TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Open Dag op het International Theosophical Centre (ITC) in Naarden, 2 september 2017

Open Dag op het International Theosophical Centre (ITC) in Naarden, 2 september 2017

19 juli 2017

Na de succesvolle Open Dag van 2015 is besloten dit evenement elke twee jaar te houden.

Een groot aantal onafhankelijke spirituele organisaties organiseren activiteiten op het terrein van het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden. Op zaterdag 2 september kunt u kennismaken met diverse organisaties die grotendeels op het ITC werkzaam zijn. Zij zijn actief op het gebied van studie, meditatie, yoga en ceremonieën. Wist u bijvoorbeeld dat er een organisatie is die ceremoniën organiseert speciaal voor kinderen?

Het ITC (dat als een ashram wordt beschouwd) is een landgoed met een bijzondere energie waar het proces van innerlijke transformatie wordt ingebed in lezingen, gespreksgroepen, studie, meditatie, Raja-Yoga beoefening, retraites en/of ceremonieel werk. De ervaringen met de spirituele organisaties op het terrein zijn heel positief: vanuit de goede intenties en aandacht voor spiritualiteit in deze groepen wordt de op dit terrein voelbare bijzondere energie versterkt, een atmosfeer die zowel ten dienste staat van de deelnemers zelf, als van de mensheid als geheel.

Het ITC is een van de drie internationale centra van de Theosophical Society (TS) Adyar. Vanuit die verbinding werkt ze samen met de nationale afdelingen van de TS, die over de hele wereld aanwezig zijn. Om praktische redenen is de samenwerking met de Theosofische Vereniging in Nederland intensief. Vanuit haar missie om bij te dragen aan de spirituele ontwikkeling van de mensheid kunnen organisaties met een vergelijkbare visie activiteiten organiseren op het ITC. Daarnaast organiseert het ITC zelf ook een scala van activiteiten.

open dag 2 september 2017