Haarlem

Centrum Haarlem van de Theosofische Vereniging in Nederland  

E-mailadres:    

Maandelijkse bijeenkomsten

In onze maandelijkse bijeenkomsten bespreken wij theosofische en esoterische onderwerpen die ook wel bekend zijn als Oude Wijsheidsleer. Deze verwijst naar de grote waarheden die sinds de dageraad der mensheid in alle tijdperken door wereldleraren en wijzen zijn doorgegeven. Deze waarheden die veelal de pure kern uitmaken van religies zijn ook wel in de vorm van parabels, mythen en legenden versluierd weergegeven.Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

Het programma voor het seizoen 2024 – 2025 zal tzt verschijnen op agendatheosofie.nl

Informatie: tlefonisch Georges van de Boorn: 06 1209 4535
per e-mail:  

De eigen bijdrage is € 5 per avond.
Aanbevolen literatuur: Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd