TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2007 » Augustus » Theosofie Wereldwijd

Theosofie Wereldwijd

Argentinië

Van 19 tot 23 januari organiseerden de jonge leden (in de dertig) van deze Afdeling een jeugdkamp in het TS Centrum in San Rafaël, dat door vijftien teenagers werd bezocht. Dit kamp was een goed begin voor een nieuwe generatie theosofen. Het was de eerste keer dat deze teenagers naar een TS programma waren gekomen en zij vertrouwden ons toe, dat hun eerste gedachten er over niet erg positief waren. Toen het kamp bijna afgelopen was, hadden zij de belangrijkste onderwerpen die naar voren waren gekomen om over te praten en de activiteiten zo gewaardeerd, dat zij al bezig waren een nieuw kamp te organiseren, dat in de Paasvakantie zou moeten plaatsvinden!

Zij vonden het ook erg prettig om samen te koken en andere verantwoordelijkheden die daar mee te maken hadden te delen, zodat ze elkaar goed leerden kennen. Zij blijven nu met elkaar in contact door te chatten op de e-mail en via een recente e-mailgroep die voor hen in het leven geroepen werd.

De jonge leden laten ook weten, dat de andere activiteiten op het centrum, die volgden op het jongerenkamp net zo vruchtbaar waren. Er was ook een drie-daagse stilte-retraite, een studie van een week van de Mandukya Upanishad en een tweedaagse cursus over meditatie, met iedere dag vier meditatie sessies. Een paar deelnemers uit Chili vroegen of zo’n zelfde programma ook in hun land kon worden georganiseerd.

Alle activiteiten waren erg inspirerend en zoals een van de jongere leden opmerkte, er is een duidelijke groei te zien in de manier waarop zij in de studiegroepen met elkaar omgaan. Er is veel meer respect voor elkaars mening en belangstelling om dieper op de onderwerpen in te gaan.

India

De landelijk voorzitter de heer S. Sundaram laat weten dat op Adyar Dag een openbare bijeenkomst werd georganiseerd ter herdenking van de honderdste sterfdag van de President/stichter Colonel Henry Steel Olcott. Er waren drie belangrijke sprekers: Prof. Nawang Samten, directeur van het Centrale Instituut voor Hoger Tibetaans Onderwijs in Sarnath, Varanasi, sprak over Col. Olcott m.b.t. de hernieuwde belangstelling voor het boeddhisme; Prof. P. Krishna, de vroegere Rector van de Krishnamurti Foundation van India’s (KFI) Rajghat Onderwijs Centrum in Varanasi, sprak over ‘Colonel Olcott, Theosofie en
J. Krishnamurti’  en Dr. N.C. Ramanuchary, directeur van Onderwijs  en algemeen secretaris  van de Indiase Afdeling van de TS, had als thema: ‘Colonel Olcott: zijn levensfilosofie.’ De bijeenkomst werd door mensen van verschillende onderwijs instellingen bijgewoond en door belangrijke burgers van Varanasi en leden van de Theosofische Vereniging en van de Krishnamurti Stichting.

(Uit: The Theosophist, april 2007)