TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Nieuw: Centrum Roermond

Nieuw: Centrum Roermond

23 mei 2021

Sinds kort is het Centrum Roermond van de Theosofische Vereniging in Nederland opgericht, voortgekomen uit een al drie jaar bestaande Studiegroep Theosofie en een reeds langer bestaande Bezinningsgroep die zich richt op Innerlijke Ontwikkeling, en een zoomgroep Inleiding in de Theosofie, alle drie onder de bezielende leiding van Joan Slagers.

Roermond ligt vrij centraal in Midden-Limburg. Hierdoor kunnen ook belangstellenden uit Zuid-of Noord-Limburg of Zuid-Oost Brabant zich bij eventuele live-bijeenkomsten aansluiten.
Door Covid 19 verliepen tot voor kort alle bijeenkomsten via Zoom, maar inmiddels zijn de twee eerstgenoemden weer “live”. Dat de Inleiding Theosofie nog via zoom verloopt is natuurlijk gunstig voor de deelnemers die wat verder weg wonen.

Voor meer informatie en over de mogelijkheden tot deelname check de website.