TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Korte inleiding in het thema Latente Vermogens in de Mens

Korte inleiding in het thema Latente Vermogens in de Mens

7 november 2021

In deze korte video, opgenomen op het terrein van het ITC in Naarden, geeft Arend Heijbroek en beknopte inleiding over het thema Latente Vermogens. Na de Corona periode zijn we weer daarmee begonnen op 31 oktober en gaan verder op 22 december 2021. Meer informatie over het programma in 2022 in de volgende Nieuwsbrieven. Dan zullen er twee voorjaarsdagen gehouden worden op 19 februari en 2 april, over De Dood.

Het Internationaal Theosofisch Centrum en de Theosofische Vereniging in Nederland organiseren seizoenen 2019-2022 evenementen rond het thema Latente vermogens in de mens, en willen daarmee de aandacht vestigen op de derde van de drie bekende doeleinden: “Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn”. Ook hiermee maken wij aan de wereld bekend dat “Er zoiets als Theosofie bestaat”, wat H.P. Blavatksy de plicht van elke theosoof noemde.

Waarom juist nu aandacht hiervoor vragen? Dat heeft te maken met het feit dat er in de maatschappij, onder wetenschappers en spirituele zoekers zoveel belangstelling is voor het niet te negeren bestaan van de verborgen (‘paranormale’) dimensie van het bestaan, ook in onze eigen psyche en in de natuur. In snel tempo treedt er steeds meer aan het licht. Steeds meer mensen hebben tegenwoordig exceptionele en transpersoonlijke ervaringen. Meestal kan men deze omschrijven als grensoverschrijdende ervaringen, dwz dat zij de normale grenzen van ruimte en tijd, waarin ons bewustzijn werkzaam is, overschrijden.

Het eerstvolgende evenement zal plaatsvinden op 11 december en draagt als titel Het Bovennatuurlij. Zie het uitgebreidere bericht hiervoor in deze Nieuwsbrief.