TVN Home » Tijdschrift Theosofia » Archief » 2006 » April » Theosofie Wereldwijd

Theosofie Wereldwijd

Workshop van de landen uit het Noorden

Behalve de internationale voorzitter Radha Burnier waren voor het weekend van 15 tot 17 juli 2005 de vertegenwoordigers van Zweden, Noorwegen, IJsland, Estland en Finland uitgenodigd. Onder de deelnemers waren zowel de voorzitters van de Finse, Zweedse en IJslandse Afdeling aanwezig, als  de voorzitter van Noorwegen, die dit weekend organiseerde, en verschillende andere actieve en ervaren werkers. Radha Burnier opende de bijeenkomst en vroeg wat er zowel gezamenlijk als individueel gedaan kan worden om nieuw leven in het werk van de Vereniging in de wat zwakkere gebieden te brengen. De afgevaardigden brachten in het kort naar voren wat zij deden en waar de moeilijkheden lagen. Naar aanleiding daarvan werden een aantal suggesties gedaan m.b.t. nieuwe initiatieven. Een paar mensen boden aan om lezingen te geven in andere landen. Er werd besloten meer contact met elkaar te onderhouden d.m.v. bezoeken, lezingen, emailberichten enz. IJsland zal informatie geven over de programma’s die het meest aanspreken en in Estland gaat men de eigen leden aanmoedigen om lezingen te houden en niet al te zeer afhankelijk te zijn van Finland. Iedere deelnemer bood aan om wel iets te doen, de workshop maakte de aanwezigen er van bewust dat zij met iets gezamenlijks bezig waren. Verder werd afgesproken niet alleen meer over filosofische vraagstukken te praten maar d.m.v. gezamenlijke programma’s de samenwerking met elkaar te bevorderen.

(Verkorte weergave uit The Theosophist – november 2005)

De 70e verjaardag van Z.H. de Dalai Lama

De internationale voorzitter mevrouw Radha Burnier nam in New Delhi (India) deel aan een conferentie over ‘wereldvrede door universele verantwoordelijkheid’, die op 6 en 7 november 2005 gehouden werd i.v.m. de 70e verjaardag van de Dalai Lama. Deze verjaardag wordt in de loop van  dit jaar op verschillende manieren herdacht. Onder de deelnemers waren professoren, geleerden, filantropen en een groep theosofen. Het belang van de essentiële boeddhistische leringen, in het bijzonder de boodschap van mededogen en universele verantwoordelijkheid die door de Dalai Lama aan de wereld gegeven wordt, werd gepresenteerd en besproken. De eerste rede werd gehouden door de heer L.M. Singhvi, gewezen Hoge Commissaris van India in Engeland en de laatste rede werd uitgesproken door de heer T.N. Chaturvedi, Gouverneur van de staat Karnataka. Beide sprekers zijn al jaren geïnteresseerd in geestelijke leringen. Mevrouw Burnier sprak op de slotbijeenkomst over “Zelfverantwoordelijkheid als basis voor universele verantwoordelijkheid.” Professor Samdhong Rinpoche, Minister President van de Tibetaanse regering in ballingschap en lid van de Theosofische Vereniging en de Krishnamurti Stichting, was de bezielende geest achter de gebeurtenissen.

(Verkorte weergave uit The Theosophist – december 2005)