Loge Zwolle

Informatie – tel. 06 4146 9767
Postadres: TVN loge Lanoe,  Enkstraat 44,   8021 TX     Zwolle
Ingeschreven bij KvK onder nummer 70318212

Voor het programma najaar 2023 klik hier
—————————————————————————————————————Theosofie kent geen vaste leerstellingen of dogma’s, maar wel diepzinnige concepten ter overweging. Middels studie en uitwisseling hopen wij ons intuïtieve begrip van die concepten te versterken.
———————————————————————————————————–
De bijeenkomsten van afdeling Zwolle van de TVN zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in het gebouw van de Vrij  Katholieke Kerk, Enkstraat 44 te Zwolle.
De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond, aanvang  19.30 uur. Sluiting 21.30 uur.
In het gebouw is een kleine bibliotheek aanwezig.

Uitgangspunten

Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel  van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende Werkelijkheid. Deze Werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis, de bron van alle bestaan, te voltooien.