveda retains a large portion of common Indo-European mythological heritage. The worship of sun, moon, fire etc. are universal motifs. In his essay Prof. Nicholas Kazanas conducts very interesting and serious studies on some common elements found in the Vedic and Mesopotamian traditions and cultures and shows that they are originated in India. Some of the themes and legends described here are the horse-sacrifice, the seven seers, the flood, the cow of plenty, the tortoise, kingship, mathematics, astronomy etc.

Auteur: Kazanas, Nicholas
ISBN: 818514155X
Quantity

Prijs: € 5,50

Loading Updating cart…

Vedic Vac & Greek Logos as Creative Power – A Critical Study

57 p. | 2009 | Paperback | The Adyar Library Pamphlet Series No. 65 | The Adyar Library and Research Center

The creation of this wonderful universe has always been problematic, and several theories are propounded in classical texts. Vedic Vac is a creative deity and the Vac-Brahman doctrine presents creation of the universe through speech. The Greek Logos doctrine also signifies creation through word and reason. In this book Prof. Nicholas Kazanas introduces an interesting discourse on Word’s cosmogenic power as found in the Vedic, Christian, Judaic, Greek and Egyptian traditions and cultures.

Auteur: Kazanas, Nicholas
ISBN : 8185141622
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

The Dialogues of Plato and The Upanisad-s

35 p. | 2005 | Paperback | The Adyar Library Pamphlet Series No. 57 | The Adyar Library and Research Center

The quest for Self-knowledge, or love of wisdom is the central theme of Greek philosophy and Upanisadic tradition. Prof. Nicholas Kazanas discusses in this paper some apparent similarities, as well as fundamental differences between the Upanisadic teachings and the Platonic dialogues on Soul, body, desire, education, reincarnation, etc. His discussion is quite scholarly and readable.

Auteur: Kazanas, Nicholas
ISBN: 8185141495
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Reïncarnatie in Kaart gebracht

152 blz. | 1990 | Paperback | Adyar-reeks | Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Nederland

Dit werk biedt geen nieuwe bewijzen voor of tegen reïncarnatie. In plaats daarvan biedt het een overzicht van verschillende argumenten, die zijn geformuleerd in licht van dit fenomeen. Daarnaast verschaft het werk een samenhangende conceptualisering van reïncarnatie binnen 1 zienswijze.

Auteur: Algeo, John
ISBN: 9789061750635
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Addresses to the Members of the Theosophical Society

46 pages | 2nd Edition 2010 | Paperback | The Theosophical Publishing House, Adyar.

With Adresses of: Henry Steel Olcott (1832 – 1907), Annie Besant (1847 – 1933), Charles W. Leadbeater (1854 – 1934), George S. Arundale (1878 – 1945), C. Jinarājadāsa (1875 –  1953), N. Sri Ram (1889 – 1973) and Radha Burnier (1923 – 2013).

From the Address of C. Jinarājadāsa:

” My Brother, I address you as a brother and not as a friend, because our whole basis of the work of our Society is based upon the attempt to realize and practise the significance of the great Law of Brotherhood. When you signed up your application to join, you read what are the Three Objects of the Society; but of these the first and foremost is that of Universal Brotherhood […] ” (p. 27).

Quantity

Prijs: € 2,25

Loading Updating cart…

Lalitā Sahasranāma with Bhāskararāya’s Commentary

402 pages | 6th Reprint 1988, 1st edition 1899 (T.P.H. ed.) | Hardcover | Adyar Library General Series, Volume 11 | The Adyar Library & Research Center

General editor K. Kunjunni Raya. Hon. Director. Translated into English by R. Ananthakrishna Sastry

The Lalitā Sahasranāma is a sacred text to Hindu worshippers of the Goddess Lalitā Devi, also called Tripurāsundarī or the Divine Mother. It contains the 1000 names of Lalitā organized in hymns (stotras) and represents the only sahasranāma not repeating a single NameLalitā translates etymologically as She Who Plays. Sahasranāma is a Sanskrit term, which means A 1000 Names. Bhāskararāya (1690–1785) extensively highlights Name 1 – 1000 in this magnificent work. At the end a Sanskrit compendium of the Lalitā Sahasranāma is enclosed.

Bhāskararāya (1690–1785) is widely considered an authority on all questions pertaining to the worship of the Mother Goddess in Hinduism. The worship of Shakti involves many hidden meanings of mantras and coded passages. It is said that these meanings were revealed to Bhāskararāya by the Goddess Herself.

Auteur: Bhāskararāya
ISBN: 8185141037
Quantity

Voormalige prijs: € 9,98

Prijs: € 9,89

Je bespaart: € 0,09

Loading Updating cart…
Sale

The Power of Thought – A 21st Century Adaptation of Annie Besant’s Classic Work ‘Thought Power’

172 p. | 2001 Edition, 1903 | Paperback | Quest Books

Theosophist Annie Besant (1847 – 1933) drew from the ancient wisdom of the East to explore the deep recesses of the mind. The original edition was published in 1903 and has been in print ever since. Now leading contemporary Theosophists John Algeo and Shirley J. Nicholson have painstakingly revised the text to free its timeless truths from the time-bound language of the early 20th century and make it more accessible to today’s readers.

The result is a clear discussion of subjects of increasingly high interest: concentration, memory, consciousness, telepathy, sleep and dreams, cultivation of the will, and access to your ‘higher self’.

Auteur: Algeo, John
ISBN: 0835607976
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Inleidingen in mystiek en esoterie (5 delen Lotusbundel) (Dubbel)

722 blz. | 2012 | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Nederland

Op een toegankelijke wijze hebben 4 Theosofische auteurs geschreven over belangrijke onderwerpen in de Theosofie. Kwesties die o.a. aan bod komen zijn: mystiek, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, bewustzijn, concentratie en contemplatie en de menselijke natuur.

De 5 boeken van de Lotusreeks zijn nu samengebundeld te bestellen voor € 12,50. De Lotusbundel bestaat uit:

  1. Zoek Naar de Weg – studies in ‘Licht op het Pad’ – R. Mehta
  2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over ‘De Stem van de Stilte’ – R. Mehta
  3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen – E. Underhill
  4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen – A. Gardner
  5. De Zeven Menstypen – G. Hodson
auteur: Mehta. R./Underhill, E./Gardner, A./Hodson,G.
ISBN: 9789061750925
Additional DescriptionMore Details

1. Zoek Naar de Weg – studies in “Licht op het Pad” (Rohit Mehta) Licht op het Pad door Mabel Collins wordt wel “een der kostbaarste juwelen van de moderne theosofie” genoemd. Het bestaat uit dertig aforismen die geestelijke lering van diepe betekenis bevatten. Ze zijn integraal in dit boekje opgenomen dat is ontstaan uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society. 2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over “De Stem van de Stilte” (Rohit Mehta) Rohit Mehta heeft in deze overpeinzingen over het bekende werk van H.P. Blavatsky De Stem van de Stilte, getracht een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft daarin de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de vedanta weer. Beide zijn nagenoeg identieke wijsgerige stelsels. Zo noemt zij vedanta vergeestelijkt boeddhisme en boeddhisme radicaal vedantisme. 3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen (Evelyn Underhill) Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag wat mystiek is. Het geeft een beschouwing over de wereld van de Werkelijkheid en behandelt onderwerpen als de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. “Wat is Mystiek?”, blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft “een” definitie: “Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording.” Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren. 4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen (Adelaide Gardner) Dit boekje geeft een eenvoudige doch zeer praktische handleiding in meditatie voor alle leeftijden. Per hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor individuele en groepsmeditatie. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: – het doel van meditatie – de verschillende methoden – concentratie en contemplatie – hindernissen en hulpmiddelen – groepsmeditatie – het helpen van anderen door gedachten – aanbevolen literatuur voor verdere studie 5. De Zeven Mensentypen (Geoffrey Hodson) “Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles – juist in die volgorde – werd gerangschikt.” Zo is het ook met de schijnbare wanorde in de levens van mensen en volkeren. Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de Waarheid niet ten volle bevatten, die onbegrensd is. Het begripsvermogen van de mens neemt toe, indien men de aspecten van het leven vanuit verschillende gezichtshoeken gaat aanschouwen. Vergelijk de benadering b.v. van een berg vanuit verschillende standpunten: de berg blijft ongewijzigd, echter de (Uw) aanblik is steeds anders. Ten slotte leert U die berg kennen en zo is het ook met het zoeken naar Waarheid.

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

De Śiva-Sūtra – De hoogste werkelijkheid en hoe deze te realiseren

272 blz., Index en verklarende woordenlijst, Uitvouw schema, Twee leeslinten | Gebonden | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2013

De Śiva Sūtra behoort tot de school van het Kaśmir Śaivisme. De filosofie achter de Śiva-Sūtra
is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele
universum.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750949
Additional DescriptionMore Details

Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Śiva en Śakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Śiva), goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu).

Quantity

Prijs: € 23,50

Loading Updating cart…

Theosofie – eeuwige wijsheid voor deze tijd

172 blz. met woordenlijst en aanbevolen literatuurlijst | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2016

Dit boek gaat over die aspecten van theosofie die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Het is geschreven door een aantal leden van de Theosofische Vereniging in Nederland, onder redactie van Arend Heijbroek en Els Rijneker, en behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevante thema’s.

ISBN: 978 90 6175 097 0
Additional DescriptionMore Details

Na kennismaking met een aantal fundamentele uitgangspunten van theosofie komen aan de orde: het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, karma en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de Mahatma’s en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap. De thema’s worden als concepten ter overweging aan de lezer voorgelegd, omdat wij allen zoekers naar waarheid zijn. De schrijvers hopen dat dit boek mag leiden tot verwondering, de leermeester van ware wijsheid.

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Esoteric Instructions

356 blz. | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 2015

At the end of her life, H.P. Blavatsky wrote a series of instructions for the students of her newly formed Esoteric School where she gave material that could not be made public at the time. These instructions, which represent the last extended project accomplished during her lifetime, contains information not included in Blavatsky’s other writings and hold together as some of her best work.

auteur: Blavatsky H.P.
ISBN: 9788170595830
Additional DescriptionMore Details

The present book is an authentic reproduction of what she provided her esoteric students and offers the reader practical instruction in esoteric principles. This edition of HPB’s Esoteric Instruction has added benefit of an Appendix containing related matter that the editor, Michel Gomes, has found relevant to the Subject.

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

De Mens, God en het Universum

508 blz., Index, Leeslint | Gebonden/Hardcover, met goud opdruk en stofomslag | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2015

Is de mens, zoals sommigen stellen, een toevallige indringer in een in essentie vijandige wereld? Is hij tot zelfvernietiging voorbestemd door zijn eigen onbeteugelde begeerten en gewelddadigheid? Of schuilt zijn bestemming in het tot bloei brengen van de zaden van de ultieme Werkelijkheid die in de geheime plekken van zijn eigen wezen verborgen ligt en die hij in zichzelf moet ontdekken en koesteren? In dit diepzinnige en inspirerende boek neemt een wetenschapper en filosoof en specialist op het gebied van yoga een beslissend standpunt in.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750987
Additional DescriptionMore Details

De diepste interesse van de denkende mens moet ongetwijfeld liggen in de aard van, en de relatie tussen de drie grote factoren die in de titel van dit boek worden genoemd: de mens, zijn oorsprong, zijn reden van bestaan en zijn bestemming; God, niet als een op een mens gelijkende godheid, maar als de bron van al het leven en elk wezen; en het universum, de omgeving waarin het verbazingwekkende schouwspel van de evolutie – zowel de goddelijke als de menselijke – wordt opgevoerd. Ondanks de verheven reikwijdte van de ideeën die in dit boek worden aangeboden, zijn ze eenvoudig te begrijpen door hun helderheid van presentatie en door de vele diagrammen en tabellen waarmee zij worden toegelicht. De verhelderende synthese van oosterse en westerse benaderingswijzen zou het boek de moeite waard moeten maken voor nadenkende mensen over de gehele wereld.

Dr. I.K. Taimni (1898-1978) was vele jaren professor in de scheikunde aan de Universiteit van Allahabad in India. Hij begeleidde toegepast onderzoek en heeft vele artikelen geschreven voor technische tijdschriften in verscheidene landen. Naast zijn professionele werk heeft hij het Kaśmir Śaivisme diepgaand bestudeerd en dit laatste heeft, gecombineerd met zijn grote kennis van de theosofie, vorm gekregen in dit boek. Hij was onderscheiden met de Subba Row Gouden Medaille voor zijn bijdragen aan de theosofische literatuur. Zijn boeken hebben vele herdrukken gezien en zijn vertaald in verscheidene talen.

Van I.K. Taimni verschenen ook: De Yoga-Sūtra’s van Patañjali; Een weg tot zelfontdekking; Het geheim van Zelf-realisatie; Zelf-realisatie door liefde; De Śiva-Sūtra.

Quantity

Prijs: € 29,75

Loading Updating cart…

Theosophy as the masters see it, as outlined in the “Letters from the masters of the Wisdom”

250 pages | Paperback | TPH Adyar, 2000

A summary of the teachings of the Mahatmas by a noted Theosophist and feminist.

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170593360
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

The Technique Of The Spiritual Life

125 pages | paperback | TPH Adyar, 2002

More and more Souls are seeking inwardly, trying to find the way to divine realization. It is man’s destiny that one day he must learn to plunge into the mysterious depths of his own glorious being, for only there is to be found true wisdom and the real power to help.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170593824
Additional DescriptionMore Details

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

Quantity

Prijs: € 5,25

Loading Updating cart…

Trust yourself to life

133 pages | paperback | TPH Adyar, 1994

Clara Codd has long been a popular theosophical writer. She writes with an eloquence and spontaneous naturalness about the most profound aspects of living. In this gentle little book she tells how she feels about God and man, death and life, and love – both human and Divine.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170592291
Quantity

Prijs: € 3,90

Loading Updating cart…

Meditation its practice and results

109 pages | paperback | TPH Adyar, 2005

Learn how to realize your inner possibilities and solve life’s riddles through meditation.

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170590442
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The ageless wisdom of life

269 pages | hardcover| TPH Adyar, 1993

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170592194
Additional DescriptionMore Details

She joined the Theosophical Society at age 27. In her autobiography, So Rich a Life, Clara states, “I had come home at last after long wandering. I had found the beginning of the way.” Three years later Clara was appointed the first national lecturer for the English Section. Later she served as National Secretary (president) of the Australian and South African Sections. Clara Codd’s Theosophical career lasted nearly 70 years, during which time she traveled to virtually every continent

Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

The way of the Discilple

287 pages | paperback | TPH Adyar, 2000

With many questions and interesting anecdotes, the author explains what the Adepts are, their nature, their ways and teachings for the practical guidance of aspirants on the Path. She also presents the qualifications needed for pursuing the spiritual journey, taking as her basis Buddhist, Hindu, Christian, Theosophical and other texts.
The paperback edition is the second edition, while the cloth is the original.

An Adyar book, imported from India.

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170594251
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

De Stem van de Stilte – De Wereld achter het Werk

48 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2013

De schrijver van deze brochure, Ingmar de Boer, neemt ons mee in de denkwereld van De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky (HPB), waarin we allereerst het voorwoord van de Stem bekijken, in een poging daaruit zo goed mogelijk een beeld te construeren van de oorsprong van de aforismen, zoals HPB die zelf schetst. We lopen door de tekst van het werk en we gaan eerst de herkomst na van alle technische termen. Daarna proberen we verder aan de hand van deze analyse een concreet idee te formuleren omtrent de oorsprong van De Stem van de Stilte.

auteur: Boer, I. de
ISBN: 9789061750932
Additional DescriptionMore Details

H.P. Blavatsky’s De Stem van de Stilte is een werk waarin krachtig geformuleerde aanwijzingen staan voor de reiziger op het pad naar wijsheid. Het heeft een bijzondere poëtische kwaliteit. De boeken en artikelen die over de Stem zijn geschreven sinds zijn verschijnen, handelen vaak vooral over de uitleg van de inhoud van het boek. Soms worden daarbij de achtergronden van het werk wat vergeten, waardoor de interpretaties oppervlakkig of subjectief van karakter blijven. Verder zijn in de loop van de tijd de wetenschappelijke opvattingen op het gebied waar de Stem naar verwijst zodanig voortgeschreden, dat het voor de lezer steeds moeilijker wordt het werk in zijn context te zien en door te dringen tot de werkelijke betekenis. Veel van de oosterse termen die in de Stem worden gebruikt zijn niet gemakkelijk terug te vinden in hedendaagse woordenboeken of studieboeken, waardoor het moeilijk is verbanden te leggen met moderne literatuur.

Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Inleidingen in mystiek en esoterie (5 delen Lotusbundel)

722 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland, 2012

Op een toegankelijke wijze hebben vier Theosofische auteurs geschreven over belangrijke onderwerpen in de Theosofie. Kwesties die o.a. aan bod komen zijn: mystiek, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, bewustzijn, concentratie en contemplatie en de menselijke natuur.

De vijf boeken van de Lotusreeks zijn nu samengebundeld te bestellen voor maar €12,50.

De Lotusbundel bestaat uit:
1. Zoek Naar de Weg – studies in “Licht op het Pad” – R. Mehta
2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over “De Stem van de Stilte” – R. Mehta
3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen – E. Underhill
4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen – A. Gardner
5. De Zeven Menstypen – G. Hodson

auteur: Mehta. R./Underhill, E./Gardner, A./Hodson,G.
ISBN: 9789061750925
Additional DescriptionMore Details

1. Zoek Naar de Weg – studies in “Licht op het Pad” (Rohit Mehta) Licht op het Pad door Mabel Collins wordt wel “een der kostbaarste juwelen van de moderne theosofie” genoemd. Het bestaat uit dertig aforismen die geestelijke lering van diepe betekenis bevatten. Ze zijn integraal in dit boekje opgenomen dat is ontstaan uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society. 2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over “De Stem van de Stilte” (Rohit Mehta) Rohit Mehta heeft in deze overpeinzingen over het bekende werk van H.P. Blavatsky De Stem van de Stilte, getracht een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft daarin de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de vedanta weer. Beide zijn nagenoeg identieke wijsgerige stelsels. Zo noemt zij vedanta vergeestelijkt boeddhisme en boeddhisme radicaal vedantisme. 3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen (Evelyn Underhill) Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag wat mystiek is. Het geeft een beschouwing over de wereld van de Werkelijkheid en behandelt onderwerpen als de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. “Wat is Mystiek?”, blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft “een” definitie: “Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording.” Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren. 4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen (Adelaide Gardner) Dit boekje geeft een eenvoudige doch zeer praktische handleiding in meditatie voor alle leeftijden. Per hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor individuele en groepsmeditatie. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: – het doel van meditatie – de verschillende methoden – concentratie en contemplatie – hindernissen en hulpmiddelen – groepsmeditatie – het helpen van anderen door gedachten – aanbevolen literatuur voor verdere studie 5. De Zeven Mensentypen (Geoffrey Hodson) “Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles – juist in die volgorde – werd gerangschikt.” Zo is het ook met de schijnbare wanorde in de levens van mensen en volkeren. Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de Waarheid niet ten volle bevatten, die onbegrensd is. Het begripsvermogen van de mens neemt toe, indien men de aspecten van het leven vanuit verschillende gezichtshoeken gaat aanschouwen. Vergelijk de benadering b.v. van een berg vanuit verschillende standpunten: de berg blijft ongewijzigd, echter de (Uw) aanblik is steeds anders. Ten slotte leert U die berg kennen en zo is het ook met het zoeken naar Waarheid.

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Theosofia – Holisme en Oude Wijsheid

64 blz. | Paperback | Theosofische vereniging in Nederland, 1989

Het speciale nummer van Theosofia, de zg. special, heeft deze keer als onderwerp het holisme.

Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

The Power of the New Spirituality – How to Live a Life of Compassion and Personal Fulfillment

258 pages | Paperback | Quest Books, 2012

Everyone has religious experiences, but most people just don’t know how to identify them, claims author William Bloom. Today’s society makes ever-increasing demands on us, but in the practice of modern spirituality, we can find heartening new solutions that give us the energy, motivation and inspiration to develop ourselves and transform our world.

The Power of the New Spirituality uniquely straddles mainstream and alternative forms of belief in commonsense, everyday language. Bloom speaks directly to the legions of people who seek to replace a single-faith tradition with a more generalized spirituality. He identifies the core similarities in all spiritual traditions and explains how everyone-regardless of background, beliefs or personality type – can immediately put them into practice.

auteur: Bloom, W.
ISBN: 9780835609067
Additional DescriptionMore Details

Bloom shows how to develop the key aspects of connection, reflection and service in the context of today’s challenges in order to gain greater meaning in our lives. He also explains the phenomenon of spiritual voices in a psychological context, and he describes how modern spirituality’s ethical core is stronger even than that of traditional faiths because it includes green values and insights from developmental psychology. Written in a lively and inspiring style and drawn from Bloom’s popular workshops, The Power of the New Spirituality helps us explore ourselves more deeply. It is an invaluable tool for increasing a sense of integrity, inner strength and personal joy. It will also help readers connect more strongly with family members, friends and colleagues, and forge a sense of being in the driver’s seat of their lives.

Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

The Brightened Mind – A Simple Guide to Buddhist Meditation

107 pages | Paperback | Quest Books, 2011

Helps You Tap Into An Infinite Reservoir of Clarity and Calm

Modern times have created a siege of chaos. Struggling economy, political turmoil, media bombardment and a general culture of isolation all contribute to this unrest. Buddhist author Ajahn Sumano Bhikkhu presents a simple path to freedom from such chaos in The Brightened Mind.

“Sumano Bikkhu’s The Brightened Mind is a most precious little jewel, introducing the spiritual armchair traveler to the wonders of the Universal Mind as taught in the Buddhist meditative tradition.” — Glenn Mullin, author of Female Buddhas, The Fourteen Dalai Lamas, and Living in the Face of Death.

auteur: Sumano Bhikku, A.
ISBN: 9780835608992
Additional DescriptionMore Details

Sumano speaks to the modern seeker from a unique perspective, as a former law school graduate and real estate professional in Chicago. He abandoned his comfortable American lifestyle for the begging bowl and simple cave home of an ordained Buddhist monk in the tradition of the Thai forest meditation masters. Now a spiritual teacher in Tibet, Sumano walks the reader through the workings of the mind and how thought processes often affect our experiences. He shows how to quiet the mind, turning off the “rolling documentary of your past and future” to experience the freedom of quiet focus. Through easy-to-follow guided meditations called “mind trainings” or “mind-fitness techniques,” he teaches the reader how to think productively tapping into the ultimate source of wealth, our own divine consciousness. Sumano posits that we all have within us this abundance simply waiting to be utilized. Using these practices readers will find themselves free from the body and the mundane, the I-ego mind. From this place of insight life’s challenges can be navigated with much less stress and with much more hope. As Sumano says, “In order to progress and prosper in peace, we must respond to the challenges of our times not from fear and anxiety but from a place of circumspection —from a brightened mind.”

Quantity

Prijs: € 11,95

Loading Updating cart…

The Reality of ESP – A Physicist’s Proof of Psychic Abilities

306 pages | Paperback | Quest Books, 2012

On February 4, 1974, members of the Symbionese Liberation Army kidnapped nineteen-year-old newspaper heiress Patricia Hearst from her Berkeley, California apartment. Desperate to find her, the police called physicist Russell Targ and Pat Price, a psychic retired police commissioner. As Price turned the pages of the police mug book filled with hundreds of photos, suddenly he pointed to one of them and announced, “That’s the ringleader.” The man was Donald DeFreeze, who was indeed subsequently so identified. Price also described the type and location of the kidnap car, enabling the police to find it within minutes. That remarkable event is one reason Targ believes in ESP. Another occurred when his group made $120,000 by forecasting for nine weeks in a row the changes in the silver-commodity futures market.

auteur: Targ, R.
ISBN: 9780835608848
Additional DescriptionMore Details

As a scientist, Targ demands proof. His experience is based on two decades of investigations at the Stanford Research Institute (SRI), which he cofounded with physicist Harold Puthoff in 1972. This twenty-million dollar program launched during the Cold War was supported by the CIA, NASA, the Defense Intelligence Agency, and Army and Air Force Intelligence. The experiments they conducted routinely presented results could have happened by chance less than once in a million. Targ describes four types of experiments: Remote Viewing, in which a person describes places and events independent of space and time. For example, while in California Price drew to scale a Soviet weapons factory at Semipalitinsk with great accuracy later confirmed by Satellite photography. In another remote viewing, Targ accurately sketched an airport in San Andreas, Columbia himself. Distant Mental Influence, where the thoughts of the experimenter can positively or negatively affect the physiology (heart rate, skin resistance, etc.) of a distant person. Whole field isolation, where someone in a state of sensory isolation accurately describes the visual experiences of someone else in another place. Precognition and retrocausality, showing that the future can affect the past. That is, the elephant you see on television in the morning can be the cause of your having dreamed about elephants the previous night. Final chapters present evidence for survival after death; explain how ESP works based on the Buddhist/Hindu view of ourselves as nonlocal, eternal awareness; discuss the ethics of exercising psychic abilities,and show us how to explore ESP ourselves. “I am convinced,” Targ says, “that most people can learn to move from their ordinary mind to one not obstructed by conventional barriers of space and time. Who would not want to try that?” This book contains, among many other things, a comprehensive yet concise description of the government programs the author helped developed to research psi phenomena. For this reason alone, the book is an historically important contribution. In addition, it contains many compelling first-person descriptions of psi. This is a book I can feel comfortable recommending to skeptical colleagues. Very important! — David E Presti, University of California, Berkeley This book, detailing its author’s many successful investigations into the paranormal, should make those who deny the possible existence of such phenomena think again”. — Brian Josephson, Nobel Laureate in Physics and Emeritus Professor, Physics, University of Cambridge Russell Targ is a physicist and author, and was a pioneer in the development of the laser and laser applications. He holds his B.S. in Physics from Queens College, and did graduate work in physics at Columbia University. Targ has received two National Aeronautics and Space Administration awards for inventions and contributions in lasers and laser communications, and has published over one hundred scientific papers on lasers, plasma physics and ESP research.

Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

A Timeless Spring – Krishnamurti at Rajghat

216 pages | Paperback | Krishnamurti Foundation India, 1993

The book is a historical record of Krishnamurti’s relationship to Rajghat on the banks of the Ganges in Varanasi; it was a place where he founded a school and came every winter till his death in 1986. Rajghat’s classical past, its philosophical and religious traditions, its extreme conservatism, the beauty of the countryside and the poverty of its villagers form the background against which Krishnamurti spoke – to students, teachers and to the public.

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 8187326093
Quantity

Prijs: € 9,08

Loading Updating cart…

In Case of Spiritual Emergency – Moving Successfully Through Your Awakening

205 pages | Paperback | Findhorn Press, 2011

Encouraging, supportive, and life-saving, this book is essential for avoiding the mental, emotional, or spiritual paralysis or exhaustion that can result from underestimating the current age of increased individual and global emergencies.

When spiritual emergencies, such as mystical psychosis and dark nights of the soul, are understood, managed, and integrated, they can offer enormous potential for growth and fulfillment, and this book offers three key phases for successful navigation. Personal stories of spiritual crises are presented alongside practical and effective guidance in this exploration of a fascinating phenomenon.

“This book is going to be very helpful to many people.” — Dr Andrew Powell, Royal College of Psychiatrists, Special Interest Group on Spirituality

auteur: Lucas, C.L.
ISBN: 9781844095469
Additional DescriptionMore Details

“The phenomenon of Spiritual Emergency is growing – but hugely misunderstood by the public and health professionals alike. Hence why books such as Catherine’s are desperately needed.” — Hazel Courteney, journalist and author “The strength of this book lies in the willingness of its author to share her own experiences as well as draw on those of others to give the reader a real taste of what spiritual emergency is – in all its many wonders and occasional horrors.” — William West, reader in counselling at University of Manchester, Therapy Today Journal

Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

The Human Journey – Quest for Self-Transformation

37 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2002

The search for human identity has been the subject of great literature, great art and music, great philosophy throughout the ages. This work, the Adyar Pamphlet New Series #4, discusses the journey which gives our life its purpose or meaning.

Published in India.

auteur: Mills, J.
ISBN: 8170593549
Additional DescriptionMore Details

Joy Mills has been a member of The Theosophical Society since 1940. She has served as President of the Theosophical Society in America, General Secretary of the Australian Section, and International Vice-President. She has lectured in more than 50 countries, and worked as Director of the Krotona Institute of Theosophy, in Ojai, California.

Quantity

Prijs: € 1,50

Loading Updating cart…

Adyar Through the Lens (DVD)

DVD | Theosophical Publishing House, Adyar, 2011

A presentation of the buildings and places, flora and fauna of a unique campus.

Established by the Founders of the Theosophical Society, H.P. Blavatsky and H.S. Olcott, in December 1882, Adyar has been the Society’s International Headquarters ever since. Besides its peaceful and uplifting atmosphere this centre is rich in historical and architectural features. It is widely recognized as a safe sanctuary for many animals, birds and plants. This DVD presentation captures the beauty and importance of Adyar as an ashrama dedicated to the unity of Life.

auteur: Anonymous
ISBN:
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

An Autobiography

322 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 2008

This book, first published in 1893, contains a candid description of the first forty-two years of Annie Besant’s life: a relatively happy childhood, an unfortunate marriage, followed by domestic, social, religious and political trials and tribulations. It reveals her remarkable courage and a strong sense of social justice.

This autobiography is a shining example of the unlimited potential of one who is convinced of his or her goal.

auteur: Besant, A.
ISBN: 9788172595151
Additional DescriptionMore Details

Annie Besant (1847-1933) led the fight for the rights of women and laborers in her native England; later she worked with Mahatma Gandhi and spearheaded India’s struggle for freedom. Theosophist Joy Mills describes her as “a feminist before the movement for women’s rights was fully launched; she stood for freedom when half the world was held in the bonds of colonialism.” A student of India’s spiritual traditions, Annie Besant was famed as an orator, author, and international President of the Theosophical Society.

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

You are the world – Talks and Discussions in American Universities

164 pages | Paperback | Krishnamurti Foundation India, 1998

There is today a strange and deep discontent among the young people. Responding to this malaise, the words of J. Krishnamurti direct each person to become his own teacher as well as his own disciple. He asks us to use his words as mirror to look at ourselves as we actually are and to see the totality of existence. To look in such a manner, the mind must be completely free – not bound by authority of any kind.

But this freedom should not be misunderstood to mean freedom to lead an undisciplined, self-indulgent life. The freedom of which Krishnamurti speaks requires a total revolution in the psyche itself. When the mind empties itself of the known, then the human being can undergo complete transformation.

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 8187326026
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

Thoughts for Aspirants Vol. 1

164 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 1977

The “thoughts” are short quotes gathered into themes such as Love, Peace, Humility and Simplicity, Brotherhood, and Spirituality. About Unity, he writes, “Whether in a speck of dust, or in a leaf or flower, or in the least living thing, it is the One Life which exists as the innermost reality, the Truth of truths.”

An Adyar book, imported from India.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 083569195X
Additional DescriptionMore Details

N. Sri Ram, was international President of the Theosophical Society for over 20 years, from 1953-73. He brings to his writings a background of eastern wisdom combined with keen awareness of modern thought and knowledge, as well as a sensitive understanding of human problems. His special felicity of style enables him to convey profound ideas in a lucid and absorbing manner.

Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Man, His Origins and Evolution

99 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1961

A series of talks given in 1951 and 1952 by a past international President of the Theosophical Society. Topics include: What Is Man?, Evolution of Man, The Subtle Nature of Man, Seeking, and Integrating Our Knowledge and Ourselves.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 817059233X
Additional DescriptionMore Details

N. Sri Ram, was international President of the Theosophical Society for over 20 years, from 1953-73. He brings to his writings a background of eastern wisdom combined with keen awareness of modern thought and knowledge, as well as a sensitive understanding of human problems. His special felicity of style enables him to convey profound ideas in a lucid and absorbing manner.

Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

The Human Interest

215 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 1986

The Human Interest and Other Addresses and Short Essays

N. Sri Ram, was international President of the Theosophical Society for over 20 years, from 1953-73. He brings to his writings a background of eastern wisdom combined with keen awareness of modern thought and knowledge, as well as a sensitive understanding of human problems. His special felicity of style enables him to convey profound ideas in a lucid and absorbing manner.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 8170593921
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

A Short Biography of Annie Besant

51 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2000

From her birth to 1891.

An Adyar book, imported from India.

C. Jinarajadasa was international President of the Theosophical Society from 1946 to his death in 1953. He was a popular lecturer for the Society and he had the ability to speak fluently in Spanish, English, French, Italian, and Portuguese.

auteur: Jinarajadasa, C.
ISBN: 8170590264
Quantity

Prijs: € 1,75

Loading Updating cart…

The ‘K. H.’ Letters to C. W. Leadbeater

127 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2001

The messages from the Master of the Wisdom ‘KH’ to C.W. Leadbeater, and the detailed commentaries on them by C. Jinarajadasa are fascinating and valuable. They not only contain interesting historical details but also throw much light on the attitude of the great beings known as ‘Masters’ or true Mahatmas who were behind the foundation of the Theosophical Society and on the conditions to be fulfilled before becoming one of their pupils. They also provide insight into the qualities of character of Charles W. Leadbeater, who was destined to play an important part in the history of the Theosophical Society.

auteur: Leadbeater, C.W./Jinarajadasa C. (comm.)
ISBN: 8170593611
Additional DescriptionMore Details

C. Jinarajadasa was international President of the Theosophical Society from 1946 to his death in 1953. He was a popular lecturer for the Society and he had the ability to speak fluently in Spanish, English, French, Italian, and Portuguese. Other titles by the author: – Christ and Buddha: And Other Sketches for Children – Flowers and Gardens – How We Remember Past Lives – I Promise – Law of Sacrifice (pamphlet) – A Short Biography of Annie Besant – Story of the Mahatma Letters (pamphlet) – Wonder Child-Miniature

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

The Perfume of Egypt and other Weird Stories

265 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 1978

1912. Tales of weird fantasy novel of: Origin of the People; the Light; the End of the World; in Space: Adrift in the Solar Regions; Jupiter and the Jovians; Death in Jupiter; Alan – – The Knight Errant; the Cave of Whispering Madness; the Hall.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 0835670864
Additional DescriptionMore Details

C. W. Leadbeater was a highly developed clairvoyant and the author of over thirty books on the spiritual life and on the psychic nature of man. He unfolded and perfected his own psychic faculties under the guidance of his Adept teacher and in 1893 began his clairvoyant investigations, on occasion collaborating with Annie Besant, the second President of the Theosophical Society. His worldwide lectures presented a new viewpoint to thousands of people.

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

The Law of Sacrifice

68 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2000

C.W. Leadbeater and C. Jinarajadasa

Sacrifice is selfless giving, the way to freedom from the bondage of karma. “All nature must give forth or die”. The Eternal Principle gives of itself in manifestation this is the great Cosmic Sacrifice, which C. Jinarajadasa explains with quotations from ancient texts and living examples.
C.W. Leadbeater points out that sacrifice is “Love in the fullest and deepest sense of the word”. By giving ourselves in loving service, in unselfish devotion and renunciation for the good of others, we can transmute ourselves. Love is the way to life and immortality.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 8170594227
Additional DescriptionMore Details

C. W. Leadbeater was a highly developed clairvoyant and the author of over thirty books on the spiritual life and on the psychic nature of man. He unfolded and perfected his own psychic faculties under the guidance of his Adept teacher and in 1893 began his clairvoyant investigations, on occasion collaborating with Annie Besant, the second President of the Theosophical Society. His worldwide lectures presented a new viewpoint to thousands of people. Other titles by the author C. W. Leadbeater: – The Chakras – Christian Gnosis – The Inner Life – Man, Visible and Invisible

Quantity

Prijs: € 2,25

Loading Updating cart…

The Traveler’s Key to Ancient Greece – A Guide to Sacred Places

326 pages | Paperback | Quest Books, 2000

The Eleusian mysteries, the Sanctuary of Apollo, the Theatre of Dionysus, the labyrinths of Knossos, the Delphic oracle—the book leads us to such sacred sites in the ancient way of spiritual pilgrimage. “The gods have not totally vacated the holy places,” says Richard Geldard. “Any ‘vacating’ has to do with our own lack of awareness.”

He brings to life the mythology that shaped the brilliance of Greek architecture and art, integrating rare historical material with the most recent archeological data. The result is a specialty guidebook comprehensive enough to be the only one you pack, with commentary on:
– Major and lesser sites of the palace and temple cultures
– Greek drama, philosophy, art, and sculpture
– Sacred geometry and architecture
– Gallery collections in three major museums

Whether you’re an armchair or actual traveler, Traveler’s Key opens access to the fabled wisdom enjoyed by pilgrims of old and to the living mythology that still has power to transform lives.

auteur: Geldard, R.G.
ISBN: 9780835607841
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

The Traveler’s Key to Ancient Egypt – A Guide to the Sacred Places of Ancient Egypt

498 pages | Paperback | Quest Books, 1995

To appreciate the extraordinary treasures of ancient Egypt, a traveler needs an extraordinary guidebook. The Traveler’s Key explains the deeper meaning and spiritual significance of Egypt’s art and architecture. This revised and updated edition includes Serpent in the Sky author West’s startling evidence for redating the Sphinx.

“The best guidebook to ancient Egypt ever written.”—Graham Hancock, author of Fingerprints of the Gods

auteur: West, J.A.
ISBN: 9780835607247
Additional DescriptionMore Details

John Anthony West is an independent Egyptologist who has studied Egypt, ancient history, religion, and related subjects for three decades. His essays and criticism appear in The New York Times, The New Yorker, and other publications in America and abroad. He has also appeared on NBC’s “Today Show,” and in an Emmy-winning 1993 documentary, “The Mystery of the Sphinx,” narrated by Charlton Heston. When not leading study tours to Egypt, Mr. West resides in Athens, New York. Other titles by the author: – Serpent in the Sky: The High Wisdom of Ancient Egypt

Quantity

Prijs: € 18,50

Loading Updating cart…

Education, Science and Spirituality

143 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2000

In this book Professor P. Krishna investigates man’s relationship with the world. His sensitivity and clarity when responding to questions bring new insight to the reader.

Contents:
– Talk one: Can we create a mutation in consciousness and bring about a new culture?
– Talk two: What is right education amidst the challenges of today’s world?
– Talk three: Our relationship to the world.

auteur: Krishna, P.
ISBN: 8170593840
Additional DescriptionMore Details

Prof. P. Krishna is currently in charge of the Krishnamurti study center at the Rajghat Education Center of the Krishnamurti Foundation India in Varanasi, India. He was the Rector of the center and Principal of the Rajghat Besant School from 1986 to 2002. He is a trustee of the Foundation and continues to be involved with its activities. He has written articles and books on various issues relating to the teachings of J. Krishnamurti. He has also delivered lectures on Education, Science and Society to varied audiences.He is an Honorary scientist and Fellow of the Indian National Science Academy, New Delhi, as well as the Indian Academy of Sciences, Bangalore. Before joining the Krishnamurti Foundation India, he was a professor of Physics at the Department of Physics, Banaras Hindu University, where had been a faculty member for 24 years. He specialized in Solid State Physics, his area of research and teaching being X-Ray Crystallography.

Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Gods in Exile

118 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1987

The way and power of the ego.

1926. A priest in the Liberal Catholic Church, Van Der Leeuw writes that the pages in this book are based on an awakening of Ego-consciousness that came to him in a single moment, but has taken days to realize and many pages to describe. Contents: The Drama of the Soul in Exile; The Way to the Ego; The World of the Ego; The Powers of the Ego; and The Return of the Exile.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Leeuw, J.J. van der
ISBN: 8170590590
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

Buddhist Stories

140 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1994

The delightful stories appearing in this book are translated mostly from the Commentary on the Dhammapada. Originally published in the Magazines The Young Citizen and the Adyar Bulletin, they illustrate the moral teachings of Buddhism in a simple and easy form.

F. L. Woodward was an authority on Buddhist teachings; many of his publication were published by the Pali Text Society, among them Pictures of Buddhist Ceylon, The Buddha’s Path of Virtue and Francis Bacon and the Cipher Story.

auteur: Woodward, F.L.
ISBN: 8170592380
Quantity

Prijs: € 3,70

Loading Updating cart…

The Visionary Window – A Quantum Physicist’s Guide to Enlightenment

320 pages | Paperback | Quest Books, 2006

Does God exist? Can spirituality be integrated with science? Is happiness possible? Do miracles really happen? Not only does The Visionary Window answer “yes” to all of these questions, but it skillfully combines the fields of philosophy, cosmology, religion, and psychology to form a new way of thinking about science and spirituality.

“If you choose to read one book introducing you to quantum physics and spirituality, choose The Visionary Window. You’re in for a profound awakening.” —Betsy Chasse, filmmaker, What the Bleep Do We Know!?

“I have rarely read a book that gave me so much hope for the future as the one you are now holding. Its author offers brilliant answers to the most gripping questions that have eve been asked.” —from the Foreword by Deepak Chopra

auteur: Goswami, A.
ISBN: 9780835608459
Additional DescriptionMore Details

After almost a century of using quantum physics to delve into mystery of matter, it is clear that by itself it is not complete; the conscious observer is necessary to complete it. Thus opens the visionary window, introducing into science the idea of consciousness as the ground of all being and the metaphysical basis for a new paradigm…—Adapted from the Preface Stepping beyond the classic work of prominent seventies physicist Fritjof Capra, Goswami details his own pioneering exploration of science and spirit, revealing the complete integration between modern science and spiritual traditions. Using stories and colorful examples from pop culture, Goswami addresses complex issues in language and terminology easily accessible to the lay reader. He provides quantum physics-based theory and new experimental data verifying the metaphysical truth that exists when employed in the context of a new science, science within the primacy of consciousness. With a new holistic worldview, Goswami also discusses the creativity of the body to self heal; the power of spiritual practice and how to choose a meditative path; and the five stages of spiritual growth, culminating in the ability to transcend the physical laws of nature. Readers, scientists and spiritual leaders alike will find answers to many of life’s deepest mysteries. “Goswami ranges far, wide, and deep.” —Rupert Sheldrake, Ph.D., author of The Evolutionary Mind and A New Science of Life “Goswami tells a good, often enlightening, story and is a fine teacher of quantum physics for the layperson.” —Fred Alan Wolf, Ph.D., author The Yoga of Time Travel and The Spiritual Universe Amit Goswami, Ph.D., was born in India and raised in the Hindu tradition. He earned his doctorate from Calcutta University in 1964 in theoretical nuclear physics and has been a professor of physics at the University of Oregon since 1968.

Quantity

Prijs: € 23,95

Loading Updating cart…

Creative Evolution – A Physicist’s Resolution between Darwinism and Intelligent Design

339 pages | Gebonden/Hardcover | Quest Books, 2008

Dr. Goswami’s central theme is that pure consciousness, not matter, is the primary force in the universe. This view differs radically from mainstream theories that see evolution as the result of simple physical reactions. It also differs from intelligent-design arguments that posit a clockmaker God who fabricated the universe.

“Professor Goswami posits a whole new way of thinking that could change the very nature of what we mean by a physical world as different from a spiritual world. This is an important work to consider no matter how you feel about the subject.”
—Fred Alan Wolf, Ph.D., author of Mind into Matter and The Yoga of Time Travel

In light of the current culture wars over this topic, Dr. Goswami’s view is not only radical and relevant but highly charged, and it promises to remain so for the foreseeable future.

auteur: Goswami, A.
ISBN: 9780835608589
Additional DescriptionMore Details

Biology, Dr. Goswami says, must come to terms with feeling, meaning and the purposefulness of life. The key is the idea of creativity in biological development, which reconciles evolution with intelligent design by a purposive designer. Hence, the book’s title: Creative Evolution. What’s more, when the question of life’s purposefulness and the existence of the designer is reconciled with neo-Darwinism, other difficulties of biology are resolved. The result is a paradigm shift for biology and the vision of a coherent whole that the author calls “Science within Consciousness.” It’s an open secret that fossil gaps—discontinuities in fossil lineages—threaten the validity of Darwin’s theory of evolution. At the same time, by denying evolution altogether, intelligent-design thinkers fly in the face of scientific data. But let’s not throw out the babies with the bathwater, says quantum physicist Amit Goswami. The idea of intelligent design does contain substance with which neo-Darwinists must come to terms. And if Darwin’s theory is seen at best as incomplete, able only to explain evolution’s continuous epochs, then there’s room for both evolution and God. Other titles by the author: – Creative Evolution (DVD) – God Is Not Dead (CD) – God Is Not Dead (DVD) – Physics of the Soul: Pts 1-3 (CD) – The Visionary Window: A Quantum Physicist’s Guide to Enlightenment – Visionary Window—Quantum Physicist’s: Guide to Enlightenment: Pts 1-5 (CD)

Quantity

Prijs: € 24,75

Loading Updating cart…

The Spiritual Roots of Yoga – Royal Path to Freedom

179 pages | Paperback | Morning Light Press, 2006

Each of the selections in this compilation of articles is informed by the philosophical background of yoga, especially the two great texts of yoga, the Yoga Sutra and the Bhagavad Gita. All of them speak of and are related to the wisdom of the spiritual traditions of India. They range from an exploration of rita (cosmic order) in the Rig Veda and its relation to yajna (sacrifice and exchange between levels) and dharma (law, order, sacred obligation) to reflections about contemporary spiritual masters such as J. Krishnamurti and G. I. Gurdjieff in the context of the Indian tradition. This volume will be valuable for those who wish to learn about the roots of yoga and the culture from which it arose.

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 9781596750111
Additional DescriptionMore Details

“Whenever I meet Prof. Ravindra I am reminded of J. Krishnamurti whom I taught yoga for many years. Having known Ravi for a long time I admire his honest spiritual quest. He is indeed a true sadhaka, such a rare and true sanyasi. Enjoy his spiritual journey. He not only practises yoga but communicates it so well. Recommended to all serious students of yoga.” -Sri TKV Desikachar , author of The Heart of Yoga: Developing a Personal Practice “The style of the author is disarming and easy and, even while stating profound ideas, there is a simplicity of form that is appealing. In many essays the author goes beyond the superficial word meanings and touches the wisdom of the sages at its deepest levels. “-T. S. Rukmani, Professor and Chair of Hindu Studies, Concordia University, Montreal

Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Truth, Beauty, and Goodness

81 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2002

Truth, Beauty, and Goodness are interrelated. While beauty is the garment of truth, goodness is beauty revealed in action. Many philosophers and poets have spoken about the identity of these three aspects of reality, how each one leads to the other. Discovery of truth or beauty is the natural aspiration of every right thinking individual. Clarity and undisturbed serenity are essential requirements for perceiving truth. These qualifications cannot be acquired in the absence of pure and righteous living.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Burnier, R.
ISBN: 8170593581
Additional DescriptionMore Details

Radha Burnier became 7th international President of the Theosophical Society in 1980, following the lead of her father, N. Sri Ram, who was the 5th President, and close associate of Annie Besant. Mrs. Burnier had previously served in many capacities, including Director of the research and publications of the Adyar Library and Research Centre from 1959-1979. She holds a Master’s degree in Sanskrit from the Benares Hindu University, and an honorary Doctor of Literature degree from Nagarjuna University. She has lectured all over the world on Theosophical and cultural topics, and both her talks and writings are known for their clarity of thought and depth of vision.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The Hidden Gospel – Decoding the Spiritual Message of the Aramaic Jesus

222 pages | Paperback | Quest Books, 2001

In The Hidden Gospel, Douglas-Klotz employs this approach to decode the spiritual and prophetic messages hidden within key words and concepts in the sayings and stories of Jesus. We learn to our delight, for instance, that when Jesus spoke of “goodness” he used a word which in Aramaic means “ripe” and refers to actions which are in time and tune with the Sacred Unity of all life.

The Hidden Gospel aims to bridge the gap between the historical Jesus of the scholar and the Jesus of faith of Christian believers. It will appeal to everyone looking for an alternative spiritual vision of Jesus and his message.

auteur: Douglas-Klotz, N.
ISBN: 0835607801
Additional DescriptionMore Details

In two previous books, Neil Douglas-Klotz pioneered a radical new way of translating the words of Jesus—filtering them through the imagistic worldview of the Aramaic language which Jesus himself spoke. Seen through this lens, familiar sayings such as “Blessed are the meek” come into vibrant contemporary focus as “Healthy are those who have softened what is rigid within.” Neil Douglas-Klotz, Ph.D., is an internationally known scholar in the fields of religious studies and psychology. A frequent presenter at conferences of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Studies, he is author of Prayers of the Cosmos and Desert Wisdom.

Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

The Esoteric World of Madame Blavatsky – Insights into the Life of a Modern Sphinx

451 pages | Gebonden/Hardcover | Quest Books, 2000

“A psychological enigma, a puzzle for future generations, a Sphinx!” is the self-portrait of Helena P. Blavatsky, the most influential esoteric author of the nineteenth century. Those who knew her called her “the lady with the magical eyes.”

Madame Blavatsky’s writing affected the work of such writers, artists, and musicians as William Butler Yeats, James Joyce, D. H. Lawrence, L. Frank Baum (The Wizard of Oz), Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Gustav Mahler, Jean Sibelius, and Alexander Scriabin. She was a cause celebre because of the astounding phenomena she produced and her unconventional ideas, which anticipated the spiritual and ecological movements of today. Often distorted in the borrowing, these ideas have inspired much “New Age” thought, but her work has a depth and insight that transcends the fads of time.

auteur: Caldwell, D.
ISBN: 0835607941
Additional DescriptionMore Details

This volume recites firsthand accounts of the teachings and enigmas of the Theosophical Sphinx. Through it, the reader enters the fascinating world of Madame Blavatsky’s soirees — famous as magnets for freethinking intellectuals and the sites of remarkable and remarked-upon phenomena, as related here by family, friends, and enemies. Includes over 35 black and white photos from the Theosophical archives. Daniel Caldwell, Master of Library Science, is one of the world’s leading authorities on H. P. Blavatsky’s life and works.

Quantity

Prijs: € 3.095,00

Loading Updating cart…

Serpent in the Sky – The High Wisdom of Ancient Egypt

266 pages | Paperback | Quest Books, 1993

John Anthony West’s revolutionary reinterpretation of the civilization of Egypt challenges all that has been accepted as dogma concerning Ancient Egypt. In this pioneering study West documents that:
– Hieroglyphs carry hermetic messages that convey the subtler realities of the Sacred Science of the Pharaohs.
– Egyptian science, medicine, mathematics, and astronomy were more sophisticated than most modern Egyptologists acknowledge.
– Egyptian knowledge of the universe was a legacy from a highly sophisticated civilization that flourished thousands of years ago.
– The great Sphinx represents geological proof that such a civilization existed.

This revised edition includes a new introduction linking Egyptian spiritual science with the perennial wisdom tradition and an appendix updating West’s work in redating the Sphinx. Illustrated with over 140 photographs and line drawings.

auteur: West, J.A.
ISBN: 0835606910
Additional DescriptionMore Details

John Anthony West is an independent Egyptologist who has studied Egypt, ancient history, religion, and related subjects for three decades. His essays and criticism appear in The New York Times, The New Yorker, and other publications in America and abroad. He has also appeared on NBC’s “Today Show,” and in an Emmy-winning 1993 documentary, “The Mystery of the Sphinx,” narrated by Charlton Heston. When not leading study tours to Egypt, Mr. West resides in Athens, New York. Other titles by the author: – The Traveler’s Key to Ancient Egypt: A Guide to the Sacred Places of Ancient Egypt

Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

The Atman Project – A Transpersonal View of Human Development

240 pages | Paperback | Quest Books, 1996

Wilber traces human development from infancy into adulthood and beyond, into those states described by mystics and spiritual adepts. The spiritual evolution of such extraordinary individuals as the Buddha and Jesus hints at the direction human beings will take in their continuing growth toward transcendence. Redesigned edition of this essential introduction to his way of thinking features a new foreword by the author.(1996)

“Wilber has established himself as the foremost scholar on psychology and consciousness studies.”—Dr. Kenneth Ring

“Ken Wilber is undoubtedly one of the most important of contemporary writers. He is a true philosopher-mystic.”—Peter Russell, Oxford University

auteur: Wilber, K.
ISBN: 0835607305
Additional DescriptionMore Details

Philosopher Ken Wilber has been mapping the territory of consciousness since the 1970s. His first book, The Spectrum of Consciousness, published by Quest Books, launched the transpersonal psychology movement. Wilber’s current best-sellers are Sex, Ecology, Spirituality, and A Brief History of Everything.

Quantity

Prijs: € 17,00

Loading Updating cart…
LoadingUpdating…
Pagina’s:1 2 3 4 5Volgende >Laatste >