TVN Home » Nieuwsbrief » Kerstavond op het ITC Naarden, zondag 24 december 2023

Kerstavond op het ITC Naarden, zondag 24 december 2023

27 november 2023


Kerst; de terugkeer van het licht
In de esoterische traditie gaan alle verhalen over onszelf. Zo ook het kerstverhaal, dat vertelt over de (weder-)geboorte van het licht, het heilige in onszelf. Na iedere periode van naar buiten gaan, van ervaringen opdoen, is er een periode van rust, van innerlijke reflectie, zodat er ruimte ontstaat. In die ruimte kan het licht weer in ons terugkeren. Dat is de symboliek achter het kerstverhaal.

Het is mooi om samen stil te staan bij dit jaarlijks terugkerende symbolische moment. Te ervaren dat we hier niet alleen in staan, met mensen om ons heen, met de bijzondere energieën tijdens de Kerst mis.

Het bestuur van de Theosofische Vereniging, het Internationaal Theosofisch Centrum, de Vrij Katholieke Kerk St. Michael en alle Engelen en Tafelronde nodigen je uit om samen Kerstmis te beleven, te ervaren.

Het programma
heeft een paar onderdelen. Je bent vrij een keuze te maken met welke onderdelen je mee wilt doen:

19.00 uur           Speciale Kerst mis voor kinderen tot ongeveer 10 jaar.
20.00 uur Welkom met koffie/thee, drankje en iets lekkers op St. Michaels huis, Valkeveenselaan 19 in Naarden
20.30 uur           Start avondprogramma met bijdragen van de deelnemers door middel van verhalen, gedichten, muziek, et cetera.
22.00 uur           We begeven ons naar de kapel van de VKK, waar we met Martie Velthuis samen kerstliederen zullen zingen. Het is fijn als je mee wilt musiceren.

23.00 uur           Nachtmis, gecelebreerd door Bisschop Parcival van Gessel.
00.30 uur           Einde.
Inschrijven voor de avond is noodzakelijk: Het aantal plaatsen is beperkt, het is dus belangrijk dat je je tijdig inschrijft. Inschrijven is mogelijk tot zondag 17 december. Inschrijven kan via .
Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

Bij inschrijven
graag vermelden:
Met hoeveel kinderen je wilt komen voor de Kinder Kerst mis om 19.00 uur.
Dieet wensen.Welk instrument je meeneemt.
Opgeven voor een bijdrage aan het avondprogramma, een muziekstuk, een verhaal een gedicht of mee musiceren in de kapel kan bij Martie Velthuis, tel.: 035-5417118.