TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Nieuw: Centrum Roermond

Nieuw: Centrum Roermond

23 mei 2021

Sinds kort is het Centrum Roermond van de Theosofische Vereniging in Nederland opgericht, voortgekomen uit een al enige maanden bestaande cursus Inleiding in de Theosofie en een reeds langer bestaande Bezinningsgroep die zich richt op Innerlijke Bewustwording en Transformatie, onder de bezielende leiding van Joan Slagers.

Roermond ligt vrij centraal in Midden-Limburg. Hierdoor kunnen ook belangstellenden uit Zuid-of Noord-Limburg of Zuid-Oost Brabant zich bij eventuele live-bijeenkomsten aansluiten.
Sinds de opkomst van Covid 19 hebben we echter besloten alle bijeenkomsten via Zoom te laten verlopen. Hoewel het natuurlijk wat minder persoonlijk is blijkt het toch een goed werkbaar alternatief en biedt het ook belangstellenden uit andere regio’s de gelegenheid zich bij ons te voegen. We volgen de ontwikkelingen rondom Covid en nemen t.z.t. gezamenlijk een besluit hoe we verder zullen gaan.

Voor meer informatie en over de mogelijkheden tot deelname check de website.