TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Nieuw gestart: TVN-Centrum Zeeland op Noord-Beveland

Nieuw gestart: TVN-Centrum Zeeland op Noord-Beveland

29 augustus 2018

Sinds 21 maart jl. floreert in Zeeland een nieuwe TVN-groep onder de naam Centrum Zeeland. Voor de Tweede Wereldoorlog kende Zeeland onder de bezielende leiding van mejuffrouw Clara Verhey een Zeeuwse Loge, die in Middelburg bijeenkwam op Buitenplaats Roozenburg. Na de oorlog richtte Johanna Ouborg-Gaastra een Centrum Zeeland op. Maar na het uiteenvallen van deze groepen bleef het lange tijd stil in deze provincie. De afgelopen jaren had de TVN hier geen eigen bijeenkomsten.

Daar is nu dus verandering in gekomen. Inmiddels kent Centrum Zeeland tien TVN-leden en zo’n tien ‘vrienden’. Na een introductiejaar waarin de eerste beginselen van theosofie werden uiteengezet, is de groep gestart met ‘De Sleutel tot de Theosofie’. Voor de meesten een lastig boek, dat stap voor stap wordt gelezen. Iedereen heeft een eigen inbreng en daarbij wordt getracht oude wijsheden te koppelen aan hedendaagse items.

Eind maart heeft een Zeeuwse delegatie een eerste bezoek gebracht aan de Tolstraat. Voorzitster Corrie Polderman, penningmeester Roger v.d. Voorde, bestuurslid programma-coördinatie Marja Tavenier en secretaris Saskia Campert werden gastvrij ontvangen door Wim Leys, waarna Renger Dijkstra een interessante rondleiding door de bibliotheek verzorgde. Algemeen bestuurslid Marlies Rijnen kon in verband met haar werk niet aanwezig zijn. Zij heeft echter een langjarige theosofische ervaring en kent de Tolstraat van eerdere bezoeken. De volgende stap werd een gezamenlijk bezoek aan Naarden, op 30 juni, met de dag van Vicente Hao Chin.

Het programma voor het nieuwe seizoen wordt nu voorbereid. Iedere eerste zondagochtend van de maand gaat de studiegroep in Kortgene (Noord-Beveland) door met de studie van ‘De Sleutel tot de Theosofie’. Daarnaast start medio augustus een instroomgroep, want nieuwe geïnteresseerden hebben zich gemeld. Wim Leys heeft aangeboden op 2 september (de start van het nieuwe studiejaar) een presentatie over Annie Besant te geven. Ook andere sprekers van de TVN-lijst zullen worden gepolst.

Wie vragen heeft, kan zich richten tot de secretaris Saskia Campert:

06 2605 6163 of zeeland@theosofie.nl

Staand: Renger Dijkstra (bibliothecaris TVN), Wim Leys (voorzitter TVN), Roger van de Voorde (penningmeester c. Zeeland), Marja Tavenier (bestuurslid c. Zeeland)
Zittend: Corrie Polderman (voorzitter c. Zeeland), Saskia Campert (secretaris c. Zeeland)

Bestuur Centrum Zeeland met Internationaal Bestuur
Staand: Roger van de Voorde (penningmeester c. Zeeland, Tim Boyd (International President), Marja Artamaa (International Secretary)
Zittend: Deepa Padhi (International Vice President), Marlies Rijnen (bestuurslid c. Zeeland), Corrie Polderman (voorzitter c. Zeeland), Saskia Campert (secretaris c. Zeeland)