TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Latente Vermogens in de Mens – ‘Rituelen en Genezing’ – 15 februari 2020

Latente Vermogens in de Mens – ‘Rituelen en Genezing’ – 15 februari 2020

26 december 2019

Het Internationaal Theosofisch Centrum en de Theosofische Vereniging in Nederland gaan in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 evenementen organiseren rond het thema Latente vermogens in de mens, en willen daarmee de aandacht vestigen op de derde van de drie bekende doeleinden. Ook Theosofia zal hierover publiceren, om te beginnen met het septembernummer van dit jaar, wat geheel aan dit thema gewijd is.

Dat we juist nu aandacht hiervoor vragen heeft te maken met het feit dat er in de maatschappij, onder wetenschappers en spirituele zoekers zoveel belangstelling is voor het niet te negeren bestaan van de verborgen (‘paranormale’) dimensie van het bestaan, ook in onze eigen psyche en in de natuur. In snel tempo treedt er steeds meer aan het licht. Steeds meer mensen hebben tegenwoordig exceptionele en transpersoonlijke ervaringen. Meestal kan men deze omschrijven als grensoverschrijdende ervaringen, dwz dat zij de normale grenzen van ruimte en tijd, waarin ons bewustzijn werkzaam is, overschrijden.

Het tweede evenement zal plaatsvinden op 15 februari en handelen over Rituelen en Genezing met vier sprekers die experts zijn op dit gebied: Dr. Gert Jan van der Steen, Jan Taal, Dr. Mona Irrmischer en Dr. Laurie Faro. In de folder treft u uitgebreide informatie aan, niet alleen over 15 februari maar ook over de komende evenementen in 2020.

Download hier de folder

Voor informatie over Inschrijving mail naar evenementen@theosofie.nl