Post image for Augustus

Augustus

Augustus 2012, jaargang 113, nummer 3

Driemaandelijks tijdschrift van de Theosofische Vereniging in Nederland

Inhoudsopgave

Juist (in)zicht – Radha Burnier

Een pad is er om te betreden, Deel 2 – Joy Mills

Het hart van Patanjali’s Yoga Sutra’s – Ingmar de Boer

De drievoudige aard van de theosofie – Pedro Oliveira

Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden, Deel 2 – Nu en in de toekomst – Arend Heijbroek

De dood en de theosoof – Mary Anderson

Bespiegelingen over tijd, duur en onsterfelijkheid – Ianthe Hoskins

Verenigingsnieuws