Haarlem

Centrum Haarlem van de Theosofische Vereniging in Nederland  

E-mailadres:    

Maandelijkse bijeenkomsten

In onze maandelijkse bijeenkomsten bespreken wij theosofische en esoterische onderwerpen die ook wel bekend zijn als Oude Wijsheidsleer. Deze verwijst naar de grote waarheden die sinds de dageraad der mensheid in alle tijdperken door wereldleraren en wijzen zijn doorgegeven. Deze waarheden die veelal de pure kern uitmaken van religies zijn ook wel in de vorm van parabels, mythen en legenden versluierd weergegeven.

19 september: 
Lezing: Muziekleer volgens Gurdjieff / Ouspensky door Tony

17 oktober
De zeven stralen en de natuurrijken: het mineralenrijk

21 november
De zeven stralen en de natuurrijken

19 december
De zeven stralen en de natuurrijken

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.
Aanmelding per mail:  
De eigen bijdrage is € 5 per avond.
Aanbevolen literatuur: Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd

Nadere informatie ook telefonisch te verkrijgen via
Georges van den Boorn : 06 1209 4535