TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Randgebieden » RAN-1-5 Marie Corelli

RAN-1-5 Marie Corelli

Corelli, M.
Alsem (Wormwood)
Marie Corelli . – 4e dr. – Amsterdam : L.J. Veen, 191X. – 303 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-1
Trefw.: romans

Ardath
door Marie Corelli ; vertaald [uit het Engels] door H.B. Kennedy van Dam. – 3e dr. – ‘s-Gravenhage : Blankwaardt & Schoonhoven, [19XX]. – 512 p. ; 21 cm. – (Corelli’s meesterwerken ; 4)
sign.: RAN-1-5-CORE-2a
Trefw.: romans, occultisme, occulte romans

door Marie Corelli ; vertaald [uit het Engels] door H.B. Kennedy van Dam. – ‘s-Gravenhage : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 512 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-2
Trefw.: romans, occultisme, occulte romans

door Marie Corelli ; vertaald [uit het Engels] door H.B. Kennedy van Dam. – 3e dr. – ‘s-Gravenhage : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 512 p. : foto. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-1
Trefw.: romans, occultisme, occulte romans

Barabbas : een droom over het werelddrama
uit het Engelsch van Marie Corelli ; geïll. door P. van Geldorp. – 3e dr. – Den Haag : Blankwaardt & Schoonhoven, [1907]. – 420 p. ; 21 cm. – (Corelli’s meesterwerken ; 1)
Vert. van: Barabbas : a dream of the world’s tragedy. – Leipzig : Tauchnitz, 1893
sign.: RAN-1-5-CORE-3
Trefw.: romans

Bob
naar het Engelsch van Marie Corelli door Cath. A. Visser ; geïll. door P. van Geldorp. – 4e dr. – Den Haag : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 251 p., [6] bl. pl. : ill. ; 21 cm. – (Corelli’s meesterwerken ; 7)
sign.: RAN-1-5-CORE-4
Trefw.: romans

Delicia
van Marie Corelli ; [uit het Engels vert.] door Hilberta. – Amsterdam : L.J. Veen, [1916]. – 255 p. ; 21 cm. – (Gewenschte gasten)
1e dr. Nederlandse uitg.: Utrecht : Honig, 1897. – (Bibliotheek van buitenlandsche letterkundigen ; 1)
sign.: RAN-1-5-CORE-5

Het eeuwige leven : een roman van liefde
door Marie Corelli ; geautoriseerde Nederlandsche uitg. bew. [uit het Engelsch] door J.P. Wesselink-van Rossum. – 5e tot 8e duizend. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 312 p. ; 22 cm. – (Gewenschte gasten ; 6)
sign.: RAN-1-5-CORE-6
Trefw.: romans, liefde

door Marie Corelli ; geautoriseerde Nederlandsche uitg. bew. [uit het Engelsch] door J.P. Wesselink-van Rossum. – 3e dr. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 312 p. ; 22 cm. – (Gewenschte gasten ; 6)
sign.: RAN-1-5-CORE-6a
Trefw.: romans, liefde

De geheime macht (The secret power)
van Marie Corelli ; met autorisatie vert. [uit het Engels] door J.P. Wesselink-van Rossum. – Amsterdam : L.J. Veen, 19XX. – 332 p. ; 21 cm.
Vert. van: The secret power : a romance of the time. – London : Methuen, 1902
sign.: RAN-1-5-CORE-7
Trefw.: romans

A happy thoughts day
by Marie Corelli. – [Grantham] : [Lune & Son], 19XX. – 6 p. ; 13 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-8
Trefw.: romans, theosofie

Jane
by Marie Corelli ; bewerkt [uit het Engels] door J.P. Wesselink van Rossum. – Amsterdam : L.J. Veen, [1918]. – 245 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-9

The life everlasting : a reality of romance
by Marie Corelli. – Londonag : Methuen & Co, 1911. – 436 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-10
Trefw.: romans

Het machtige atoom
Marie Corelli ; vertaald [uit het engels] door Adelpha. – 3e druk. – Den Haag : Blankwaardt & Schoonhoven, [ca.1905]. – 203 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-11
Trefw.: romans

The mighty atom
by Marie Corelli. – copyright ed. – Leipzig : Bernard Tauchnitz, 1896. – 279 p. ; 16 cm. – (Tauchnitz edition ; Vol. 3145)
sign.: RAN-1-5-CORE-12
Trefw.: romans

Een roman uit twee werelden
van Marie Corelli ; uit het Engelsch door A.E.. – 4e dr. – Rijswijk (Z.-H.) : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 280 p. ; 21 cm. – (Corelli’s Meesterwerken)
sign.: RAN-1-5-CORE-13
Trefw.: romans, occulte romans, spiritisme

De schat des hemels : een boek voor rijken
door Marie Corelli ; bewerkt door J.P. Wesselink-Van Rossum. – 4e dr. – Amsterdam : Veen, [1906]. – 399 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-14

door Marie Corelli ; bewerkt door J.P. Wesselink-Van Rossum. – 4e dr. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 399 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-14a

Shakespeare at school : an address to the boys of the Stratford-On-Avon Grammar School on the tercentenary of Shakespeare’s death, may II, MCMXVI
by Marie Corelli. – z.p. : z.u., 19XX. – 17 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-15
Trefw.: Shakespeare, filosofie

De smarten van satan : of de zonderlinge lotgevallen van de millionnair Geoffrey Tempest
Marie Corelli ; geïllustreerd door P. van Geldorp ; naar het Engelsch door Marie Wansink. – 4e dr. – ‘s-Gravenhage : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 419 p. : ill. ; 21 cm. – (Corelli’s Meesterwerken)
sign.: RAN-1-5-CORE-16
Trefw.: romans

Marie Corelli ; geïllustreerd door P. van Geldorp ; naar het Engelsch door Marie Wansink. – 3e dr. – ‘s-Gravenhage : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 419 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-16a
Trefw.: romans

The sorows of satan or the strange experience of one Geoffrey Tempest, millionaire : in two volumes.-vol.I
by Marie Corelli. – Leipzig : Bernhard Tauchnitz, 1896. – 286 p. ; 16 cm. – (Collection of British authors ; vol. 3111)
sign.: RAN-1-5-CORE-17I
Trefw.: romans

The sorrows of satan or the strange experience of one Geoffrey Tempest, millionaire : in two volumes.-vol. II
by Marie Corelli. – Leipzig : BernhardTauchnitz, 1896. – 304 p. ; 16 cm. – (Collection of British authors ; vol. 3112)
sign.: RAN-1-5-CORE-17II
Trefw.: romans

The strange visitation of Josiah McNason : a christmas ghost story
by Marie Corelli. – London : G.Newnes,Ltd, 1904. – 118 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-18
Trefw.: kerstfeest

De strijder : treurspel van een eenvoudig leven
door Marie Corelli ; geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt [uit het Engels] door J.P. Wesselink-Van Rossum. – 11e tot 15e duizend. – Amsterdam : Veen, 19XX. – 463 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-19a
Trefw.: romans, treurspelen

door Marie Corelli ; geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt [uit het Engels] door J.P. Wesselink-Van Rossum. – 2e tot 5e duizend. – Amsterdam : Veen, 19XX. – VIII, 455 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-19
Trefw.: romans, treurspelen

Thelma : een Noorsche prinses
Marie Corelli. – 4e dr. – Den Haag : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 298 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-20a
Trefw.: romans

Marie Corelli. – 4e dr. – Den Haag : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 298 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-20
Trefw.: romans

Vendetta : of de geschiedenis van een vergetene
door Marie Corelli ; uit het engelsch door Louise Stratenus. – Rijswijk : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 379 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-21
Trefw.: romans

door Marie Corelli ; uit het engelsch door Louise Stratenus. – Rijswijk : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 379 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-21a
Trefw.: romans

Een visioen van den millionair
Marie Corelli ; bewerkt door J.P. Wesselink-van Rossum. – Amsterdam : L.J. Veen, 19XX. – (8), 130, (6) p. : ill. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-32
Trefw.: Theosofie, romans

De ware christen
door Marie Corelli ; bewerkt door J.P. Wesselink-Van Rossum. – 33e tot 37e duizend. – Amsterdam : L.J. Veen, 19XX. – (4), 526 p. ; 21 cm. – (Gewenschte Gasten)
sign.: RAN-1-5-CORE-23

door Marie Corelli ; bewerkt door J.P. Wesselink-Van Rossum. – 33e tot 37e duizend. – Amsterdam : L.J. Veen, 19XX. – (4), 526 p. ; 21 cm. – (Gewenschte Gasten)
sign.: RAN-1-5-CORE-23a
Trefw.: romans, religie

Een ware man gods : een eenvoudige liefdeshistorie
door Marie Corelli ; uit het Engelsch vertaald door J.J. Schwenke. – ‘s-Gravenhage : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 476 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-24

door Marie Corelli ; uit het Engelsch vertaald door J.J. Schwenke. – 4e dr. – ‘s-Gravenhage : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 476 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-24a
Trefw.: romans

Wereldlijke macht
door Marie Corelli ; bewerkt door J.P. Wesselink-Van Rossum. – 14e-20e duizend. – Amsterdam : Veen, 19XX. – VIII, 484 p. ; 21cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-25a

door Marie Corelli ; bewerkt door J.P. Wesselink-Van Rossum. – 13e duizend. – Amsterdam : Veen, 19XX. – VIII, 475 p. ; 21cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-25

Ziska : het raadsel van een verdorven ziel
Marie Corelli ; vertaling H. B. Kennedy-Van Dam. – 2e dr. – Den Haag : Blankwaardt & Schoonhoven, 19XX. – 200 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-1-5-CORE-26
Trefw.: romans, spiritisme

Sonius, W.
Marie Corelli : haar leven en werken
geschetst door Willem Sonius. – Amsterdam : L.J. Veen, 1903. – 91 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-1-5-SONI-1
Trefw.: Marie Corelli