TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Bekijk nu de video’s van de voorjaarsdag 15 februari 2020 : Rituelen en Genezing

Bekijk nu de video’s van de voorjaarsdag 15 februari 2020 : Rituelen en Genezing

22 mei 2020

Op 15 februari 2020 werd de eerste voorjaarsdag gehouden in de Besant Hall in Naarden. In het kader van Latente Vermogens in de Mens stond deze dag in het teken van Rituelen en Genezing.
De eerste lezing wed gehouden door Gert Jan van der Steen: Wat gebeurt er bij Ceremoniën, Rituelen en Inwijdingen? De Kracht van het Gebed. Rituelen worden gezien als verbindend en troostend. Esoterisch gezien worden lagen van werkelijkheid verbonden waardoor helende energie kan doorstromen. Engelen nemen vaak deel aan rituelen, al naar gelang de intentie.
Gert Jan van der Steen is bisschop van de Vrij-Karholieke kerk, en houdt zich bezig met de integratie van oude en nieuwe vormen van spiritualiteit.
De video op Youtube kunt u hier bekijken. De geluidskwaliteit laat enigszins te wensen over – onze excuses daarvoor.

De tweede lezing die dag was van Jan Taal, gezondheidszorgpsycholoog en verbonden aan de Amsterdam School voor Imaginatie. Ontwerper van de “Verbeeldingstoolkit” voor mensen die met kanker, chronische ziekte of crisis zijn geconfronteerd.
De Helende Kracht van Imaginatie.
Verbeelden is als ademen, we doen het van nature voortdurend. Imaginatie is de bewuste variant ervan. Het brengt ons in contact met de dimensie die voorafgaat aan tijd en ruimte, met het Grotere Zelf. Dat is het innerlijke gebied waar de subtiele energieën die ons leven bepalen zich bevinden.
De video op Toutube kunt u hier bekijken.