TVN Home » Nieuwsbrief » April – maand van de filosofie

April – maand van de filosofie

12 maart 2022

H.P. Blavatsky introduceerde eind 19e eeuw de theosofie aan het westen, met name gebaseerd op oosterse wijsheid. Toch weten studenten van De Geheime Leer dat zij ook regelmatig verwijst naar de westerse filosofie: Pythagoras, Plato, en de neoplatonisten zoals Plotinus en Jamblichus. Ook de grote Duitse wijsgeer Hegel wordt door haar regelmatig genoemd. Als westerse mensen (in deze incarnatie althans) beoefenen wij in feite jnana yoga zegt zij, vanwege onze “opdracht” ons vijfde beginsel Manas te ontwikkelen in dit vijfde tijdvak, het na-Atlantische. Niet eenzijdig maar veelzijdig filosofie bestuderen werpt rijke vruchten af.
Zie via deze link wat onze webshop op het gebied van filosofie heeft.