TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Lokale activiteiten en het Corona virus

Lokale activiteiten en het Corona virus

1 april 2020

Vanaf 19 maart 2020 zijn bibliotheek en boekhandel in de Tolstraat in Amsterdam gesloten. Boeken via de webshop bestellen blijft mogelijk, maar houdt rekening met vertraagde levering. Ook het hoofdkantoor is gesloten, maar blijft bereikbaar per e-mail: . Eventueel een boodschap telefonisch inspreken is ook mogelijk (vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden), maar gewoon e-mail werkt beter.

Alle loges en centra nemen ook maatregelen. Alle activiteiten op de korte termijn zijn afgelast, en van de meeste ook op wat langere termijn. Was je van plan een activiteit bij te wonen raadpleeg dan eerst de website van de betreffende loge of centrum http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges/, of neem telefonisch of per e-mail contact op. Telefoonnummers en e-mail adressen vind je achterin Theosofia.

Houdt onze berichtgeving in de gaten voor wat betreft de evenementen op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Ook voor deze geldt dat wij genoodzaakt kunnen worden ze af te gelasten: itc-naarden.org

Dit wordt uiteraard ook op deze website van de TVN gepubliceerd.

Voor ons allemaal geldt dat we de komende tijd in toenemende mate geïsoleerd gaan leven. Dus houdt contact met elkaar via telefoon en e-mail. Denk vooral aan de ouderen, zwakkeren en zieken en kijk of je ze kan helpen met boodschappen en zo.

Ik vertrouw erop dat we met de nodige kalmte, nuchterheid en voorzichtigheid door deze moeilijke tijden heen kunnen komen. Schenk hulp en troost aan hen – wie het ook moge zijn – die het moeilijk hebben.

Wim Leys

Voorzitter TVN

Graag deel ik ook nog even de brief van onze internationale president Tim Boyd met u.

Hieronder de Nederlandse vertaling daarvan.

Theosophical Society, Adyar

Coronavirus brief van Tim Boyd, de International President

Lieve vrienden,

Nu de wereld door deze moeilijke tijd gaat, wil ik graag enkele woorden met u delen over Adyar en ons antwoord op het coronavirus.

Gelukkig hebben we tot op heden geen bekende infectiegevallen onder onze bewoners of staf. We zijn ons er echter sterk bewust van dat, hoewel het aantal patiënten in India nog niet groot zijn, ze dat waarschijnlijk snel zullen worden. Om ons aandeel te leveren in de beperking van de overdracht van het virus hebben we een aantal maatregelen genomen.

  • We hebben alle bijeenkomsten van de TS en verwante groepen op onze campus opgeschort.
  • We hebben de campus voor plaatselijke bezoekers gesloten.
  • We hebben het Social Welfare Center (SWC) tot nader order gesloten.
  • We hebben het Vocational Training Centre tot nader order gesloten.
  • We zullen ook op korte termijn alle grote projecten op de campus opschorten.
  • Voorlopig bieden we geen huisvesting voor bezoekers aan Adyar.
  • Overeenkomstig regeringsvoorschrift zijn de Olcott Memorial Higher Secondary School en de Adyar Theosophical Academy tot nader order gesloten.
  • Onze kliniek op de campus zal blijven controleren en gratis zorg verlenen aan staf en bewoners.
  • Alle werknemers die het virus blijken te hebben, krijgen betaald verlof gedurende hun herstel.

Dit is een ongekend moment in de menselijke geschiedenis, waar geen draaiboek of eerder voorbeeld voor is. Van moment tot moment zullen we onze weg moeten vinden. Het zal ook weer eindigen. En als dat gebeurt, zullen we ook onze weg moeten vinden in de onbekende wateren waarin dit virus ons brengt. We kunnen er zeker van zijn dat de wereld na deze epidemie veranderd zal zijn.

In de verwarring, onzekerheid en angst van dit moment is één ding zeker. We zitten er allen samen in. Onze onderlinge verbondenheid, onderlinge afhankelijkheid, in één woord, onze Eenheid is het gebied van theosofische speculatie gepasseerd en is een onomstotelijk feit geworden. Hoewel velen verlamd zijn door de immense grootte van de situatie, is dit ook een belangrijke gelegenheid voor iedereen die serieus de leringen en het leven omarmt. Wie we zijn klinkt zo luid dat mensen geen woord kunnen horen van wat we zeggen. De mogelijkheid van vrede, wanneer we geconfronteerd worden met angst, moet getoond worden. Onze voortdurende vorming van een centrum van vrede binnen in ons en de bewuste uitstraling van die vrede in onze gemeenschappelijke mentale en emotionele uitstraling heeft, hoewel onzichtbaar, een enorm resultaat. Of we ons nu in isolatie bevinden of midden in het tumult, er is werk voor ons. Werk waarop we zijn voorbereid.

Ik sluit af met de woorden van Marten Luther King Jr.

De uiterste maatstaf voor de mens is niet waar hij staat in tijden van comfort en gemak, maar waar hij staat ten tijde van uitdaging en verdeeldheid.”

Mogen we allen onze inwendige reserves vinden om de huidige en komende uitdaging het hoofd te bieden – samen.

Beste wensen voor jullie allen,

Tim

16 maart 2020